slide 1

Zaaier week 8 & 9

Zingen voor de dienst

25 febr. ’s morgens ps. 144:1 ‘s avonds ps. 145:3; 4 mrt, ’s morgens ps. 143:10 ‘s avonds ps. 146:3.

Kinderoppas

25 febr. Marjet Bruinis en Janienke de Heus; 4 mrt. Helette van der Linden en Nelianne de Leeuw.

Bij de diensten

Komende zondagmorgen hopen we met elkaar stil te staan bij Markus 7:1-23. Jezus krijgt daar van de Farizeeën en schriftgeleerden een vraag naar traditie. Hoe gaat Jezus om met discipelen die zich niet houden aan ‘de overlevering van de ouden’? Jezus maakt met een voorbeeld duidelijk: bij de godsdienstige leiders van Israël staat de overlevering van de ouden Gods gebod (het dienen van Hem) in de weg. Wat krijgt bij ons voorrang: Gods gebod of traditie…? Op zondagmorgen 4 maart bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal, dat op 11 maart zal plaatsvinden. Ik denk eraan om dan te preken over de belijdenis van Petrus (Markus 8:27-30). We wensen elkaar gezegende diensten toe, ook samen met de gastvoorgangers.

Collecten

De collecten voor zondag 25 en zondag 4 zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. Op zondagmorgen 25 februari is de diaconiecollecte voor de IZB. De IZB staat voor zending in Nederland, vooral binnen de Protestantse kerk. Vanuit het gereformeerd belijden nemen zij de plaats in de kerk in. Ze staan voor waardevolle accenten uit de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme, die ook nu nog van groot belang zijn: de nadruk op de bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven en opgestaan is; het persoonlijk karakter van het geloof; de verzoenende en vernieuwende kracht van de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen van God. Zij willen met hun kennis en ervaring de plaatselijke gemeente ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 11 febr. heeft € 204,40, de collecte van zondag 18 febr. heeft € 199,35 opgebracht. Via de HVD werd € 15 ontvangen.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op zondag 18 febr. € 260,45 opgebracht. Er kwam ook nog een gift binnen van € 10 voor het werk van de kerkrentmeester. Dank daarvoor!  

Pastoraat

Dhr. W. Arendonk, Batensteinplantsoen 12 (4131 ZD, Vianen) verblijft nog steeds in het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Afgelopen weekend was niet gemakkelijk, hij had hoge koorts. Het gaat nu gelukkig weer beter. Woensdag 21 februari hoopt hij zijn 90e verjaardag gevierd te hebben. We feliciteren hem daarom van harte, en wensen hem Gods zegen toe in zijn nieuwe levensjaar. Dat ook in dit jaar mag blijken dat God een God is die in Christus nabij is. Ook als het moeilijk is.

Ambtsdragerverkiezing

In de afgelopen week hebben de verkozen broeders hun beslissing kenbaar gemaakt. Dhr. R. van de Water (in de vacature ouderling-kerkrentmeester L.D. Meijers) heeft zijn verkiezing aanvaard. Dhr. P. Holl (in de vacature van diaken C. de Leeuw) en dhr. P. Van Lindenberg (in de vacature van diaken N.C.J. van der Lee) hebben beide bedankt. We zijn dankbaar met de aanvaarding door dhr. Van de Water, en vinden het jammer dat de broeders Holl en Van Lindenberg hebben bedankt. We bidden alle broeders Gods zegen en rust toe op de keuze die is gemaakt. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 14 februari heeft de kerkenraad de volgende nieuwe dubbeltallen opgesteld (in alfabetische volgorde): in de vacature diaken C. de Leeuw: dhr. W.H. Bassa (Tienhovenseweg 17) en dhr. P. Brouwer (Achterweg 29). In de vacature diaken N.C.J. van der Lee: dhr. B.A. de Groot (Biezenweg 39) en dhr. W.G.A. van Weverwijk (Stuwstraat 1). We bidden de broeders met hun gezinnen Gods zegen toe in de komende tijd.

Stemmingsvergadering dubbeltallen

Op woensdag 7 maart zal vanaf 19:30 uur de stemmingsvergadering gehouden worden voor de dubbeltallen hierboven. Alle belijdende leden zijn welkom om hun stem uit te brengen.

Bezinningsuurtje

Direct aansluitend aan de stemmingsvergadering zal op woensdag 7 maart (vanaf ongeveer 20:00 uur) het bezinningsuurtje voor het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Een mooie manier om in de week van voorbereiding samen toe te leven naar de viering van de maaltijd van de Heere, op zondag 11 maart.

Censura morum

U kunt tot maandag 5 maart een censura morum-gesprek aanvragen bij mij of uw wijkouderling. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek om uw zorgen nader te bespreken.

Ontmoetingsmiddag

Op dinsdagmiddag 27 februari hopen we elkaar van 14:00-16:00 uur te zien in het KC. Deze middag horen we meer over het Leger des Heils. Van harte welkom!

Themakring

Op dinsdagavond 27 februari hoopt de themakring bij elkaar te komen. We hopen dan met elkaar stil te staan bij hoofdstuk 7, Lucas 18:9-14. Twee mensen bidden. Heel verschillend. We merken dat God ook ‘verschillend’ reageert. Welkom om hier samen met elkaar over door te spreken! We zien elkaar om 20:00 uur bij fam. Noteboom

It’s Friday

Iedereen van gr 5 t/m gr 8 is vrijdag 2 maart weer welkom in het KC van Hagestein. We starten zoals gebruikelijk om 16.00 uur! Deze keer gaan we aan de knutsel. Tot dan!

Bijbelkring

Op dinsdag 6 maart hopen we weer bij elkaar te komen. We staan dan stil bij het laatste hoofdstuk uit het boekje. We lezen met elkaar Jesaja 33. Van harte welkom!

ZAJW Volleybaltoernooi

Op 17 maart 2018 is het weer tijd voor het ZAJW volleybaltoernooi!!  Heb je zin om mee te doen met je vrienden of als kerkenraad, geef je dan snel op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Melanie Noteboom (06-22672622 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Opgeven kan tot uiterlijk 14 maart 2018. Geef je op als team van 5 à 7 personen. Wanneer je geen team kan maken, kan je je individueel opgeven. Wij gaan dan kijken of we vanuit deze aanmeldingen een team kunnen samenstellen. De kosten zijn 6 euro per persoon. Ook supporters zijn van harte welkom om de teams te komen aanmoedigen. We beginnen om 19:30 in “De Wiel” (Leerdamseweg 39, 4147 BM Asperen).

Paasontbijtactie

Na succesvolle acties van vorige jaren, organiseert de Jeugdvereniging ook dit jaar weer een paasontbijtactie. De ontbijtjes worden in de ochtend van zaterdag 31 maart bezorgd. De opbrengst gaat voor de helft naar de Jeugdvereniging en voor de helft naar het diaconaal project: ‘Open je ogen’. Vanaf zondagmorgen 25 februari kunnen er formulieren uit het portaal gepakt worden. U kunt deze ook downloaden van de website (www.hervormdhagestein.nl) of even bellen naar 06-23505930. De formulieren moeten uiterlijk 25 maart ingeleverd worden in het portaal van de kerk of in de brievenbus van Kerkeland 41 te Hagestein.

Vrouwenochtend

De vrouwenochtend komt er weer aan. Deze zal zijn op DV 18 april. Noteer deze datum alvast in uw/jouw agenda.

Kerkbalans

Voor de actie kerkbalans is tot nu toe een bedrag toegezegd van € 37.422,50 euro. Een bedrag waar we als kerkrentmeesters erg dankbaar voor zijn. We willen u bedanken voor uw betrokkenheid en bijdragen.

Stroopwafelactie

De netto opbrengst van de stroopwafelactie bedraagt € 475,18. De helft van dit bedrag is bestemd voor het diaconale project van de HGJB. Hartelijk dank voor uw bestelling!

OPA

In 2017 heeft de Oud Papier Actie (OPA) het mooie bedrag van € 3.482,50 opgebracht. De ophalers en de verzamelaars hebben in 2017 99,48 ton oud papier door hun vingers laten gaan. Prachtig dat we dit zo met elkaar hebben mogen doen. Een stimulans om er in ook 2018 mee door te gaan. De kerkrentmeesters willen graag een ieder die hieraan heeft meegewerkt van harte bedanken!

Agenda

23-2: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)
23-2: Ringweekend (23-26 febr.)
24-2: Schuur open en collectebonnen (10:00-12:00 uur)
27-2: Ontmoetingsmiddag (14:00-16:00 uur)
2-3: It’s Friday (16:00-18:00 uur)
4-3: Zangkwartiertje (20:00-20:15 uur)
6-3: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
6-3: Bijbelkring (20:15-22:00 uur)
7-3: Stemmingsvergadering (19:30-20:00 uur)
7-3: Bezinningsuurtje HA (20:00-21:00 uur)
9-3: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)
9-3: Open Jeugdwerk avond

Tenslotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige