slide 1

Zaaier week 36

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 108:1 ‘s avonds ps. 108:2

Kinderoppas

Henriëtte van Weverwijk en Lianne de Heus

Bij de diensten

In de voorbereiding op het Heilige Avondmaal hoorden we over het verlangen dat de dichter van psalm 84 had naar God en naar Gods huis. Zo kunnen wij ook verlangen naar de samenkomst, naar het Heilig Avondmaal en naar de ontmoeting met God zelf. Komende zondag zullen we verder stilstaan bij psalm 84. ’s Ochtends vanuit de verzen 6-8, waarbij de overvloed van God centraal zal staan. ’s Avonds denken we na over het vertrouwen op God, vanuit vers 9-13. Afgelopen zondagavond hebben we een start gemaakt met de leerdiensten. We zijn begonnen met Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. ‘Wat is uw troost/houvast, in leven en sterven?’ Een 450 jaar oude vraag, maar nog steeds actueel, zo bleek. Ik hoef niet zelf te presteren, maar mag rusten op het werk van Christus. Ik ben niet meer van mijzelf, maar van Hem. Dat geeft echt houvast, in leven én in sterven!

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De Avondmaalscollecte en de diaconiecollecte zal dit keer bestemd zijn voor noodhulp aan Nepal, India en Bangladesh. Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Red een kind, Tear, Woord en Daad en de ZOA) starten een actie voor de slachtoffers van de ramp die hen trof. Door hevige moessonregens zijn er grote problemen, zoals overstromingen en aardverschuivingen. Hierdoor zijn complete dorpen weggevaagd of staan ze geheel onder water. Mensen zijn niet alleen hun huizen en bezittingen kwijt, ook grote landbouwgebieden zijn verwoest en oogsten verloren gegaan. Er wordt gevreesd voor ernstige voedseltekorten. Ook is er een groot risico op besmettelijke ziekten. Het Christelijk Noodhulpcluster gaat allereerst de meest acute nood verlenen: onderdak, voedsel en veilig drinkwater. Van harte aanbevolen!

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op 3 september € 304,50 opgebracht. Ouderling Van Os ontving € 40,00 tijdens huisbezoek en de HVD een bedrag van € 20,00. Hartelijk dank!

Pastoraat

We leven mee met Jolein van Weverwijk (Kerkeland 3, 4124 BA). Enkele weken terug kreeg ze het moeilijke bericht dat er verschillende tumoren in haar buik waren gevonden. Ondertussen is de behandeling gestart en zal ze deze week haar tweede chemokuur ondergaan. Voor haar, haar man, (schoon)ouders en verdere familie een zeer zware, vermoeiende en moeilijke tijd. We hopen en bidden dat de chemokuur goede resultaten mag geven. We bidden Jolein, Wim (die zelf al enige tijd kampt met rugklachten) en verdere familie Gods zegen, kracht en bescherming toe. ‘Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser’ (ps.91:4).

Jeugdclub

Hoi jongens en meiden. Vrijdag 15 september begint de club weer. Ben je tussen de 12 en 16 jaar dan ben je van harte welkom. Op de club lezen we uit de bijbel, denken we daar over na, zingen we en doen we een leuk spel. Serieus en gezellig dus. De club begint om 19.00 uur. Hopelijk tot dan. Helette, Roland en Leander

OPA

Op 16 september zal het oud papier weer worden opgehaald vanaf 8:00 uur. Deze keer zijn Roland Noteboom, Jan van der Linden en Bert van Os aan de beurt om te helpen.

Nieuwe gemeentegids

Na een aantal jaar is het weer tijd voor een nieuwe gemeentegids. In de afgelopen tijd is daar hard aan gewerkt. Iedereen die zijn of haar medewerking heeft verleend: hartelijk dank! We hopen volgende week de nieuwe gemeentegids rond te brengen.

Agenda

13-09: Open eettafel
15-09: Jeugdclub
16-09: Oud papier
16-09: Gemeentemiddag (vanaf 15:00 uur)

Tenslotte

In deze week bereiden we ons voor op de ontmoeting met God, a.s. zondag. Deze keer een ontmoeting in Woord én Sacrament. De verwondering blijft groot: God blijft ons opzoeken en ondersteunt ons in het geloven. We bidden om rust, zegen en vrijmoedigheid. Ontvang een hartelijke groet, mede namens Gesine.

Ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk van Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige

Inloggen