slide 1

Zaaier week 10

Zingen voor de dienst

11 mrt.: ’s morgens ps. 147:6 ‘s avonds ps. 148:1; 14 mrt.: ’s avonds ps. 81: 1 en 12.

Kinderoppas

11 mrt.: Anita Hazendonk en Emi Bergshoeff; 14 mrt.: Maaike de Leeuw.

Bij de diensten

Komende zondag hoop ik opnieuw te preken uit Markus 8. De morgendienst zal gaan over vers 31-33: Jezus geeft aan dat Hij moet lijden, sterven en opstaan. In de avonddienst hopen we verder na te denken over wat het betekent om Jezus te volgen in ons leven (vers 34 en verder). De kinderviering van biddagmorgen heeft als thema: ‘Vertel het maar’. Een weduwe die zo’n grote schuld heeft dat ze haar zonen kwijt dreigt te raken, zoekt Elisa op. Ze vertelt hem haar zorgen. Elisa geeft een opdracht en een wonder vindt plaats. De vrouw kan haar schuld afbetalen en houdt geld over om van te leven. God zorgt! Vertellen wij God onze zorgen ook? Verwachten wij ook hulp van Hem? In de avonddienst hoop ik verder in te gaan op ditzelfde gedeelte. Van harte welkom om ’s morgens samen met de kinderen van de meester Vosschool stil te staan bij biddag. Maar ook ’s avonds hoop ik u te mogen ontmoeten. Zowel in de kerk, als na de dienst bij het koffiedrinken.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De diaconie- en Avondmaalscollecte zijn dit keer bestemd voor de Voedselbank te Vianen. Vele mensen leven in armoede, ook in onze maatschappij. Uit schaamte en trots wordt dit vaak verborgen gehouden. Gezinnen met een zeer laag inkomen, alleenstaande ouders met opgroeiende kinderen, ouderen met minder dan AOW, daklozen, etc. In Nederland tonen de voedselbanken dat deze nood er wel degelijk is, ook in Vianen en omstreken. Daarom wil de diaconie hen dit keer financieel ondersteunen, want met voedsel alleen zijn ze er nog niet. Er zijn kosten voor o.a. transport, verzekering, huisvesting, opslag, koelinstallaties, etc. Daarom ook deze collecte van harte aanbevolen!

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 4 maart, die bestemd was voor de IZB heeft € 209,20 opgebracht. De diaconie ontving € 10,00 bij het bezorgen van Lichtspoor. Hartelijk dank!

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op 25 februari € 189,75 en op zondag 4 maart € 238,80 opgebracht. De extra collecte in februari bracht € 266,00 op. Verder ontvingen de kerkrentmeesters via ouderling Van Os € 50 en € 10, via ouderling Reijersen van Buuren € 10, via de HVD € 10 en via ds. Brendeke € 20. Alle gevers hartelijk dank!

Pastoraat

Dhr. W. Arendonk is afgelopen week overgeplaatst van het Antoniusziekenhuis naar het woonzorgcentrum Sparrenheide in Driebergen (Sparrenheide 1, 3971 DA, Driebergen-Rijsenburg). Hij verblijft daar op kamer 235. We zijn dankbaar dat u uit het ziekenhuis ontslagen bent. We wensen u een goede, van God gezegende tijd toe in Sparrenheide. Het valt niet mee, u heeft in de afgelopen tijd al op diverse adressen verbleven. Toch hopen we dat u zich in Driebergen thuis zult voelen. We bidden u, en uw (klein)kinderen Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd.

Naamswijziging

Op de afgelopen gemeenteavond is de nieuwe naam van onze gemeente gepresenteerd. Zoals u ook bovenaan dit stukje kunt zien, is de naam van het nieuwe dorp Hoef en Haag in de naam van onze gemeente opgenomen. De schrijfwijze is nu: Hervormde Gemeente Hagestein – Hoef en Haag. De beide dorpen worden niet gescheiden door een komma, maar aan elkaar verbonden door een koppelteken (ook wel verbindingsstreepje genoemd). Het breed moderamen van de classis heeft haar goedkeuring over deze naam uitgesproken. Dat betekent dat wij als gemeente vanaf nu deze nieuwe naam dragen. In de communicatie zal deze naam vanaf heden worden in-, en doorgevoerd.  

OPA

Op 17 maart zal het oude papier worden opgehaald door Roland Noteboom, Jan van der Linden en Bert van Os.

ZAJW Volleybaltoernooi

Op 17 maart 2018 is het weer tijd voor het ZAJW volleybaltoernooi!!  Heb je zin om mee te doen met je vrienden of als kerkenraad, geef je dan snel op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Melanie Noteboom (06-22672622 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Opgeven kan tot uiterlijk 14 maart 2018. Geef je op als team van 5 à 7 personen. Wanneer je geen team kan maken, kan je je individueel opgeven. Wij gaan dan kijken of we vanuit deze aanmeldingen een team kunnen samenstellen. De kosten zijn 6 euro per persoon. Ook supporters zijn van harte welkom om de teams te komen aanmoedigen. We beginnen om 19:30 in “De Wiel” (Leerdamseweg 39 Asperen).

Bijbelleesweek

In week 12 (18-24 maart) zal er weer een Bijbelleesweek gehouden worden. Het jaarthema van dit jaar luidt: ‘Open je ogen’. De Bijbelleesweek zal daar bij aansluiten, we lezen deze week uit het Bijbelboek Jona. De start is op zondagavond. De preek zal gaan over het begin van het boek Jona, waarna we met elkaar door spreken over de preek in het KC. Iedereen, jong en oud,  is van harte uitgenodigd om deze dienst en de preekbespreking daarna bij te wonen! Een mooie gelegenheid van ontmoeting en verdieping.

Paasviering

Op dinsdag 20 maart zal de paasviering gehouden worden. U bent van harte uitgenodigd om samen met ons stil te staan bij Goede Vrijdag en heen te leven naar Pasen. Dit doen we door te zingen, door naar gedichten te luisteren en bij Bijbelgedeeltes stil te staan. Het programma duurt van 10:00 tot 14:00 uur, waarbij we ook samen zullen eten. U kunt zich opgeven tot vrijdag 16 maart bij Janny den Oudsten (351986) of Martijn van der Linden (351803).

Open eettafel

Op woensdag 21 maart zal er open eettafel zijn in het KC. U bent van harte uitgenodigd om gezellig mee te eten. Opgeven kunt u zich tot 17 maart bij Annie Witkamp (0347-351387) of Corrie de Wildt (0347-351689) na 17:00 uur.

Flessenactie

De zondagsschool gaat een flessenactie houden om het jaardoel, "Open je ogen", van onze gemeente te steunen. Hieraan kan iedereen meehelpen. Elke laatste zaterdag, als de schuur open is, kan men lege flessen inleveren in de daarvoor bestemde kliko die dan bij de schuur aanwezig is. Dit kan dus nog in maart, april en mei. Ook is het mogelijk om lege flessen in te leveren bij Annelies de Groot, Biezenweg 39, tel. 06-51428829 of bij Elise de Leeuw, Biezenweg 2, 06-22047322 (graag van tevoren bellen).

Agenda

9-3: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)
9-3: Open jeugdwerk avond
11-3: Jeugdverening (20:00-22:00 uur)
14-3: Biddagviering met en voor kinderen (9:30-10:30 uur)
14-3: Biddagavonddienst met koffiedrinken na afloop (vanaf 19:30 uur)
17-3: OPA (vanaf 8:00 uur)
18-3: Themadienst ‘Open je ogen’ met preekbespreking (vanaf 18:30 uur)

Tenslotte

We bereiden ons in deze week voor op een bijzondere zondag. De zondag waarin de Heere ons niet alleen in Woord maar ook in Sacrament opzoekt. Een zondag om naar uit te zien en naar toe te leven. God laat niet los, maar gaat door met het bouwen en ondersteunen van Zijn Kerk. Wij worden welkom geheten om in verbondenheid met elkaar én in vertrouwen op Christus in Zijn goedheid te delen. Zo wordt er zondag meer uitgedeeld dan dat het oog ziet… Met een hartelijke groet, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige