slide 1

Zaaier week 30 & 31

Zingen voor de dienst

29-7: ’s morgens ps. 30:3 ‘s avonds ps. 31:3. 5-8: ’s morgens ps. 32:4 ‘s avonds ps. 33:3.

Kinderoppas

29-7: Kristel Kool en Melanie Noteboom. 5-8: Sonja van der Lee, Lars van der Lee en Arco de Leeuw.

Bij de diensten

Afgelopen zondagmorgen hoorden we vanuit Nehemia 5 over hoe God ons oproept om gul, met open hart en open hand om te gaan met de (arme) naaste. Dat is niet alleen humanitair, maar dat is ons door God op het hart gelegd. Het is onderdeel van ‘wandelen in de vreze Gods’; met ontzag en eerbied leven voor God. Komende zondagavond hoop ik verder te gaan met de prediking over de catechismus. We zullen stilstaan bij zondag 14. We belijden dat Christus is ‘ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria’. Maar wat houdt dat in? En wat betekent dat voor ons zelf?

Collecten

De collecten voor de komende zondagen zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. Op zondag 29 juli is de maandelijkse extra collecte bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 15 juli heeft €209,45 opgebracht. De collecte van zondag 22 juli met als bijzondere bestemming Woord en Daad heeft €332,00 opgebracht. Hartelijk dank!

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft zondag 15 juli €280,20 en op zondag 22 juli €226,30 opgebracht. Er is via de HVD een gift binnengekomen van €10,00, ds. Brendeke ontving €5,00. Hartelijk dank hiervoor.

Pastoraat

We zijn dankbaar met dhr. T. de Leeuw, Tienhovenseweg 23 (4124 KV). Hij mocht vorige week thuiskomen na een geslaagde hartoperatie. Een zware operatie waarvoor een lange herstelperiode wordt gegeven. We zijn God dankbaar dat hij u door deze operatie heen heeft geholpen en bidden u Zijn zegen toe voor de komende tijd, samen met uw vrouw en verder familie. We zijn ook dankbaar dat mevr. Koekkoek – Van de Griend na haar ziekenhuisopname weer thuis mocht komen. Gelukkig mocht de benauwdheid afnemen en mag u nu thuis zijn om verder aan te sterken. Gods zegen en kracht voor de komende tijd. We denken ook aan andere zieken die onder behandeling zijn, op uitslagen wachten of herstellend zijn. We bidden u Gods nabijheid toe in uw situatie.

Gemeenteleden elders

De volgende gemeenteleden verblijven elders: mevr. T. Bikker – Wiersma, Kortenburglaan 4 (3941 HR Doorn), mevr. Burggraaff – Bergshoeff, Ruinkamp 1 (4133 GX Vianen) en dhr. A. Kool, Hof van Batenstein 106 (4131 HD Vianen).

Privacy

Zoals u waarschijnlijk heeft opgemerkt, is er vanaf 25 mei een nieuwe wet in werking getreden over hoe om te gaan met persoonsgegevens (AVG). Dit heeft ook gevolgen voor onze gemeente en hoe wij omgaan met uw gegevens, het plaatsen van foto’s op de website e.d. Het lijkt ons goed om aan u door te geven dat we op de hoogte zijn van de veranderingen, dat we kijken waar die onze gemeente raken en hoe we hier verder mee om zullen gaan. De concrete uitwerkingen hopen we z.s.m. aan u door te kunnen geven.

Flessenactie zondagsschool

De laatste flessen zijn ondertussen ingeleverd en dat betekent dat de flessenactie van de zondagsschool is afgelopen. Er zijn in totaal 626 flessen ingeleverd en dat betekent dat deze actie 156,60 euro heeft opgebracht!! Wij vinden dit een mooi bedrag en willen daarom ook iedereen bedanken die flessen of kratten heeft ingeleverd, of op een andere manier heeft geholpen!

Dabar

Van 28 juli tot 4 augustus gaat Anske Reijersen van Buuren naar Elburg om daar op een camping aan Dabar mee te werken. Dabar is het evangelisatie- en recreatiewerk op campings. Anske, we wensen je daar een hele goede en gezegende tijd toe; voor jezelf, het team waarin je werkt, en ook voor de mensen die je daar ontmoeten mag!

Vakantie

Van 6 augustus tot 19 augustus heb ik vakantie. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Tenslotte

We wensen iedereen die vakantie heeft een goede vakantie toe. Of u nu op reis gaat of niet: het is goed om te ontspannen en tot rust te komen. We denken ook aan een ieder die niet op vakantie kan gaan, wat de reden ook is. Het valt niet voor iedereen mee om achter te moeten blijven, terwijl familie, vrienden wel op vakantie zijn. We hopen dat ook u, ondanks alles, een goede tijd heeft. Met een hartelijke groet, Ds. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige