slide 1

Zaaier week 23

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 16:4 ‘s avonds ps. 17:3

Kinderoppas

Carolien van der Lee en Lianne de Heus

Bij de diensten

Afgelopen zondagmorgen stonden we stil bij Nehemia 3. Een hoofdstuk vol namen en locaties. Een hoofdstuk dat in eerste instantie niet zo spreekt. En toch vielen er dingen op: de eensgezindheid van het volk rondom de herbouw van Jeruzalem. Ze zetten zich in voor de herbouw muren. Die muren van Jeruzalem maken Jeruzalem tot een stad om trots op te zijn, je voelt je ermee verbonden en het vormt je identiteit. Als gemeente mogen we ons inzetten voor de eenheid. Eenheid voor het werk in Gods koninkrijk. Die eenheid vinden we daar waar onze identiteit ligt: in het kruis van Christus. Rondom het kruis (her)kennen we elkaar, hoe verschillende we ook kunnen zijn. Daarom vieren we ook samen het Heilig Avondmaal. Komende zondag hoop ik te preken uit hoofdstuk 4. De vijanden rondom Jeruzalem zitten niet stil. Maar Nehemia zegt: “Onze God zal voor ons strijden.” Dat beleven we in het Heilig Avondmaal. God strijdt voor ons. ’s Avonds denken we na over hoe het volk zich onder Nehemia’s leiding, wapent tegen de vijanden: hoewel God voor ons strijdt, mogen wij gebruik maken van de wapens die Hij ons aanreikt. We wensen elkaar een gezegende voorbereiding en zondag toe.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De Avondmaalscollecte is, evenals de gewone diaconiecollecte tijdens de dienst, bestemd voor Mercy Ships. Dit is een organisatie die met een ziekenhuisschip gratis medische hulp verleend aan de allerarmsten. De bemanning bestaat uit vrijwilligers, die hun geloof in Jezus op deze manier handen en voeten geven. Door armoede in Afrika hebben veel mensen geen toegang tot medische zorg. Elk jaar sterven maar liefst 17 miljoen mensen omdat ze geen medische hulp krijgen. Mercy Ships helpt bij de meest voorkomende ziekten en kwalen. Ook geeft Mercy Ships trainingen aan de lokale bevolking om kennis over te dragen. Iedereen aan boord is vrijwilliger, van machinist tot chirurg, van schoonmaker tot kapitein, van kok tot tandartsassistente. Ons gemeentelid Gerrie de Heer hoopt van eind augustus tot begin oktober als verpleegkundige op de Africa Mercy mee te helpen. Het ziekenhuis ligt dan in Guinnee, West Afrika. Meer informatie vindt u op www.mercyships.nl. Van harte aanbevolen deze collecte!

Diaconie

De diaconiecollecte van Tweede Pinksterdag heeft €160,65 opgebracht. Zondag 27 mei bracht de collecte €225,15 op en de collecte van 3 juni voor Open Doors bracht €354,22 op. Deze laatste collecte is bedoeld als sponsoring van Tirza van der Linden voor de muskathlon die zij gaat lopen.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op zondag 27 mei €254,85 opgebracht. De extra maandelijkse collecte bracht mei €322,85 op. De opbrengst van de collecte van zondag 3 juni 2018 bedroeg €230,10. Via de HVD werd een gift ontvangen van € 11,00. Ds. Brendeke ontving €20 voor de kerk en €5 voor de GZB tijdens bezoekwerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Pastoraat

Ton de Leeuw, Tienhovenseweg 23 (4124 KV) werd vorige week vanwege een ontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Afgelopen zondag mocht hij weer thuis komen. Hoewel de ontsteking weg is, blijven er nog steeds zorgen: de benauwdheid rondom hart en longen blijft. We hopen en bidden dat u in de komende tijd voldoende aan mag sterken, om ook de hartoperatie te kunnen ondergaan. We wensen u en uw vrouw Connie Gods zegen toe. Gert van Dieren, Graaf Huibertlaan 34 (4121 EP, Everdingen) is deze week gestart met de behandelingen. Er ligt een lang en zwaar traject voor u. We bidden om Gods zegen over de behandelingen en Zijn kracht en nabijheid om deze te dragen. Ook Heleen en de kinderen willen we niet vergeten: sterkte en Gods nabijheid voor de komende tijd. We denken aan een ieder die te maken heeft met ziekt, zelf of in familie. We wensen u Gods zegen toe.

Open eettafel

Op 13 juni kunt u aanschuiven in het KC voor de open eettafel. We beginnen om 12:00 uur met eten. U kunt zich tot 9 juni opgeven bij Annie Witkamp (0347-351387) of Corrie de Wildt (0347-351689). Van harte welkom om mee te eten!

Zomermarkt

D.V. zaterdag 16 juni is het weer zover. Dan is onze jaarlijkse zomermarkt van 09.00 - 14.30 uur achter het Kerkelijk Centrum. Voor iedereen is er weer van alles te doen en u kunt ook terecht voor leuke, mooie en lekkere koopjes. De opbrengst van de markt is bestemd voor het Zomermarktfonds, waaruit het onderhoud van de kerkelijke gebouwen wordt bekostigd. De opening van de Zomermarkt is op woensdag 13 juni in het K.C. om 20.00 uur, de evaluatie en de sluiting zal zijn op maandag 18 juni om 19.30 uur. We verwachten daar een ieder die zich heeft opgegeven om die dag mee te helpen. Taarten, cakes, koekjes en nog veel meer lekkers kunnen worden ingeleverd op vrijdag 15 juni van 19.00 tot 20.00 uur in het K.C.

Flessenactie

Per abuis stond enkele weken geleden in de Zaaier, dat u nog flessen in kon leveren tot eind mei, maar ook tijdens de Zomermarkt is dit mogelijk. Dus als u op de markt komt, neem zoveel mogelijk statiegeldflessen of kratten met flesjes mee. De zondagsschool is daar heel blij mee, zij kunnen op deze manier de pot voor het jaardoel "Open je ogen" verder vullen.

OPA

Op 16 juni zal het oud papier weer opgehaald worden. Dit keer zijn Rik de Heus, Albert van der Linden en Kenny de With aan de beurt.

Agenda

13-6: Open eettafel (12:14:30 uur)
13-6: Opening zomermarkt (20:00-21:00 uur)
16-6: OPA (vanaf 8:00 uur)
16-6: Zomermarkt (9:00-14:30 uur)

Tenslotte

Afgelopen vrijdagavond mochten we met een heel aantal gemeenteleden vanuit Zijderveld, Everdingen en Hagestein – Hoef en Haag bij elkaar zijn om te bidden voor de vervolgde kerk. Het was goed om met elkaar te luisteren, te bidden en te zingen. Samen mochten we ons verwonderen over moed, geloof en kracht van christenen wereldwijd. Tegelijk was er ook het gebed: ‘God, blijf bij Uw kerk, juist ook in verdrukking en vervolging’. Het is indrukwekkend om te zien en te horen wat anderen mee (moeten) maken als duidelijk wordt dat ze christen zijn. We hebben mee geleden en mee gebeden. Goed om dat zo samen te doen, en dat in ons persoonlijk gebed te (blijven) doen! Met een hartelijke groet, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige