slide 1

Privacy

Persoonlijke gegevens deelt u liever niet meer dan nodig is. Daarom beperken wij de dataverzameling tot een minimum, maar soms kan het niet anders. Welke gegevens wij verzamelen en waar we die voor gebruiken, dat leest u hieronder. Ons privacybeleid is opgesteld in de gedachtegang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over welke gegevens beschikken wij en hoe komen wij hieraan?

De Hervormde Gemeente Hagestein - Hoef en Haag is aangesloten bij de PKN (landelijke kerkelijke organisatie) waar gebruik wordt gemaakt van een digitaal ledenregister (LRP). Als u ingeschreven bent bij de PKN en lid bent van onze gemeente, beschikken wij automatisch over de volgende gegevens:

Algemene gegevens

 • NAW
 • Burgelijkse staat
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum en plaats
 • Geslacht
 • email-adres
 • Relatie gezin (naam ouders / kinderen)

Kerkelijke gegevens

 • Doop datum en plaats
 • Belijdenis datum en plaats
 • Bij verhuizen: uw vorige kerkelijke gemeente

Wij begrijpen dat bovengenoemde gegevens strikt persoonlijk zijn. De toegang tot het LRP is beperkt en wordt beheerd door een lid van de kerkenraad (kerkrentmeester). Naast de beheerder heeft enkel de predikant en scriba toegang tot deze gegevens.

Waarvoor gebruiken we die gegevens?

Hieronder leest u waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Uw gegevens verstrekken wij nooit aan derden, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Gegevens

Doel

 • Naam, adres en leeftijd
 • Uitnodigingen versturen voor onze activiteiten
 • Voorbede, vermelding in het De Zaaier en website in geval van ziekte, huwelijk of andere bijzondere omstandigheden (dit doen wij nooit onder nadrukkelijke toestemming).
 • Algemene gegevens en kerkelijke gegevens
 • Inplannen van bezoekwerk door de ouderlingen

Uw rechten

Opvragen

U heeft het recht om de gegevens die wij van u bewaren in te zien. Indien u dit wenst kunt u dit aanvragen bij de scriba via het mailadres scriba@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Uitschrijven

U kunt zich bij de kerk laten uitschrijven, waarmee uw gegevens uit het LRP worden verwijderd. Indien u dit wenst kunt u dit verzoek indienen bij bij de scriba via het mailadres scriba@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl. 

Overig

Verhuizen

Gegevens 'verhuizen' mee. Dit betekent dat wanneer u verhuist naar een andere gemeente, uw gegevens voor ons niet meer zichtbaar zijn. Uw nieuwe kerkelijke gemeente ontvangt wel automatisch een melding van uw komst, inclusief bovengenoemde gegevens. (LRP ontvangt deze gegevens via de gemeentelijke basis administratie (GBA). 

Beeldmateriaal 

 • Foto’s hebben als doel een impressie te geven van de activiteit en daarom beperken we het aantal foto’s tot een minimum en worden er geen foto’s van individuele personen gemaakt.
 • Voor iedere activiteit geldt:

  "De Hervormde gemeente Hagestein – Hoef en Haag kan beeldopnames (laten) maken van het Kerkelijk Centrum en/of de kerk en van de personen die zich in of op het terrein van genoemde bevinden. · De Hervormde gemeente Hagestein – Hoef en Haag is gerechtigd deze beeldopnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor een sfeerimpressie op de website. Uiteraard zal de Hervormde gemeente Hagestein – Hoef en Haag hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Hervormde gemeente Hagestein – Hoef en haag zal beeldopnamen nooit aan derden verstrekken, tenzij hier door de afgebeelde personen nadrukkelijk toestemming toe is gegeven. · Indien u niet in beeld wilt komen, geef uw verzoek door aan de fotograaf."  

DOWNLOAD TEKSTKAART

 • Foto’s mogen alleen worden gemaakt en gepubliceerd door een lid van de website-redactie. 
 • Foto’s worden alleen gepubliceerd op de website of een Sociaal Media platform uit naam van de Hervormde gemeente Hagestein - Hoef en Haag en nooit aan derden vertrekt.

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige