slide 1

Zaaier week 22

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 14:1 ‘s avonds ps. 15:1 en 5.

Kinderoppas

Anneke de Leeuw en Willemijn Meijers.

Bij de diensten

Afgelopen zondagmorgen mochten we afscheid nemen van drie broeders van de kerkenraad. Tegelijk mochten waren er twee die hun ja-woord opnieuw mochten geven. Er waren er drie die hun ja-woord in onze gemeente voor het eerst mochten geven. We danken de broeders Van der Lee, de Leeuw en Meijers voor hun inzet en trouw in de tijd dat ze de gemeente mochten dienen. We bidden de broeders Den Oudsten en Reijsersen van Buuren, samen met de broeders De Groot, De Jong en Van de Water Gods zegen toe in het werk in de gemeente. Komende zondagmorgen bereiden we ons voor op het Heilig Avondmaal. Ik denk erover om in de diensten rondom het Heilig Avondmaal opnieuw uit Nehemia te preken.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De diaconie collecte van zondagmorgen a.s. komt volledig ten goede aan de marathon die Tirza van der Linden (Hoef en Haag) voor Open Doors gaat lopen. Via de organisatie Muskathlon hoopt zij deze zomer in Jordanië een marathon (42 km) te lopen. De opbrengsten daarvan komen weer volledig ten goede aan het werk van Open Doors. Tijdens de Nacht van Gebed is Tirza aanwezig en vertelt zij hier meer over. Meer informatie: www.muskathlon.com | www.hervormdhagestein.nl

Diaconie

De diaconiecollecte van Pinksterzondag voor de GZB heeft € 267,50 opgebracht.

Pastoraat

We leven mee met dhr. W. Bruinis, Vogelenzangseweg 18 (4124 AS). Hij heeft woensdag een buikoperatie ondergaan. Deze operatie is nodig om straks te kunnen starten met nierdialyse. We wensen u veel sterkte en hopen dat dialyse goed opgestart mag worden. We denken op deze plaats aan meerdere gemeenteleden die ziek zijn, operaties moeten ondergaan, op uitslagen wachten of zieken in de familie hebben. Gods zegen en sterkte toegewenst in spannende en moeilijke tijden. In de komende tijd zal dhr. W. Arendonk verhuizen vanuit Driebergen naar Vianen. U bent weer terug in vertrouwde omgeving. Fijn dat u, na toch een lange tijd in Driebergen, een plekje heeft mogen krijgen op kamer 244 in de Hof van Batestein (4131 HA Vianen). We wensen u daar een hele goede en gezegende tijd toe.

Afscheid ds. Van Wijk

Afgelopen zondag heeft in Hei- en Boeicop ds. Van Wijk afscheid genomen van de gemeente. Hij zal in de komende tijd verhuizen naar Sprang om daar de Hervormde gemeente van Sprang te dienen. Ds. Van Wijk was geen onbekende in Hagestein, niet in het minst vanwege het feit dat hij consulent was in de vacante periode van 2015-2017. We danken hem hartelijk voor alles wat hij voor onze gemeente heeft mogen betekenen. We wensen en bidden hem samen met zijn vrouw en kinderen, Gods zegen toe voor de komende tijd in Sprang.

Nacht van gebed

Bidt u aanstaande vrijdag mee voor de vervolgende christenen? U bent vanaf 20:30 uur welkom in het kerkelijk centrum aan de dorpsstraat te Hagestein. Ieder uur staan andere landen centraal, u bent dus welkom om een 1 of meerdere delen van de avond mee te bidden. Het tweede deel van de avond (21:30 uur) zal ds. M. van de Poel vanuit zijn achtergrond samen met ons bidden voor christenen die het moeilijk hebben. Gedurende deel 2 en deel 3 is ook Tirza van der Linden (Hoef en Haag) aanwezig. Zij hoopt dit jaar een marathon (42km) te lopen in Jordanië en de opbrengsten komen ten goede aan Open Doors. Zij vertelt die avond meer over haar actie en motivatie. Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht | www.hervormdhagestein.nl

Open eettafel

Op woensdag 13 juni wordt er weer open eettafel gehouden. U bent van harte welkom om gezellig een hapje mee te eten. De maaltijd begint om 12:00 uur. U kunt zich tot en met 9 juni opgeven bij Annie Witkamp (0347-351387) of bij Corrie de Wildt (0347-351689), na 17:00 uur.

24-uurs actie

Op vrijdag 29 juni (17.00) tot en met zaterdag 30 juni (17.00) zal de 24-uurs actie gehouden worden. De poster en sponsorlijsten zijn inmiddels gedrukt en de laatste puntjes zijn op de ï gezet en we kunnen nu dus ook voor u duidelijkheid geven van het programma: 24uur paalzitten door gevraagde personen die zich hiervoor laten sponsoren, daarnaast is er voor de jongere kinderen (8+) van 20.00-8.00 de activiteit "1 nacht slapen in een doos" waar zij ook voor gesponsord kunnen worden. Naast deze 2 hoofdactiviteiten hebben wij verschillende workshops bedacht: Op vrijdag: Sing in - Haar&Make-up - Film - Schilderen op bord, en op zaterdag: CarWash - High tea - KidsTime - Maaltijd 65+. Daarnaast verkopen wij op vrijdag van 17.00-20.00 friet en 24uur lang verkopen wij hamburgers. Op de flyer in uw brievenbus/in de kerk/ op de site, vindt u meer informatie over tijden en aanmelden voor activiteiten. 

VBW

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de VBW al weer in volle gang. Voor de knutselwerkjes zijn we op zoek naar schoenendozen en hagelslag/muisjes pakken (of andere pakken in dit formaat). U mag ze in het KC brengen, of neem contact op met Carolien van der Lee (0620509441) of Marjolein Borsje (0630510877). Wij willen de dozen en pakken ook bij u op komen halen. Alvast bedankt!

Agenda

1-6: Nacht van gebed (van 20:30-23:30 uur)
6-6: Bezinningsuurtje Heilig Avondmaal (20:00-21:00 uur)
13-6: Open eettafel (12:00-14:30 uur)

Tenslotte

Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige