slide 1

Zaaier week 13

Zingen voor de dienst

30/3: psalm 22:1; 1/4: ’s morgens, paasliederen en ’s avonds, ps. 1:1.

Kinderoppas

zondag 1 april: Henriëtte van Weverwijk en Lianne de Heus. Maandag 2 april: Renée/Mirthe Brouwer en Daphne Brouwer.

Bij de diensten

In deze stille week leven we toe naar Goede Vrijdag. De dag waarop we in het bijzonder terugdenken aan het lijden en sterven van onze Heere en Heiland. In de dienst van vrijdagavond lezen we met elkaar Markus 15:21-47. Ik wil in het bijzonder stilstaan bij wat de hoofdman over honderd belijdt nadat Jezus gestorven is: ‘Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon!’ Goede Vrijdag, we kunnen het al zo vaak gevierd hebben. Spreken we met de hoofdman mee? Op Eerste Paasdag vieren we met elkaar de opstanding van Christus. Hij is opgewekt! Het graf is leeg. Een wonder. Een wonder waarin Jezus ons voor is gegaan. ‘Jezus leeft, jij ook?’ Op Tweede Paasdag komen we bij elkaar in de Paaszangdienst. We zingen, bidden, luisteren en zijn samen. Dit alles onder het thema: ‘Hij heeft overwonnen!’ Fijn dat de Jeugdvereniging deze dienst weer heeft georganiseerd! Na afloop bent u welkom in het KC voor koffie/thee/fris en (zelfgebakken) taart. Een mooi moment om elkaar met Pasen te ontmoeten!

Collecten

De collecten voor de vrijdag en zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De diaconiecollecte van Eerste Paasdag heeft als bijzonder doel de Gereformeerde Zendingsbond. Met onze collecte maken we het mogelijk dat wereldwijd mensen en projecten worden ondersteund die als doel hebben het evangelie van Christus onder de mensen bekend te maken. Op Tweede Paasdag is de collecte bestemd voor ons gemeentedoel: ‘Open je ogen’.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op 25 maart €242,= opgebracht en de extra collecte €290,25. Via de HVD werd €20,= ontvangen.

Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds heeft over het jaar 2017 het mooie bedrag van € 1.591,90 opgebracht. Zowel de gevers, geefsters als de mensen die toch elke keer weer langs de deuren gaan om een kaart te brengen, hartelijk dank!

Pastoraat

Mevrouw Burggraaff-Bergshoeff is in de afgelopen week verhuisd naar ‘De Plataan’ in Vianen. Haar adres is nu: Ruinkamp 1, 4133 GX, Vianen. We wensen u veel sterkte en Gods zegen toe in deze lastige tijd. Er is veel gebeurd en dan ook nog deze verhuizing. We hopen dat u ondanks alles een goed tijd mag hebben in de Plataan en dat u daar tot rust mag komen. Boven alles bidden we u de rust van God toe! Mevrouw Koekkoek (Bongerd 13, 4124 AK) is vorige week ontslagen uit het ziekenhuis. Hoewel u in de toekomst nog een opname wacht, hopen we dat u thuis weer aan kunt sterken. We bidden u daarbij Gods aanwezigheid toe. Gert van Dieren (Graaf Huibertlaan 34, 4121 EP, Everdingen) heeft in de afgelopen tijd verschillende onderzoeken ondergaan. De onderzoeken wijzen uit dat hij ernstig ziek is. Het lijkt erop dat hij een vorm van leukemie bij zich draagt. Het is een schok als dat bericht binnen komt. We bidden u, uw vrouw Heleen, kinderen en verder familie Gods nabijheid en sterkte toe. Het is een tijd van verwerken, van afwachten en hopen op mogelijkheden. We bidden dat u zich allen daarin gedragen mag weten door God. Vertel het maar, vertrouw op Hem. Hij weet er van en is erbij als wij om hulp roepen.

Vacature kerkenraad

We zijn blij om te vermelden dat dhr. A. De Jong, Gasperdenstraat 18 (4124 AP) zijn benoeming tot diaken heeft mogen aannemen. Met zijn aanneming is de kerkenraad weer voltallig, daar zijn we de Heere dankbaar voor. U heeft tot woensdag 4 april de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure dan wel tegen de bevestiging.

Flessenactie

U wordt herinnerd aan de zondagsschoolactie om lege flessen in te zamelen voor het jaardoel van onze gemeente. U kunt deze inleveren in de schuur achter het kerkelijk centrum op zaterdag 31 maart tussen 10.00 en 12.00 uur. Daar staat een mooi versierde kliko waar u ze kunt deponeren. Ook is het mogelijk om de lege flessen in te leveren bij Annelies de Groot, Biezenweg 39, 06-51428829 of bij Elise de Leeuw, Biezenweg 2, 06-22047322.

Open eettafel

Op woensdag 11 april is er open eettafel in het kerkelijk centrum. U kunt zich tot 7 april opgeven bij Annie Witkamp (0347-351387) of Corrie de Wildt (0347-351689). Van harte welkom om een hapje mee te komen eten!

24- uurs actie

Elk jaar organiseren we met de JV een sponsorspel tijdens de rommelmarkt. Dit jaar willen we iets anders gaan organiseren, namelijk een 24-uurs actie. Dit zal plaats vinden van vrijdag 29 juni (17:00 uur) tot en met zaterdag 30 juni (17:00 uur). Wat willen we in die tijd allemaal ongeveer gaan doen? 24 Uur paalzitten, nacht zonder dak, verschillende workshops worden er gegeven, middag eten met 65-plussers en je kan je auto laten wassen. Hoe en wat precies wordt later precies duidelijk gemaakt. (Er zal een blaadje in uw brievenbus verschijnen.) We willen in deze 24 uur met z’n alle zoveel mogelijk geld op halen voor de kerk, en het vooral gezellig met elkaar hebben. Dus houd deze datum allemaal vrij, want hoe meer mensen hoe gezelliger ;)

Vakantie

Van maandag 9 tot zondag 15 april hopen wij het iets rustiger aan te doen. U kunt in geval van (pastorale) nood contact opnemen met uw wijkouderling.

Agenda

31-3: Paasontbijtactie JV (7:30-10:00 uur)
31-3: Schuur open en collectebonnen (10:00-12:00 uur)
2-4: Paaszangdienst met koffidrinken (vanaf 9:30 uur)
6-4: It’s Friday (16:00-18:00 uur)

Tenslotte

We wensen u Gods zegen toe in alles, zowel in vreugde als in verdriet. Er is veel waar we onder (kunnen) lijden. Toch is het grootste lijden van ons af genomen doordat Jezus ons kruis droeg. Vat moed door Goede Vrijdag en leef door de opstandingskracht die we met Pasen mogen zien. Jezus maakt nieuw. Dood en verderf hebben niet het laatste woord, dat heeft God. Hij spreekt ons een woord van leven toe. Leeft u al op en uit Zijn Woord? We wensen elkaar een van God gezegende Pasen toe! Met een hartelijke groet, mede namens Gesine, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige