slide 1

Zaaier week 41

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 8:1 ‘s avonds ps. 49:1

Kinderoppas

Anita Hazendonk en Lianne de Heus.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconiecollecte zondag 21 oktober

Op zondag 21 oktober zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de GZB met speciaal doel de noodhulpactie voor Sulawesi, Indonesië. Vrijdag 28 september werd het eiland getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. Er zijn honderden doden en velen zijn dakloos geraakt. Er is gebrek aan water, voedsel, onderdak en medicijnen. Uw hulp en gebed is ook hier dringend nodig.

Diaconie

De collecte van 7 oktober 2018 bestemd voor de stichting Shaare Zedek heeft opgebracht het mooie bedrag van 291,40 euro.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft zondag 7 okt. opgebracht € 247,85.Via oud. Van Os is een gift binnengekomen van 1 x € 50,00 Ds. Brendeke ontving twee keer een gift van € 50,00 tijdens huisbezoek. Hartelijk dank.

Pastoraat

In de afgelopen week heeft Lucas Holl, De Poort 2 (4124 AL) na diverse onderzoeken, het definitieve bericht gekregen dat hij longkanker heeft. Een bijzonder ingrijpende boodschap om te horen. In de komende weken volgen nog meer onderzoeken en wordt het behandelplan gemaakt. We wensen u, samen met uw vrouw Margje en (klein)kinderen Gods zegen en nabijheid toe. Dat u rust en veiligheid mag ervaren onder de vleugels van de Allerhoogste (ps. 91). Hij zorgt voor u.

Jubileum

Het echtpaar Meijers – Van Duijvendijk, Dorpsstraat 30 (4124 AM) hoopt 13 oktober 25 jaar getrouwd te zijn. Leendert en Ellen: van harte gefeliciteerd met dit jubileum. We wensen jullie, samen met jullie kinderen Gods zegen en Zijn nabijheid toe voor de toekomst.

Themakring

Komende themakring is op 16 oktober. U bent vanaf 20:00 uur van harte welkom in de pastorie.

Bijbelkring

Op 16 oktober zullen we als Bijbelkring weer bij elkaar komen. We zullen dan een start maken met het boekje over Samuël dat we komend jaar gaan behandelen. Van harte welkom. Ook als u er de vorige keer niet was, maar toch mee wilt doen.

Koffiedrinken na de dienst

We willen u nog herinneren aan het koffiedrinken na de morgendienst van 14 oktober. Iedereen van harte welkom!

Open eettafel

Op 17 oktober bent u weer welkom in het KC voor een gezellige maaltijd met elkaar. Wilt u mee eten? Geef u dan op bij Annie Witkamp (0347-351387) of Corrie de Wildt (0347-351689) na 17:00 uur.

OPA

Het oud papier wordt op 20 oktober opgehaald door Falco van Os, William van Weverwijk en Johan de Greef.

Agenda

14-10: Koffiedrinken na de ochtenddienst
14-10: Jeugdvereniging (van 20:00-22:00 uur)
16-10: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
16-10: Themakring (van 20:00-22:00 uur)
16-10: Bijbelkring (van 20:15-22:00 uur)
17-10: Open eettafel (van 12:00-14:00 uur)
19-10 t/m 22-10: Jeugdweekend
20-10: OPA (vanaf 8 uur)

Tenslotte

Met een hartelijke groet, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige