slide 1

Zaaier week 47

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 91:5 ‘s avonds ps. 56:5.

Kinderoppas

Reineke Bassa en Nelianne de Leeuw

Bij de diensten

Komende zondagmorgen zullen we in de dienst waarin we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal, lezen uit Zacharia 3. Zacharia ziet daar in een visioen hogepriester Jozua voor de Engel van de Heere staan, en de satan staat naast hem om Jozua aan te klagen. De HEERE zelf neemt het echter voor Jozua op! We zullen luisteren naar wat dit visioen ons te zeggen heeft.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De diaconiecollecte heeft als bestemming het plaatselijke jeugdwerk.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 18 november heeft het mooie bedrag van € 288,75 opgebracht. Dank daarvoor.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft zondag 18 november opgebracht € 274,40. Op huisbezoek werd ontvangen: via oud. Van Os € 20,- en via oud. Den Oudsten € 10,-. Ds. Brendeke ontving € 50,00. Hartelijk dank.

Begroting kerkrentmeesters

In de kerkenraadsvergadering van 12 november. jl. is de begroting van 2019 van het College van Kerkrentmeesters besproken en vastgesteld, nadat eerder de Commissie van Advies hiermee akkoord was gegaan. We zijn dankbaar dat we ook dit jaar de begroting weer sluitend hebben kunnen krijgen. Deze begroting ligt in de week van zondag 25 november ter inzage bij ouderling-kerkrentmeester Van der Water (Tienhovenseweg 21). Gelieve van te voren even uw bezoek aan te kondigen (0347-342378). Hartelijk welkom!

Commissie van advies

Vanwege hun kerkenraadschap zijn Bas de Groot en Adriaan Noteboom uit de commissie van advies gegaan. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Gelukkig kunnen we ook vermelden dat Rob van Waveren en Leendert Meijers bereid zijn om deze plekken in te nemen zodat deze commissie voltallig blijft. 

Pastoraat

Mevrouw Annie Bassa, Lekdijk 48a (4124 KC) mocht vorige week weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We zijn God dankbaar dat het weer zo goed met u mag gaan, dat u weer naar huis mocht. We bidden u tegelijk kracht en Gods nabijheid toe in de benauwdheid die er nog steeds is.

Mutatie

Mevrouw Simons – Van Dijk is deze week verhuisd. U hebt uw vertrouwde plekje aan de Donjon verruild voor een plekje in Batenstein (Hof van Batenstein 134, 4131 HD Vianen). U hebt geruime tijd op de Donjon gewoond, er liggen daar veel herinneringen. Het zal daarom niet makkelijk zijn om die plek achter te laten. We hopen dat u zich toch thuis mag voelen in Batenstein, en wensen u daar een goede en gezegende tijd toe.

Zangkwartiertje

Zondagavond na de dienst is er weer het maandelijkse zangkwartiertje, de volgende liederen gaan we zingen:  Eens zal op de grote morgen - Wat zal de wereld mooi zijn op die dag - Psalm 130: 3  - Eens als de bazuinen klinken - Lichtstad.

Ontmoetingsmiddag

Komende ontmoetingsmiddag hopen we meer te horen over de ervaringen van Gerrie de Heer. Zij heeft de afgelopen tijd gewerkt op het schip van Mercy Ships. Ze hoopt ons meer te vertellen over wat ze daar gedaan heeft. We zijn benieuwd naar haar verhaal! Van harte uitgenodigd om dinsdag 27 november vanaf 14:00 uur mee te luisteren.

Bijbelkring

Op dinsdag 27 november hopen we elkaar weer te ontmoeten. We behandelen hoofdstuk 4 uit het boekje, over 1 Samuël 8. Van harte welkom!

Agenda

24-11: Schuur open en collectebonnen (10:00-12:00 uur)
25-11: Zangkwartiertje (aansluitend aan eredienst)
25-11: Jeugdvereniging (20:00-22:00 uur)
27-11: Ontmoetingsmiddag (14:00-16:00 uur)
27-11: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
27-11: Bijbelkring (20:15-22:00 uur)
28-11: Bezinningsuurtje HA (20:00-21:00 uur)
30-11: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)

Tenslotte

Met een hartelijke groet, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige