slide 1

Zaaier week 19

Zingen voor de dienst

10/5:’s morgens ps. 47:3. 13/5: ’s morgens psalm 10:1 ‘s avonds ps. 11:1.

Kinderoppas

10/5: Helette van der Linden en Janienke de Heus. 13/5: Anita Hazendonk en Emi Bergshoeff.

Bij de diensten

Op Hemelvaartsdag hoop ik te preken uit Filippenzen 3:20: “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.” Zondag 13 mei heb ik ’s morgens geruild met collega Verkuil uit Zijderveld. ’s Avonds hoop ik u allen weer te ontmoeten. Ik denk erover om preken uit Johannes 16. Jezus belooft zijn discipelen de Heilige Geest. Hij zal de weg wijzen in heel de waarheid.

Belijdenisdienst

We mogen terugkijken op een gezegende zondag. In de morgendienst mochten vier jongeren uit de gemeente persoonlijk hun geloof belijden. God gaat door met het bouwen van Kerk en Koninkrijk, dat hebben we mogen zien en horen. Wat een wonder dat de Heilige Geest mensen nieuw maakt, en in Zijn dienst neemt. Marjolein, Bram, Jeanine en Ankse mochten daarvan getuigen! In de morgendienst stonden we stil bij Kolossenzen 2:6 en 7. Wandel in Hem. Wij zijn van Christus en zo zijn we ‘in’ Hem. Hij geeft de ruimte waarin we, verbonden aan Hem, mogen leven. Net zoals wanneer je in het bos loopt, en het bos helemaal om je heen is. Zo zijn wij in Christus. Wandelen in Hem dat is wortelen en opgebouwd raken in Hem, bevestigd in het geloof, en dat alles met dankzegging. Zo mogen we op weg door het leven naar Zijn toekomst. Geknield voor God op de knielbank kregen de belijdeniscatechisanten de volgende tekst mee: Marjolein Borsje: psalm 103:13; Bram de Groot: psalm 86:11; Jeanine Kool: psalm 27:14 en Anske Reijersen van Buuren: psalm 13:6.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Kerkrentmeesters

Zondag 29 april heeft de collecte voor de kerkrentmeesters € 194,65 euro opgebracht. De extra collecte op heeft € 326,40 euro opgebracht. Via de HVD werd een gift van € 10,- euro ontvangen. Ds. Brendeke ontving €50,00.  

Pastoraat

We denken aan dhr. W. Arendonk (Sparrenheide 1, 3971 DA, Driebergen-Rijsenburg, kamer 235). Zijn bloedwaardes waren in de afgelopen tijd hard gedaald. Daarom hoopt in hij een dezer dagen nieuw bloed te krijgen. We bidden hem kracht en Gods nabijheid toe. We denken ook aan anderen in de gemeente, zelf ernstig ziek, een ernstig zieke in de familie, onder behandeling. We bidden u kracht toe als het leven zwaar valt. Weet u in het geloof gedragen door God. Hij laat niet los die op Hem hopen! We denken ook aan gemeenteleden die elders verblijven en bidden hen Gods zegen toe op de plek waar ze nu wonen.

Nacht van het gebed

Ds. Brendeke stond op 29 april in de morgendienst aan de hand van Handelingen 11 stil bij de verspreiding van het evangelie als gevolg van verdrukking. Verdrukking en vervolging was het eerste punt waar ds. Brendeke bij stilstond en riep op in ons gebed te denken aan onze mede christenen die worden vervolgd. In dat verband is het goed om de ‘Nacht van het gebed’ te noemen. Deze wordt gehouden op vrijdagavond 1 juni in ons KC in Hagestein. Noteer deze datum alvast in uw agenda, zodat we als gemeente, samen met Everdingen en Zijderveld concreet kunnen maken dat we stil staan bij onze broeders en zusters die vervolgd worden. In een volgende zaaier volgt nog een meer uitvoerig programma.

Open dag Israël producten

Zaterdag 12 mei is er open dag bij Aartje van der Lee in het Israël winkeltje (Lekdijk 12). We vieren dit jaar het 70 jarig bestaan van de staat Israël. Door iets te kopen laten we merken dat we het volk van God willen steunen en niet laten vallen. Bij aankoop van 25 euro ligt er een gratis jubileumzeepje voor u klaar. Welkom tussen 10 uur s morgens en 4 uur s middags voor een bakje koffie, thee of iets fris en kijk rustig rond.

OPA

Op zaterdag 19 mei wordt het oud papier opgehaald. Wessel Bergshoeff, Jan Verhoef en Anne-Jan van Dieren komen vanaf 8:00 uur bij u langs.

Tenslotte

We mogen opnieuw genieten van een paar zomers zonnige dagen. De natuur heeft het goed: na veel regen nu de warmte. De overgang is soms wel erg groot, van bijna-winterjas-weer naar helemaal-geen-jas-weer. Is dat in het geloof ook niet zo? Soms is daar de zon van Gods genade die verwarmt en verblijdt, soms merken we er niets van God. Maar dan mogen we vanuit Gods Woord wel weten dat Hij er is. En mogen we ons ‘warm’ aankleden: lezen, bidden, zingen en samenkomen met mede-gelovigen. Dat geeft warmte en de verwachting op vernieuwde Godsvreugde. Met een hartelijke groet, mede namens Gesine, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige