slide 1

Zaaier week 15

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 19:1 ‘s avonds ps. 3:2.

Kinderoppas

Anske Reijersen van Buuren en Hannah Labadie

Bij de diensten

Komende zondag verwelkomen we twee gastpredikanten. Waarvan we er één eigenlijk niet een ‘gast’ kunnen noemen; het is een oud-dorpsgenoot. We wensen elkaar Gods zegen toe onder de verkondiging en diensten die tot Zijn eer mogen zijn!

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconie

Ds. Brendeke ontving €20 voor de fruitbakjes. Hartelijk dank.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op Goede Vrijdag €140,05 opgebracht. Op Eerste Paasdag bedroeg de collecteopbrengst €285,90. Op 8 april bracht de collecte 320,10 euro op. Verder ontvingen de kerkrentmeesters 2 giften van de HVD, namelijk van €5,= en van €10,= in verband met de Paasattenties.

Pastoraat

Meneer Witkamp (Vosstraat 4, 4124 AR) is afgelopen maandag opgenomen geweest in het ziekenhuis om het hartritme te stabiliseren. De ingreep heeft het gewenste resultaat opgeleverd. Nu het hartritme stabiel is kunnen de bloedverdunners verminderd worden, waardoor hij minder snel weer een hevige neusbloeding krijgt.

Koffiedrinken na de dienst

Na de morgendienst van zondag 22 april is er weer koffiedrinken in het KC. Deze morgen zullen Helette v.d. Linden, Heleen van Dieren, Wilma Bergshoeff en Elise de Leeuw de verzorging hiervan voor hun rekening nemen. Iedereen hartelijk welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee of glaasje fris elkaar te ontmoeten.

Belijdenis

Op dit moment zijn er vijf jongeren die belijdeniscatechisatie volgen. We hebben al veel mooie en goede avonden achter ons liggen. We spraken met elkaar over God, geloven, de kerk en hoe ons dat persoonlijk raakt. Nog niet iedereen weet zeker of hij/zij echt belijdenis wil gaan doen. Toch geef ik hier de namen door van alle vijf de jongeren, zodat we als gemeente rondom hen allen heen kunnen staan. Bidt u mee voor: Marjolein Borsje, Bram de Groot, Jeanine Kool, Carolien van der Lee en Anske Reijersen van Buuren. De aannemingsavond staat gepland op maandag 23 april. Ook geef ik nu alvast de datum door waarop we de belijdenisdienst hebben gepland: die zal op D.V. 6 mei plaatsvinden.

Mutatie

Pieter en Mirna van der Lee laten ons weten dat ze verhuist zijn naar Lopik. (Lopikerweg Oost 107, 3411LW). Ze zullen onze kerkelijke gemeente daarom verlaten en hebben hun plek gevonden in de kerk van Lopikerkapel. We wensen jullie in het overlekse ook veel woonplezier en Gods zegen samen met jullie kinderen Amélie en Sven.

Zomermarkt

De zomermarktcommissie is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor 16 juni. Daar kan alle hulp bij gebruikt worden. Geef je op bij één van de commissieleden als je op één of andere manier wilt meehelpen. Ook is de commissie nog op zoek naar jonge(re) enthousiastelingen die de commissie willen versterken. Graag tot ziens! de zomermarktcommissie

Oud papier

Op 21 april wordt het oud papier weer opgehaald. Deze keer zijn Falco van Os, William van Weverwijk en Johan de Greef aan de beurt.

Agenda

17-4: Kerkenraadsvergadering (19:45 uur)
18-4: Op weg-kring (20:00-21:30 uur)
21-4: Oud papier
6-5: Belijdenisdienst (9:30 uur)

Tenslotte

Een hartelijke groet. Uw/jouw kerkenraad

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige