slide 1

Zaaier week 20

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 45:1 ‘s avonds ps. 119:3.

Kinderoppas

20/5: Kristel Kool en Melanie Noteboom. 21/5: Sonja van der Lee en Lars van der Lee.

Bij de diensten

Komende zondag mogen we met elkaar het Pinksterfeest vieren. God heeft Zijn Heilige Geest naar deze aarde gezonden. Hij is het die de Kerk door de tijd heen leidt. Hij is het ook die hemel en aarde verbindt, die het Hoofd en de Kerk samen houdt en die Christus en de gelovige op elkaar betrekt. God laat niet los, Hij laat niet in de steek, maar Hij gaat door. Zoals we afgelopen zondagavond mochten horen: de Heilige Geest werd door Jezus beloofd en staat in lijn met Vader en Zoon. De Geest van de waarheid leidt in de waarheid. Komende zondagmorgen hopen we stil te staan bij de uitwerking van het Pinksterevangelie. We lezen uit de toespraak van Petrus in Handelingen 2 en uit Nehemia 1. Wat werkt de Geest in ons uit? Zondagavond verwelkomen we ds. Van der Poel, geen onbekende in Hagestein. Op Tweede Pinksterdag mogen we op een iets andere manier stilstaan bij het wonder van de Heilige Geest. U bent van harte uitgenodigd voor een zangdienst. We zullen met elkaar zingen, luisteren en lezen. Van harte welkom!

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. Op Eerste Pinksterdag heeft de collecte voor de diaconie als bestemming het zendingswerk van de GZB.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 6 mei heeft €257,51 opgebracht, op 10 mei €105,95 en op 13 mei €192,29. Hartelijk dank hiervoor.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op 6 mei €370,65 opgebracht, op Hemelvaartsdag €142,50 en op 13 mei €264,05. Ouderling Van Os ontving tijdens bezoekwerk de afgelopen weken 3x €20,=, ds. Brendeke ontving €25,=. Hartelijk dank voor uw gaven!

Pastoraat

We denken op deze plaats aan de zorgen die er zijn in de gemeente. Verschillende gemeenteleden zijn ziek, sommige ernstig. We denken hierbij ook aan gemeenteleden die zieken in de familie hebben. We bidden om zegen over de behandelingen en danken als behandelingen goede resultaten opleveren. Dat God Zijn hand boven u moge houden ten zegen, en onder u om u te dragen.

Examens

Deze week beginnen de examens. Een drukke en spannende tijd voor veel jongeren uit onze gemeente. Na een aantal jaren van leren, bereiden jullie je voor op de laatste ‘toets’ op het voortgezet onderwijs. De volgende jongeren hebben persoonlijk doorgegeven dat ze examen doen; we wensen daarom Emi Bergshoeff, Nelianne de Leeuw, Diederik Meijers, Melanie Noteboom maar ook de andere jongeren die examen doen, heel veel succes en Gods zegen toe. We hopen en bidden voor jullie dat jullie inzet tot goede en mooie resultaten mag leiden!

(Her)bevestiging ambtsdragers

Op zondag 27 mei zal de (her)bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. Bevestigd zullen worden: B. de Groot (diaken), A. de Jong (diaken) en R. van de Water (ouderling-kerkrentmeester). Herbevestigd zullen worden: F.L.T. den Oudsten (ouderling) en C.R. Reijersen van Buuren (ouderling). In deze dienst nemen we afscheid van N. van der Lee (diaken), C. de Leeuw (diaken) en L.D. Meijers (ouderling-kerkrentmeester). We zijn dankbaar voor het werk dat de afscheidnemende ambtsdragers mochten doen. We zijn dankbaar voor de ambtsdragers die aan hebben gegeven dat ze nog een termijn willen dienen. En we zijn dankbaar dat de drie vacatures zijn ingevuld. God gaat door met Zijn Kerk, alle eer aan Hem!

Oud papier

Op 19 mei wordt het oud papier opgehaald door Wessel Bergshoeff, Jan Verhoef en Anne-Jan van Dieren.

Flessenactie

Op zaterdag 26 mei kunt u weer lege statiegeldflessen inleveren in de schuur achter het kerkelijk centrum. De zondagsschool houdt deze inzamelingsactie voor het jaardoel van dit seizoen, "Open je ogen". Ook kratten met flessen kunnen ingeleverd worden. Dit zal de laatste keer zijn dat u de lege flessen voor dit doel kunt inleveren.

Zomermarkt

Zaterdag 26 mei is de schuur weer open voor het inleveren van nog goed bruikbaar, maar voor u overtollig huisraad. Dit zal dan de laatste zaterdag voor de zomermarkt zijn, welke gehouden wordt op D.V. 16 juni. We zijn daarom inmiddels al weer druk bezig met de voorbereidingen. Als u deze dag mee wilt helpen, op welke manier dan ook, dan kunt u dit doorgeven aan Joke van Weverwijk (351712). Zijn er onder u die willen bakken voor de gebakskraam? Er is altijd veel vraag naar lekkere taarten, cakes en koekjes, misschien een hint om alvast te beginnen en het in de diepvries te verzamelen om het dan op vrijdag 15 juni van 19.00 tot 20.00 uur in te leveren in het K.C. Als u nog DE punten heeft liggen, of een prijs heeft voor het cijferbord en / of enveloppenstand, alles is welkom. Dit kunt u afgeven bij Annie Bassa (351379). Of we komen het bij u ophalen. De opbrengst van de zomermarkt is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. De zomermarktcommissie.

Nacht van Gebed

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. In samenwerking met de Hervormde gemeente van Everdingen en Zijderveld geven we hier dit jaar invulling aan door op vrijdagavond 1 juni in het Kerkelijk Centrum van Hagestein samen te bidden. De avond begint om 20:30 uur en duurt tot ongeveer 23:30 uur. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de avond mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Neem voor vragen contact op met: Laurens den Oudsten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht

Gemeentemiddag

Om alvast in uw agenda te noteren: Zaterdag 22 sept. staat de gemeentemiddag op de planning. Voor jong en oud hopen we weer een leuke middag te organiseren, waar ook de wisselbeker gewonnen kan worden met een spectaculair spel. We sluiten de middag af met een maaltijd en een verrassend toetjes buffet; klaargemaakt door...uzelf. Centraal staat in ieder geval elkaar, op een ontspannen manier, ontmoeten. Details volgen nog, maar mis het niet en noteer de datum alvast op de kalender. Het programma begint om 15:00u maar je kan ook later instappen. ‘De Evangelisatie commissie’

Agenda

19-5: Oud papier

Tenslotte

We leven deze dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Dagen waarin de discipelen samen waren en volharden in het (gezamenlijke) gebed. Het is goed om deze dagen in het bijzonder biddend door te brengen. In biddende verwachting van de doorwerking van het Koninkrijk van God. Bidden om (meer van) Gods Geest in ons leven en in de levens van anderen. Bidt u mee voor uzelf en anderen? Een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige