Kerkblad 'de Zaaier'

De kerkdiensten en het gemeentenieuws staan vermeld in het regionale kerkblad 'De Zaaier'. Om betrokken te blijven bij het gemeenteleven in de regio is een abonnement zeer aan te bevelen.

Voor een abonnement kunt u zich schriftelijk opgeven via info@kerkbode- dezaaier.nl
Advertenties kunt u opgeven bij onderstaand adres.
Rouwadvertenties zijn tot uiterlijk woensdag 08.30 uur op te geven.

Contactgegevens:
De Groot Drukkerij bv (o.v.v. De Zaaier) Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan
Tel. 0183-583333/Fax 0183-588220 E-mail: zaaier@degrootdruk.nl

Wie kopij wil aandragen voor onze kolom in de Zaaier kan contact opnemen met de predikant of mailen naar zaaier@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Zaaier week 23

Zingen voor de dienst

‘s morgens ps. 35:9, ‘s avonds ps. 36:3

Kinderoppas

Mirjam van Lagen en Mathijs van der Linden

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekening van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052).

Bij de diensten

Hij echter zalzalig zijn in wat hij doet’ (Jak 1v25 en Ps.19:11b) Het is niet alleen de eindbestemming van de weg van Bijbelse gehoorzaamheid die diep geluk geeft, maar ook de reis zelf. Als we Zijn wil volgen, zullen we ook Zijn nabijheid meer en meer ervaren. Dat wens ik u allen van harte toe en ook Rik & Geerdine, die deze reis als getrouwden nu mogen vervolgen. 

Kerkrentmeesters

Ouderling Meijers ontving tijdens huisbezoek een gift van 1x €50,- en een gift van 1x €15 voor het werk van de kerkrentmeesters. Hartelijk dank! De collecte in de maand mei heeft €1933,36 opgebracht. De maandelijkse extra collecte bedroeg €259,50. Hartelijk dank voor uw gaven. De collecte in de huwelijksdienst van Rik en Geerdine heeft het mooie bedrag opgebracht van € 229,20. Ook hartelijk dank daarvoor.

Jaarrekening

In de kerkenraadsvergadering van 28 mei. jl. is de jaarrekening van 2023 van het College van Kerkrentmeesters besproken en vastgesteld. Ook de Commissie van Advies is hiermee akkoord gegaan. Deze jaarrekening 2023 ligt in de week van 7-14 juni ter inzage bij ouderling-kerkrentmeester Ryan de Waard (2e Poortstraat 55, Hoef en Haag). Gelieve van tevoren even uw bezoek aan te kondigen (06-24699049). Hartelijk welkom!

Doopdienst en doopzitting

D.V. vrijdagavond 21 juni is er om 19:30 uur doopzitting in verband met de Heilige Doop die op D.V. 7 juli in de ochtenddienst bediend zal worden. Gemeenteleden die hun kind(eren) niet of nog niet hebben laten dopen kunnen met mij contact opnemen.

Zomermarkt

Volgende week zaterdag 15 juni is het zo ver! Zomermarkt. Vanaf 9.00 uur tot 14.30 uur bent u welkom. We hopen velen te ontmoeten. En breng gerust uw familie mee. Doe mee met de sponsoractie, breng een lekkere taart (graag inleveren vrijdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur) of kom gewoon gezellig wat eten en drinken. Oproep voor alle medewerkers: opening en laatste bespreking op woensdag 12 juni om 20.00 uur in het K.C. en afsluiting op maandag 17 juni om 20.00 uur.

Open eettafel

De eerstvolgende open eettafel is op 12 juni. U kunt zich tot 8 juni opgeven bij Nel de Leeuw (0347-376636) of Bep van der Lee (06-30130815).

OPA

Het oud papier wordt 15 juni opgehaald door Gerit Kool, Bas de Groot en Kenny de With.

Agenda (D.V.)

  • 12-6 Open eettafel 12:00-14:00
  • 12-6 Opening zomermarkt 19:30-20:30
  • 15-6 Oud papier 8:00-11:00
  • 15-6 Zomermarkt 9:00-14:30

Ten slotte

Een hartelijke groet, mede namens vrouw en kinderen. Ds. Matze

Bezorging van de Zaaier

Arthur Bergshoeff
Maatgraaf 27
4124 BE Hagestein
0347-352501

Dorpsstraat 26 4124 AM Hagestein +31347-351210 info(at)hervormdhagestein-hoefenhaag.nl Kerkdiensten: zo 9:30u en zo 18:30u