slide 1

Zaaier week 37

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 44:5 ‘s avonds ps. 45:2.

Kinderoppas

Carolien van der Lee en Elise de Leeuw.

Bij de diensten

Komende zondag mogen we ons verwonderen en verheugen over de trouw van God. Hij laat de wereld, de kerk en ons niet los. Zondag mogen we zien dat God de gemeente opzoekt in de viering van het Heilig Avondmaal. Een maaltijd waarin ons geestelijk voedsel wordt aangereikt. De rijkdom van God wordt zichtbaar en tastbaar en dringt ons leven door het werk van de Heilige Geest binnen. In de morgendienst lezen we met elkaar opnieuw uit Nehemia 9, maar nu vers 12-15. Op reis door de woestijn naar het beloofde land, werd het volk gevoed door God zelf. In het avondmaal voedt God Zijn gemeente. In de avonddienst staan we stil bij hoofdstuk 10: het volk Israël geeft aan hoe ze het vernieuwde verbond na zullen leven. Hoe leven wij verder na de viering van Gods maaltijd? We wensen elkaar een goede voorbereiding, een gezegende viering en een vreugdevolle dankzegging.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De avondmaals- en diaconiecollecte heeft als bestemming ZOA, met als speciaal doel de hulp aan de zo zwaar getroffen slachtoffers van de aardbeving op het Indonesische eiland, Lombok.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op zondag 9 september €240,00 opgebracht.   

Pastoraat

Vorige week kreeg Gert van Dieren, Graaf Huibertlaan 34 (4121 EP, Everdingen) bericht dat de kuur in diezelfde week toch kon starten. Sterkte en kracht toegewenst onder Gods zegenende nabijheid. Zowel voor jou, Heleen en allen die rondom je heen staan.

Verkiezing

In verband met de verhuizing van ouderling F.L.T. Den Oudsten, is er een vacature ontstaan binnen de kerkenraad. Voor deze vacature kunt u als gemeente namen indienen van gemeenteleden die u voor dit ambt geschikt acht. Aanbevelingen kunnen schriftelijk en ondertekend (of m.b.v. het formulier in het portaal van de kerk) worden ingediend tot en met maandag 17 september 18:00 uur. U kunt uw aanbevelingen inleveren bij de pastorie. De kerkenraad hoopt in haar vergadering van maandag 24 september dubbeltallen op te stellen.

Scribaat

Ouderling Den Oudsten was naast ouderling ook scriba. Zijn verhuizing betekende dat we ook op zoek moesten naar een nieuwe scriba. We zijn blij en dankbaar dat diaken A. de Jong heeft aangegeven dat hij het scribaat op zich wil nemen. Deze verandering betekent dat vanaf heden A. de Jong onze scriba is. Zijn adresgegevens zijn: Gasperdenstraat 18, 4124 AP. Ook is hij te bereiken onder het mailadres: scriba@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl

Solidariteitskas

In de week van 17 t/m 22 september hoopt één van de leden van de Commissie van Advies, een vrijwilliger of een kerkrentmeester bij u langs te komen voor de solidariteitskas. Van alle lidmaten wordt een bijdrage gevraagd van €10,- De helft ervan is bestemd voor onze eigen gemeente, het andere deel dragen we af aan de Solidariteitskas om op die manier andere gemeenten die geldzorgen hebben te ondersteunen.

OPA

Op 15 september wordt het oud papier opgehaald door Roland Noteboom, Jan van der Linden en Bert van Os.

Gemeentemiddag

Zoals bekend, is d.v. zaterdag 22 sept. de gemeentemiddag als informele start van het winterseizoen. De opgave-formulieren voor het eten kunnen nog tot t/m 16 sept. ingeleverd worden in het portaal van de kerk, of via de mail naar ''Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.''. Mocht u nog geen exemplaar hebben dan kunt u deze vinden op de website of in het portaal van de kerk. “De Evangelisatie commissie’’

Zomermarkt

D.V. zaterdag 29 september is het dan zover. Dan is onze jaarlijkse (uitgestelde) zomermarkt van 09.00 - 14.30 uur achter het Kerkelijk Centrum. Voor iedereen is er weer van alles te doen en u kunt ook terecht voor leuke, mooie en lekkere koopjes. De opbrengst van de markt is bestemd voor het Zomermarktfonds, waaruit het onderhoud van de kerkelijke gebouwen wordt bekostigd. We verwachten een ieder die zich heeft opgegeven om die dag mee te helpen. Mocht u / jij niet kunnen dan graag even afmelden bij iemand van de zomermarktcommissie. Taarten, cakes, koekjes en nog veel meer lekkers kan worden ingeleverd op vrijdag 28 september van 19.00 tot 20.00 uur in het K.C.

Agenda

15-09: Oud papier (vanaf 8:00 uur)
22-09: Gemeentemiddag (15:00 uur)

Tenslotte

De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al weer in volle gang. Het is mooi om zo toe te kunnen werken naar een nieuw seizoen waarin we elkaar op veel manieren mogen ontmoeten. En dat alles vanuit de zegen van God: Hij is het die ons wil ontmoeten. Dat stemt dankbaar. Tegelijk geeft dat de verbinding tussen ons als gemeenteleden: door geloof en genade verbonden aan God en zo gegeven aan elkaar. Dat mag komende zondag zichtbaar worden: God laat Zich ontmoeten rond brood en wijn, maar dat doet Hij in het midden van de gemeente. Een gezegende ontmoeting met Hem en met elkaar gewenst. Met een hartelijke groet, mede namens Gesine, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige