Kerkblad 'de Zaaier'

De kerkdiensten en het gemeentenieuws staan vermeld in het regionale kerkblad 'De Zaaier'. Om betrokken te blijven bij het gemeenteleven in de regio is een abonnement zeer aan te bevelen.

Voor een abonnement kunt u zich schriftelijk opgeven via info@kerkbode- dezaaier.nl
Advertenties kunt u opgeven bij onderstaand adres.
Rouwadvertenties zijn tot uiterlijk woensdag 08.30 uur op te geven.

Contactgegevens:
De Groot Drukkerij bv (o.v.v. De Zaaier) Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan
Tel. 0183-583333/Fax 0183-588220 E-mail: zaaier@degrootdruk.nl

Wie kopij wil aandragen voor onze kolom in de Zaaier kan contact opnemen met de predikant of mailen naar zaaier@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Zaaier week 26 & 27

Zingen voor de dienst

30-6 ‘s morgens ps. 43:3, ‘s avonds ps. 44:1
7-7 ‘s morgens ps. 45:2, ‘s avonds ps. 46:1

Kinderoppas

30-6 Deline Copier en Noa de Waard
7-7 Lianne de Heus en Emi Bergshoeff

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekening van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052).

Bij de diensten

Zondag 7 juli hoopt Julia de Wit gedoopt te worden. We leven naar deze dienst toe, waarin het Nieuwtestamentische teken van het genadeverbond aan een kind uit ons midden wordt toegepast. Laten we bidden dat de bediening van het heilig sacrament mag leiden tot de versterking van ons geloof.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 7 juli is bestemd voor Woord en Daad. Woord en Daad werkt wereldwijd in 18 landen. Ze doen dit samen met lokale partners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Zo ook in Benin, waar inclusief onderwijs niet vanzelfsprekend is. Kinderen met beperking worden geweigerd. Kinderen met een leerachterstand vallen vroegtijdig uit; hun leerkrachten hebben niet de vaardigheden voor een goede begeleiding. Woord en Daad brengt daar samen met een lokaal consortium en de overheid van Benen verandering in. Ook onze/uw hulp is hierbij nodig.

Kerkrentmeesters

Er is een gift binnengekomen van € 100,-. Daarvoor hartelijk dank.

Meeleven

We leven met mevr. Annie Witkamp (Vosstraat 4, Hagestein) mee, die afgelopen week in het ziekenhuis is opgenomen ter observatie. We leven met de schoolkinderen mee die in de laatste schoolweken zijn aangekomen. Daarmee nadert de zomervakantie voor hen, terwijl voor anderen het leven doorgaat in hetzelfde ritme. Nu de kerkelijke agenda minder gevuld is, wensen we u een goede tijd van bezinning toe. Mogelijk kunnen we als gemeente in deze periode wat extra aandacht geven aan de oproep uit Jakobus om de ‘wezen en weduwen’ te bezoeken (Jak 1:27).

Jubileum

Op D.V. 15 juli hoopt echtpaar van Os-Haaksman van de Nijensteinseweg 32 te Hagestein (4124AV) 65 jaar getrouwd te zijn. Dat is een groot getal dat spreekt van Gods genade en trouw. Gezien de kwetsbare gezondheid van mevr. van Os wordt het jubileum in besloten kring gevierd. We wensen echtpaar van Os samen met kinderen en (achter)kleinkinderen een fijne dag toe en bidden hen Gods zegen toe.

Afronding GVO

Elke woensdag en vrijdag wordt er tijdens het schoolseizoen vanuit de gemeente Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) gegeven op de Meester Vosschool in Hagestein. Dit wordt afwisselend gedaan door Annelies de Groot, Anita Hazendonk en ik (ds. Matze). Dit betekent dat elk jaar er ook afscheid genomen wordt van leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Vanuit de gemeente hebben we drie leerlingen een Bijbel meegegeven. Wilt u ze in uw gebeden gedenken? Het gaat om Iris, Laura en Ruben.

Voorstellen activiteitencoördinator

Ons (Machiel en Deline Copier) is gevraagd deze nieuwe rol als activiteitencoördinator in de gemeente op ons te nemen. Wij proberen te zorgen voor de continuïteit van de bestaande activiteiten (buiten het jeugd en kringwerk) in de gemeente. Mocht je vragen hebben over de activiteiten die plaatsvinden in de gemeente of je wilt er zelf je steentje aan bijdragen, neem dan contact met ons op. Telefoonnummer: 06-31308690 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Zangkwartiertje

Zondagavond na de dienst is er weer het maandelijkse zangkwartiertje, de volgende liederen gaan we zingen: Vaste rots van mijn behoud - Zoek eerst het koninkrijk van God - Machtig God, sterke Rots - Welzalig de man, die niet wandelt - Stilte over alle landen. 

Agenda (D.V.)

  • 30-6 Zangkwartiertje

Ten slotte

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad.

Bezorging van de Zaaier

Arthur Bergshoeff
Maatgraaf 27
4124 BE Hagestein
0347-352501

Dorpsstraat 26 4124 AM Hagestein +31347-351210 info(at)hervormdhagestein-hoefenhaag.nl Kerkdiensten: zo 9:30u en zo 18:30u