slide 1

Zaaier week 17 & 18

Zingen voor de dienst

29-4: ’s morgens ps. 6:2 en 8  ‘s avonds ps. 7:1; 6-5: ’s morgens ps. 8:1 en 4 en ’s avonds ps. 9: 2 en 7; 10-5: ps. 47:3.

Kinderoppas

29-4: Carolien van der Lee en Elise van der Lee; 6-5: Marjet Bruijnes, Nelianne en Arco de Leeuw; 10-5: Helette van der Linden en Janienke de Heus.

Collecten

De collecten voor de komende diensten zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. Op zondag 29 april is de diaconiecollecte bestemd voor het leerstoelfonds. Ook zal op 29 april de maandelijkse extra collecte voor het werk van de kerkrentmeesters plaatsvinden.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op 22 april €294,46 opgebracht. Ds. Brendeke ontving €20,00 voor de kerk en €5,00 voor de GZB. Hartelijk dank!

Pastoraat

Er zijn in onze gemeente verschillende mensen die ziek zijn, soms al lange tijd, soms korter. We bidden u Gods zegen toe. Juist ook hen die door hun ziek zijn de zondagse erediensten op een afstand meemaken bidden we Gods aanwezigheid toe. Het valt niet mee om thuis te moeten blijven. We bidden ook voor de ouderen voor wie dat geldt. Laten we als gemeente elkaar niet vergeten. Maar we mogen ook leven in het vertrouwen dat God zijn kinderen nooit vergeet!

Openbare belijdenis van het geloof

Op zondag 6 mei hopen de volgende vier jongeren in de morgendienst openbare belijdenis van hun geloof af te leggen:
- Marjolein Borsje (Graafland 32a, 2964 BJ Groot-Ammers)
- Bram de Groot (Biezenweg 39, 4124 AA Hagestein)
- Jeanine Kool (Tienhovenseweg 33, 4121 KT Everdingen)
- Anske Reijersen van Buuren (Voorstraat 15, 4132 AM Vianen)
Het zal een bijzonder moment zijn, als deze vier in het midden van de gemeente hun jawoord richting God uit mogen spreken. Een bijzonder moment voor hen maar ook voor (groot)ouders, familie en vrienden. In het afgelopen seizoen hebben we veel avonden nagedacht over wat geloven nu inhoudt, wat het betekent voor het leven van elke dag. Het wonderlijke is dat God begint, en Hij laat niet los. Toch is geloven niet altijd makkelijk. Het vraagt vertrouwen en moed om vol te houden. Jullie hebben alle vier aangegeven dat een leven zonder God, zonder Jezus niet meer denkbaar is. We zijn God dankbaar voor het werk dat Hij in jullie leven begonnen is, voor het geloof en vertrouwen dat jullie op 6 mei uit mogen spreken.
Ik wil u vragen of u voor deze jongeren wilt bidden: Bidden om geloof, vertrouwen en om een gezegende belijdenisdienst. Carolien van der Lee heeft afgelopen jaar ook belijdeniscatechese gevolgd, maar heeft besloten om nu nog geen belijdenis te doen. We wensen ook haar Gods zegen toe.

Open Eettafel

Woensdag 9 mei hopen we weer bij elkaar te komen en samen te eten. Wilt u mee eten? Geef u dan voor 5 mei op bij Annie Witkamp (0347-351387) of Corrie de Wildt (0347-351689) na 17:00 uur.

It’s Friday

Het tweede seizoen It’s Friday is afgerond en het blijft een succes. Met elkaar hebben we hele fijne en leerzame middagen gehad. We willen iedereen vanuit de gemeente en het dorp bedanken voor alle hulp en het eten wat we gekregen hebben. We hopen dat we het nieuwe seizoen weer op u mogen en kunnen rekenen. Voor alle kids nog even een belangrijke datum; woensdag 20 juni 2018 van 16.00-18.00 uur reünie op de Vogelenzangseweg 11. De persoonlijke uitnodiging volgt. 

Agenda

28-4: Schuur open en collectebonnen (10:00-12:00 uur)
29-4: Zangkwartiertje (aansluitend aan de eredienst)
9-5: Open eettafel (12:00-14:00 uur)

Tenslotte

Komende weken hebben veel kinderen en ook sommige ouders vakantie. Heb een goede tijd van ontspanning. We hopen elkaar in de diensten en op andere momenten te ontmoeten. Met een hartelijke groet, ds. Brendeke.

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige