slide 1

Zaaier week 27

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 24:4 ‘s avonds ps. 25:3

Kinderoppas

Marjet Bruines en Nelianne de Leeuw

Bij de diensten

Komende zondag zullen we verder gaan met de leerdienst waarin zondagen uit de catechismus centraal staan. Zondagavond staan we stil bij twee vragen: waarom wordt Jezus ‘Gods eniggeboren Zoon’ genaamd en waarom noemen we Hem ‘onze Heere’? We hopen elkaar te ontmoeten onder Gods Woord.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 1 juli met bestemming Stichting Gave heeft €314,55 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op zondag 1 juli €245,30 opgebracht. Hartelijk dank!  

Overleden

Op dinsdag 3 juli overleed in de leeftijd van 90 jaar, dhr. W. Arendonk, kamer 244 in de Hof van Batenstein (4131 HA Vianen). Het afgelopen jaar was door de vele ziekenhuisopnames en herstelperiodes niet gemakkelijk. Uiteindelijk kreeg hij eind mei een plekje in Batenstein. De hoop was dat hij daar nog enige tijd mocht blijven, toch ging het in de afgelopen dagen snel achteruit. Dinsdagmiddag overleed hij. Zijn leven was sterk verbonden met de kerk in Hagestein, en niet minder met de pastorie. Voornamelijk de tuin rondom de pastorie heeft hij lang mogen verzorgen. We zijn dankbaar voor het vele dat hij voor de kerk in Hagestein mocht doen. Er is gelegenheid tot condoleren op zaterdag 7 juli, van 19:00-20:00 uur in de aula te Hagestein (Dorpsstraat 28b). De begrafenis zal maandag 9 juli om 10:30 uur plaatsvinden vanuit de kerk in Hagestein. We wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familie en bekenden Gods zegen en kracht toe in het verlies van vader en opa. Hij mocht vertrouwen op de genade van God, dat mag in deze tijd ook uw en jouw houvast zijn.

Pastoraat

Ton de Leeuw, Tienhovenseweg 23 (4124 KV) verblijft momenteel nog in het ziekenhuis. Vorige week werd hij opgenomen voor een hartoperatie die niet doorging vanwege een longontsteking. Gelukkig neemt de ontsteking af. We wensen u, samen met uw vrouw en kinderen Gods zegen en kracht toe. De weg die u gaat is niet gemakkelijk, maar we mogen omhoog kijken en alles van God verwachten; Hij is genadig! (ps.123) We denken ook aan andere zieken en bedroefden in de gemeente. We wensen u de kracht van God toe om te dragen wat zwaar valt. Tegelijk mogen we in ons dragen zien op Hem, die ons kruis droeg; Jezus, Gods Zoon. Hij is de Heere, Hij bevrijdt en geeft rust.

24-uurs actie

We kijken terug op een mooie 24-uurs actie met een netto opbrengst van €3976,73. Wij willen iedereen bedanken die ons op welke manier dan ook geholpen of bezocht heeft tijdens de 24 uur.

Verjaardag

Op 5 juli hoop ik jarig te zijn. U bent van harte welkom om op 6 juli van 9:30-12:00 uur even langs te komen in de pastorie om dat samen met ons (en koffie/thee en wat lekkers) te vieren. We zien er naar uit u te ontmoeten!

Agenda

11-07: Kerkenraadsvergadering (19:45 uur)

Tenslotte

Na twee weken van rust mocht ik het werk in de gemeente weer oppakken. Het is fijn om na een tijdje elders weer thuis te zijn en in de gemeente te zijn. De vakantie vind ik altijd mooie momenten om de grootte van Gods Kerk te ervaren. Wij waren vorige week zondag in een klein kerkje in het zuiden van België. Gebruiken en gewoontes zijn anders, en toch wordt er gezongen, gebeden en uit de Bijbel gelezen: er wordt in de drie-enige God geloofd. Ik heb niet alles verstaan, gelukkig werd de preek in het Engels vertaald. Ik geef maar door wat ik meegekregen heb. Het ging in de dienst over Zacharias. Hij bad wel om een kind, maar de verwachting op verhoring werd steeds minder. Als hij de engel Gabriël ziet, gelooft hij niet in de verhoring van zijn eigen gebed. De predikant liet de vraag vallen: geloven wij in de verhoring van ons gebed? Geloven we ook als het langer duurt en ook als het menselijk gezien (bijna) niet meer mogelijk is? Laten we bidden, en laten we blijven bidden. God is een God die hoort, en het onmogelijk mogelijk maakt… Geloven we dat? Het was goed om daar te zijn, maar ook goed om weer hier te zijn. Het verstaan en begrijpen van mensen gaat hier in ieder geval stukken gemakkelijker! Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens Gesine, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige