slide 1

Zaaier week 32 & 33

Zingen voor de dienst

12-8: ’s morgens ps. 34:4 ‘s avonds ps. 35:9. 19-8: ’s morgens ps. 36:3 ‘s avonds ps. 37:3.

Kinderoppas

12-8: Daphne, Emil en Mirthe Brouwer. 19-8: Anneke de Leeuw en Willemijn Meijers.

Bij de diensten

Op de komende zondagen verwachten we 4 gastvoorgangers, waarvan de meeste niet onbekend. We wensen elkaar gezegende zondagen toe.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De diaconiecollecte van zondag 12 augustus heeft als bijzondere bestemming de GZB. Deze collecte komt ten goede aan kansarme kinderen in Bogota, de hoofdstad van Colombia. Kinderen in de wijk Los Alpes groeien op in armoede en slechte sociale omstandigheden. Thuis krijgen ze vaak slechte en eenzijdige voeding. Om de kinderen uit deze negatieve spiraal te halen, biedt de kerk een plek voor ze waar allerlei activiteiten worden georganiseerd en waar de kinderen ook een warme maaltijd krijgen. Ds. Germán Suárez is een aantal jaren geleden begonnen met dit opvangplek voor deze kinderen. Het is een plek waar ze ook het evangelie horen en waar Gods liefde wordt gedeeld.

Kerkrentmeesters

Ds. Brendeke ontving €20,00 tijdens huisbezoek.  

Pastoraat

Vorige week is Gert van Dieren begonnen aan de derde infuuskuur. Het is altijd weer spannend hoe de bloedwaardes zijn, maar die waren goed genoeg om de kuur te laten doorgaan. Hoewel de behandeling zeker niet mee valt, zijn de behandelaars tot nu toe tevreden over het verloop. We wensen u, samen met Heleen en de kinderen veel sterkte en kracht in deze tijd. Het valt niet mee om zelf ziek en moe te zijn, net zo min als het meevalt om dat bij een ander te zien. Verwacht de kracht van God: ‘U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.’ (ps.3:4.) We denken ook aan anderen die ziek zijn, onder behandeling staan of thuis mochten komen uit het ziekenhuis. We bidden u Gods aanwezigheid toe op de weg die u moet gaan. We denken ook aan onze ouderen. Het ouder worden valt niet altijd mee. Weet u in geloof gedragen door God. Hij is de rots, om daarin te wonen (ps.71:3).

Jubileum 1

Op dinsdag 31 juli mocht het echtpaar Van Hemert – Burggraaf, Dorpsstraat 29 (4124 AL) gedenken dat ze 50 jaar getrouwd waren. We feliciteren u van harte met deze bijzondere dag. Een dag om God dankbaar voor te zijn. We wensen u nog vele goede en gezegende jaren toe, samen met kinderen en kleinkinderen.   

Jubileum 2

Het echtpaar Van ’t Hart – Hol, Gasperdenstraat 19 (4124 AP) hoopt op 16 augustus 50 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Bijzonder dat u deze dag samen met familie mag vieren. We wensen u nog vele goede jaren toe, onder Gods rijke zegen.

Mutatie 1

Per 1 augustus is Laurens den Oudsten niet meer woonachtig in Hagestein, maar in Benschop en we wensen hem daar een goede tijd toe. Deze verhuizing brengt ook met zich mee dat hij zijn werk in de gemeente, onder andere als ouderling-scriba, zal neerleggen. Tot ten minste eind dit jaar zal Laurens verbonden blijven aan onze gemeente en in de tussentijd zal de ontstane vacature worden uitgeschreven. Ook hierin vertrouwen we op Gods leiding voor onze gemeente. 

Mutatie 2

Vanaf 3 augustus woont het echtpaar Theo en Bep Van der Lee – Snaterse op Lekdijk 30 (4124 KC). Het is maar een klein stukje verderop en toch een ander huis, een ander plekje. We wensen u veel goeds en zegen toe in uw nieuwe huis!

VBW

De Vakantie Bijbel Week staat weer voor de deur, Als commissie zijn we druk bezig met de laatste voorbereidingen. Meer informatie vind u in de flyer die bezorgd is. We kijken uit naar een gezegende en mooie week met elkaar!

Sing-in

Op D.V vrijdag 24 augustus wordt er een sing-in georganiseerd in de VBW-tent. Van 20:00-21.30 uur hopen we verschillende liederen met elkaar te gaan zingen. Toegang is gratis. We kijken uit naar uw/jouw komst!

Jaarrekening

In de kerkenraadsvergadering van 11 juli jl. is de jaarrekening van 2017 van het College van Kerkrentmeesters besproken en vastgesteld, nadat eerder de Commissie van Advies hiermee akkoord was gegaan. Deze jaarrekening 2017 ligt in de week van zondag 12 augustus 2018 ter inzage bij ouderling-kerkrentmeester Van der Water (Tienhovenseweg 21). Gelieve van te voren even uw bezoek aan te kondigen (0347-342378). Hartelijk welkom!

Vakantie

Van 6-19 augustus heb ik vakantie. Voor pastorale zaken kunt u zich melden bij uw wijkouderling.

Agenda

21 t/m 23-08: Vakantie Bijbelweek
26-08: Afsluiting Vakantie Bijbelweek in eredienst (09:30 uur)

Tenslotte

We wensen elkaar in deze vakantietijd een goede tijd van rust toe. Het is belangrijk om in een tijd die snel voortgaat, ook momenten van rust te nemen. Ik raak dan, in de drukte van het bestaan, ook altijd wel weer verwonderd over die ene dag in de week, door God gegeven als rustdag. Daar mogen we elke week weer van genieten!
Ondertussen (vrijdag 4-8) laten de vooruitzichten een vergrote kans zien op regen volgende week. Het zou mooi zijn als u deze Zaaier ontvangt met een paar regendruppels op de voor/achterkant. De regen is welkom, goed voor de natuur en voor de mens. Morgen hoop ik een regenton aan te sluiten, ik hoop dat hij snel vol zit! Met een hartelijke groet, Ds. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige