slide 1

Zaaier week 49

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 123: 1 ‘s avonds ps. 124: 4

Kinderoppas

Anske Reijsersen van Buuren en Hannah Labadie

Bij de diensten

Afgelopen zondag stonden we stil bij het wonder van bemoediging en versterking. God voedde ons door Zijn Heilig Avondmaal. Altijd weer een wonder om zo in verbondenheid met Christus en elkaar, zijn genade te mogen ontvangen! Komende zondag mogen twee gastvoorgangers in uw midden voorgaan. In de avonddienst hoop ik op de kansel van Everdingen te staan, terwijl ds. Van Wolfswinkel hier voor hoopt te gaan. Gezegende diensten toegebeden.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconie

De diaconie- en avondmaalscollecte van zondag 3 december die bestemd was voor de Herberg, heeft het mooie bedrag van € 479,15 opgeleverd.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op zondag 3 december € 258,30 opgebracht. De ouderlingen ontvingen tijdens hun bezoekwerk € 10. Hartelijk dank hiervoor.  

Pastoraat

Mevrouw C. Burggraaff-Bergshoeff, Autenasekade 11 (4124 PE) heeft het niet gemakkelijk vanwege de grote pijn in haar rug. We bidden haar Gods kracht en nabijheid toe, en hopen dat de pijn minder mag worden. We denken daarbij ook aan haar schoondochter, mevr. R. Burggraaf-de Wildt, Autenasekade 11 (4124 PE). Zij is haar spraak verloren door een herseninfarct. We bidden haar veel sterkte toe in het revalidatieproces, samen met haar man. Dat God Zijn zegen aan u beiden mag laten zien, ook in de andere zorgen die er nu zijn. We wensen dhr. W. Arendonk, Batensteinplantsoen 12 (4131 ZD, Vianen) sterke en kracht toe in deze tijd. Zijn bloedwaardes blijven niet constant, waardoor hij regelmatig bloedtransfusies moet ondergaan. Dat valt niet mee. Dat u in deze omstandigheden ook de kracht van God door Christus mag ervaren, en het geloof in de toekomst.

Kerstmarkt

Ook dit jaar hopen we weer als crea-team van de Hervormde gemeente op de Kerstmarkt in Hagestein te staan, die gehouden wordt op DV 9 december. We zijn druk bezig om er een volle kraam van te maken met mooie kerststukjes en decoraties....Welkom!

Bijbelkring

Op 12 december hopen we als Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We zullen dan het vijfde hoofdstuk behandelen, waarin Jesaja 8 centraal staat.

Kerstochtend

U kunt zich nog tot aanstaande maandag 11 december opgeven voor de kerstochtend op DV dinsdag 19 december van 10.00-14.00 uur. U kunt zich opgeven bij Mw. Janny den Oudsten, tel. 0347-351986. Van harte welkom!

OPA

Op 16 december wordt het oude papier weer opgehaald (vanaf 08:00 uur). Deze keer wordt dat door Rik de Heus, Albert van der Linden en Kenny de With gedaan.

Open Jeugdwerk

Bowlen, altijd gezellig! Ben jij tussen de 12 en 15 jaar, en heb je nog een lege agenda op 16 december 2017? Dan kun je gezellig met ons mee gaan bowlen in Groot-Ammers. We verzamelen om 19:30u. en doen dat dit keer in Nieuwland in het gebouw ´Onder de Toren´ (Kerkstraat 5). Kosten: €5,-. Het duurt tot ongeveer 21:45u. Opgeven (indien mogelijk incl. chauffeur) voor 7 december via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of stuur ff een berichtje naar 06-11498253.

Volkskerstzangavond

Vrijdag 15 december om 19:30 organiseert de evangelisatiecommissie, samen met muziekvereniging Excelsior en Martijn Borsje een Volkskerstzangavond. Met elkaar zingen zal centraal staan, maar ook zullen er diverse muzikale intermezzo’s te horen zijn van Excelsior en Martijn. Iedereen in Hagestein en Hoef en Haag heeft een Flyer gekregen. In de kerk liggen nog extra flyers voor als u nog iemand wilt uitnodigen. Van harte welkom!

Land ter verpachting

Gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Hagestein wordt gelegenheid geboden in te schrijven voor de verpachting van drie verschillende percelen land gelegen in Hagestein. Het gaat om de volgende percelen: (A) perceel bouwland/grasland gelegen aan de Biezenweg (F481) groot 2,3105 hectare; (B) perceel bouwland/grasland gelegen aan de Nijensteinseweg (F294) groot 2,8850 hectare; en (C) percelen grasland gelegen aan de Breede Sticht (F195, F198, F201) groot 3,2500 hectare. (NB: Op perceel F195 (groot: 1,3565 hectare) is een erfdienstbaarheid gevestigd voor de aanleg van een tijdelijke toegangsweg in verband met het transport van windmolenonderdelen. Mocht daar in enig jaar sprake van zijn dan hoeft er dat jaar geen pachtprijs voor F195 betaald te worden.) Voor alle percelen geldt dat het gaat om een geliberaliseerde pachtovereenkomst met een looptijd van vijf jaar ingaande januari 2018 en lopende tot december 2022. Er kan worden ingeschreven op ieder perceel (A, B of C) afzonderlijk door middel van het afgeven van een pachtprijs per jaar. De hoogste inschrijver per perceel zal steeds de pacht gegund worden. De sluitingsdatum is vastgesteld op vrijdag 29 december 2017 om 18:00 uur ‘s avonds. U kunt uw inschrijving indienen middels een gesloten envelop bij het secretariaat van het College van Kerkrentmeester, p/a: ouderling-kerkrentmeester L.J. van der Linden, Breede Sticht 6, 4124 AC te Hagestein. Bij het secretariaat is ook het Pachtreglement van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Hagestein op te vragen. Voor verdere vragen over deze verpachting kunt u terecht bij ouderling-kerkrentmeester L.D. Meijers (0347-351077).

Agenda

09-12: Kerstmarkt (16:00-21:00 uur)
09-12: OJW (19:30 uur, Nieuwland)
10-12: Jeugdvereniging (20:00-22:00 uur)
12-12: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
12-12: Themakring (20:00-22:00 uur)
12-12: Bijbelkring (20:15-22:00 uur)
13-12: Open eettafel (12:00-14:30 uur)
13-12: Op weg-kring (20:00-21:30 uur)
15-12: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)
15-12: Volkskerstzangavond (19:30-21:00 uur)
16-12: OPA (vanaf 08:00 uur)

Tenslotte

De adventsperiode is aangebroken. En tijd waarin we verwachten. Bij ons thuis, en misschien bij u ook wel, is afgelopen zondag het eerste kaarsje aangegaan. We zien uit naar het licht van vier kaarsjes, maar we zien bovenal uit naar de verschijning van het Licht. Het Licht dat de duisternis laat wijken. Bidt u mee om de doorwerking van dat Licht in uw persoonlijke leven, maar ook in kerk en maatschappij? Met een hartelijke groet, mede namens Gesine, Ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk van Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige