slide 1

Zaaier week 36

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 42: 3 ‘s avonds ps. 43: 2 en 3

Kinderoppas

Reineke Bassa en Jeanine Kool

Bij de diensten

Komende zondagmorgen bereiden we ons voor op de avondmaalsviering van zondag 16 september. Ik hoop in deze voorbereidingsdienst te preken over Nehemia 9. Het volk Israël houdt een dag van vasten en gebed, waarbij ze hun zonden belijden tegenover God. Zondagmorgen staan we stil welke rol schuldbelijdenis en zonde heeft in ons voorbereiden op Gods maaltijd.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 2 september heeft €200,45 opgebracht. Hartelijk dank.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft zondag 2 sept. opgebracht €248,30 Via de HVD kwamen de volgende giften binnen:1x €5,00, 1x €10,00 en 1x €20,00. Ds. Brendeke ontving 1 x €10,00 en 1x €20,00 voor de kerk. Ook werd 1x €10,00 voor de GZB ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!

Pastoraat

Afgelopen maandag kreeg Gert van Dieren, Graaf Huibertlaan 34 (4121 EP, Everdingen) opnieuw een teleurstellend bericht. De waardes in zijn bloed waren nog niet hoog genoeg om door te gaan met de behandeling. We hopen en bidden dat de komende week die waardes mogen herstellen, en dat de behandeling volgende week weer verder mag gaan. We wensen je, samen met Heleen en de kinderen, Gods zegen en kracht toe. We denken ook aan andere zieken en zij die herstellend zijn. We bidden u Gods nabijheid toe. Er zijn in onze gemeente ook een heel aantal mensen die gebukt gaan onder verlies en rouw. Het valt niet mee om iemand met wie je samengeleefd hebt, te moeten missen. Ook al is dat al langer geleden, het gemis blijft. We wensen een ieder sterkte en kracht toe in het dragen van dat gemis, en bidden u Gods troost toe in alles.

Mutatie

Al enige tijd geleden zijn Pieter en Mirna van der Lee, samen met hun kinderen Amelie, Sven en Willemijn verhuisd vanuit Kapel Avezaath naar Lopik. Hun nieuwe adres is: Lopikerweg Oost 107, 3411 LW Lopik. Kerkelijk hebben ze zich aangesloten bij de gemeente in Lopikerkapel. Pieter en Mirna, we wensen jullie, samen met jullie kinderen een goede en gezegende tijd, zowel in Lopik als in Lopikerkapel.

Censura Morem

I.v.m. het Heilig Avondmaal D.V. zondag 16 september is er de mogelijkheid om een censura morum gesprek aan te vragen. Hiervoor kunt u tot maandagavond 10 september 20:00u contact opnemen met ds. Brendeke, uw wijkouderling of één van de andere ouderlingen.

It’s Friday

7 sept. is alweer de aftrap voor het derde seizoen It's Friday. Iedereen van gr. 5 t/m gr. 8 is welkom om 16.00 uur in het Kerkelijk Centrum (tegenover de kerk). Het kost €2 pp en is incl eten. Om 18.00 gaan jullie weer naar huis. Welkom!

Open eettafel

Op woensdag 12 september bent u weer welkom in het KC voor een gezellige maaltijd met elkaar. U kunt zich opgeven bij Annie Witkamp (0347-351387) of Corrie de Wildt (0347-351689) na 17:00 uur.

OPA

Op 15 september wordt het oud papier opgehaald door Roland Noteboom, Jan van der Linden en Bert van Os.

Tenslotte

Een hartelijke groet vanaf de Dorpsstraat, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige