slide 1

Zaaier week 47

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 75:1 ‘s avonds ps. 119:7.

Kinderoppas

Anneke de Leeuw en Willemijn Meijers.

Bij de diensten

Komende zondagmorgen hopen we ons voor te bereiden op de Tafel van de Heere, die Deo volente 3 december in het midden van de gemeente klaar mag staan. Komende zondagmorgen hoop ik stil te staan bij het eerste deel van Genesis 22. Daar lezen we de geschiedenis over Abraham die door God opgeroepen wordt een offer te brengen. Zijn enige zoon, Izak. Wat zegt God richting ons, ook in een week van voorbereiding?

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De maandelijkse extra collecte is ook bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 19 november heeft € 201,85 opgebracht. Er werd € 10,00  ontvangen tijdens het rondbrengen van Lichtspoor.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op 19 november € 254,25 opgebracht. Ouderling Van Os ontving € 25,= tijdens bezoekwerk en via de HVD werd 2x € 10,= ontvangen. Ds. Brendeke ontving € 10,00 tijdens bezoekwerk. Hartelijk dank!

Geboorte

Op dinsdag 21 november werden Wilco en Sonja van der Lee, Lekdijk 28 (4124 KC) verblijd met de geboorte van hun dochter Alissa Jacoba Lucia. Alissa is het zusje van Joëlle en Manuël. Zowel Alissa als Sonja maakt het goed. Dankbaarheid richting God die jullie dit jonge leven heeft toevertrouwd. Zegen, wijsheid en blijdschap in de opvoeding van jullie drietal!

Pastoraat

We zijn dankbaar samen met dhr. R. van de Water, Tienhovenseweg 21 (4124 KV) dat zijn heupoperatie mocht slagen. We wensen en bidden hem, samen met Ina, Gods zegen en sterkte toe in de tijd van aansterken en revalideren. Mevrouw L. Koekkoek – Van der Griend, Bongerd 13 (4124 AK) verblijft momenteel in het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Haar toestand is zorgelijk. We bidden haar Gods zegen en kracht toe, en hopen dat de diverse ontstekingen snel af mogen zwakken en dat ze weer aan mag sterken. We leven mee met een ieder die het moeilijk heeft, (chronisch) zieken, zij die met een handicap leven, zij die iemand verloren hebben. We denken aan mensen zonder werk, aan hen die alleen door het leven gaan en dat als moeilijk ervaren. Er is veel wat op ons kan drukken in het leven. Er is er ook Eén die de druk kan verlichten. Hoop op Hem! Sla het oog naar boven. Zijn goedheid mogen we loven, ook in de moeite en het verdriet. Want in Zijn goedheid verlaat Hij ons niet!

Huwelijk

Op vrijdag 24 november hopen dhr. A.F de Leeuw en mevr. C. Stigter in het huwelijk te treden (toekomstig gezamenlijk adres: Tienhovenseweg 23, 4124 KV). Om 14:00 uur zullen zij elkaar trouw beloven in de kapel van het stadhuis te Vianen. Om 15:00 uur zullen zij een zegen vragen over hun huwelijk. Deze dienst zal geleid worden door ds. G. Lustig en vindt plaats in de Hervormde kerk in Hagestein. Een dag met herinneringen. Voor u beiden is het uw tweede huwelijk na het overlijden van man of vrouw. Toch hopen en bidden we dat dit voor u een onvergetelijk dag mag worden, omdat God u Zijn zegen voor de toekomst mee zal geven! Verwacht het van Hem, ook als er zeker wel zorgen zijn in de familie. Dat de goede God u mag geleiden op al uw wegen!

Wijziging

Vanaf komende zondag (26 november) zullen de wijzigingen zoals de kerkenraad die bekend gemaakt heeft, ingaan. Dat betekent dat de kerkenraad vanaf dan de voorzang meezingt in de kerk, en dat de laatste psalm staande wordt gezongen.

Zangkwartiertje

Aanstaande zondag zal er na de avonddienst weer het maandelijkse zangkwartiertje zijn. Van harte uitgenodigd om mee te komen zingen of te luisteren!

Censura Morum

U kunt tot maandag 27 november een censura morem-gesprek aanvragen bij mij of uw wijkouderling. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek om uw zorgen nader te bespreken.

Ontmoetingsmiddag

Op 28 november is er weer ontmoetingsmiddag. U bent van harte welkom in het KC vanaf 14:00-16:00 uur. Deze middag komt ons gemeentelid Jacqueline Reijersen van Buuren vertellen over haar reis naar Albanië. Ook zal er een verkooptafel zijn met zelfgemaakte cadeauartikelen. Deze zijn gemaakt door Albanese vrouwen. De opbrengst hiervan is voor het project in Albanië.

Bijbelkring

Op dinsdagavond 28 november hopen we weer bij elkaar te komen. We zullen dan hoofdstuk 4 behandelen uit het boekje over Jesaja. Dat gaat over Jesaja 7 en 9:1-6. Twee adventsteksten waarmee we al weer toe mogen leven naar kerst.

Bezinningsuurtje

Op woensdagavond 29 november zullen we vanaf 20:00 uur samen stil staan bij de betekenis van het Heilig Avondmaal. Het is goed om in een week van voorbereiding samen te zijn en ons te bezinnen op de gaven die God geeft aan Zijn tafel. Van harte welkom in het KC.

Kleding AZC

Maandag 13 november hebben we de kleding naar het AZC gebracht. Namens de medewerkers daar willen we u heel hartelijk bedanken voor de vele zakken kleding maar ook voor de mooie kleding en schoenen die er gebracht zijn. Ze waren er erg blij mee!

Open dag Israëlwinkel

Zaterdag 25 november is er open dag bij Aartje van der Lee (Lekdijk 12) in haar Israëlwinkel van 10:00 uur tot 16:30 uur. Kom gerust een kijkje nemen, en een kopje koffie drinken met wat lekkers er bij. Er zijn genoeg leuke cadeautjes zoals handcrème, een flesje wijn, thee of een stukje zeep. U bent van harte welkom om te komen kijken en wat te kopen.

It’s Friday

Vrijdag 1 december is alweer de laatste It's Friday van 2017. Iedereen van gr 5 t/m gr 8 is van harte welkom. Om 16.00 uur starten we! Vergeet niet je cadeautje mee te nemen!

Agenda

24-11: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)
25-11: Schuur open en collectebonnen (10:0-12:00 uur)
26-11: Zangkwartiertje (20:00-20:15 uur)
26-11: Jeugdvereniging (20:15-20:30 uur)
28-11: Ontmoetingsmiddag (14:00-16:00 uur)
28-11: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
28-11: Bijbelkring (20:15-22:00 uur)
29-11: Bezinningsuurtje Heilig Avondmaal (20:00-21:00 uur)
1-11: It’s Friday (16:00-18:00 uur)
1-11: Jeugdclub Sinterklaasavond (19:00-20:30 uur)

Tenslotte

Ontvang alleen een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk van Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige