slide 1

Zaaier week 39

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 48:1 ‘s avonds ps. 49:1.

Kinderoppas

Helette van der Linden en Janienke de Heus

Bij de diensten

Komende zondagmorgen gaan we verder met het boek Nehemia. We komen aan bij het laatste hoofdstuk. A.s. zondag hoop ik te preken over Nehemia 13:1-14. In de tempel gebeuren dingen die niet goed zijn. Als Nehemia voor de tweede keer terugkeert vanuit Babel, confronteert hij de machthebbers daarmee: ‘Waarom is het huis van God verlaten?’ Zondag horen we wat dit gedeelte ons te zeggen heeft.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De maandelijkse extra collecte is eveneens bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op zondag 23 sept. opgebracht het mooie bedrag van € 306,20. Via de HVD kwam 2 x € 10.00 binnen. Hartelijk dank daarvoor.

Pastoraat

Afgelopen woensdag is dhr. R. Simons, Walsland 86 (4132 BN Vianen) geopereerd aan een sleutelbeenbreuk. We hopen dat de operatie is geslaagd en bidden u Gods zegen toe in deze tijd, ook als deze breuk laat merken wat de ziekte van Kahler teweeg brengt. We denken op deze plaats ook aan andere zieken en bidden u kracht van God toe. Als er reden tot dankbaarheid was over ontvangen berichten mogen we die dank bij God neer leggen. Hij zorgt en houdt vast. We leven ook mee met hen die eenzaam zijn en daar onder lijden: God zij u ter troost nabij.

Dubbeltal

In de vergadering van 24 september heeft de kerkenraad het volgende dubbeltal opgesteld in de vacature van ouderling F.L.T. den Oudsten (in alfabetische volgorde): dhr. H.E. de Heus (Jan van der Leedeplein 2) en dhr. A.P. Noteboom (Maatgraaf 13). De stemmingsvergadering zal plaatsvinden op 3 oktober om 19:30 uur in het KC. Alle belijdende leden zijn uitgenodigd hun stem uit te brengen.

Kerkenraad

In dezelfde kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad ouderling-kerkrentmeester R. Van de Water (Tienhovenseweg 21) aangesteld als reservebezoekbroeder. Zo hopen we dat het reguliere bezoekwerk door kan gaan. De kerkenraad gaat in de komende vergaderingen haar beleidsplan updaten. Het beleidsplan wat nu ligt, is geldig tot 2020. We willen elke vergadering een deel bespreken, zodat we rond 2020 alles besproken hebben. We hebben besloten om het huidige beleidsplan binnenkort op de website te plaatsen. Dit zodat u als gemeente op een makkelijke manier toegang krijgt tot dit document. Daarnaast doen we hier ook een oproep: de kerkenraad stelt het op prijs als u meedenkt voor de komende update. We horen graag uw reactie op het huidige beleidsplan!

Wijziging

In het laatst uitgedeelde infoblad staat bij ‘contactgegevens scriba’ een verkeerd telefoonnummer. Het juiste nummer van onze scriba, dhr. A. de Jong is: 06-12886459.

Zangkwartiertje

Zondagavond na de dienst is er weer het maandelijkse zangkwartiertje, de volgende liederen gaan we zingen: 10.000 redenen - Jezus vol liefde - Breng dank, aan de Eeuwige  - Psalm 139: 14 - Ere zij aan God de Vader.

Jeugdvereniging

30 september is de eerste avond waarop weer jeugdvereniging wordt gehouden. Je bent na de kerkdienst van harte welkom in het KC.

Bijbelkring

2 oktober zal de Bijbelkring weer van start gaan. Op deze eerste avond zullen we met elkaar stil staan bij een gedeelte uit de Bijbel. Daarna zullen we overleggen wat we de overige avonden in het seizoen gaan behandelen. Van harte welkom om met elkaar verdiepend bezig te zijn rondom geloof en God.

OJW

Vergeet je niet op te geven voor de strandwandeling!

Agenda

29-09: Zomermarkt (9:00-14:30 uur)
30-09: Zangkwartiertje (aansluitend aan kerkdienst)
30-09: Jeugdvereniging (20:00-22:00 uur)
2-10: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
2-10: Bijbelkring (20:15-22:00 uur)
5-10: It’s Friday (16:00-18:00 uur)
5-10: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)

Tenslotte

Ik schrijf dit stukje op de dinsdagavond. Het is stil in huis, maar in mijn hoofd is het nog een gezellige drukte: de eerste catecheselessen zijn net afgelopen. Het was fijn en goed om samen met de jeugd van onze gemeente deze avond bezig te zijn rondom het jaarthema ‘met hart en ziel’. We mogen samen leren, samen liefhebben en samen geloven: gericht op God. We hebben ons gebogen over de Bijbel en gezocht naar antwoorden op de vragen die omhoog kwamen. In vertrouwen: hier bouwt Gods Geest de Kerk! Met een hartelijke groet, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige