slide 1

Zaaier week 49

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 58:1 ‘s avonds ps. 59:5

Kinderoppas

Marjet Bruines en Arco de Leeuw.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Bij de diensten

Komende zondagavond staan we stil bij Zondag 17 uit de Heidelbergse Catechismus. Jezus is opgestaan! We geloven dat Jezus de dood heeft overwonnen, en dat wij, gelovigen, eens met Hem in de heerlijkheid mogen delen. Leven voor altijd. Maar heeft de opstanding van Christus ook betekenis voor ons leven, hier en nu? En wat voor betekenis dan? Het is adventstijd, maar we kijken nu alvast vooruit naar Pasen! 

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 2 december voor Schulphulpmaatje Vianen heeft het prachtige bedrag van € 494,70 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op zondag 2 december € 235,80 opgebracht. Hartelijk dank.  

Pastoraat

We zijn dankbaar met Gert van Dieren, Graaf Huibertlaan 34 (4121 EP, Everdingen). Vorige week kreeg hij de uitslag van de scan. De scan laat zien dat de behandelingen zijn werk doen. Het is een stap in de goede richting. We bidden met u mee om Gods zegen over de verdere behandelingen. Sterkte gewenst in alles, samen met Heleen. We denken aan een ieder die het moeilijk heeft in deze tijd. Het is een tijd van korte, soms donkere dagen. Dat maakt het leven voor iedereen niet even gemakkelijk. We bidden u Gods kracht en aanwezigheid toe. Ook als in deze voor velen zo feestelijke tijd juist zo het gemis van een ander gevoeld wordt: God zij u nabij. We denken hierbij ook aan onze (chronisch) zieken en aan de gemeenteleden die thuis met ons mee luisteren. We weten ons met u verbonden, en wensen u Gods zegen en kracht toe.

Jubileum

Het echtpaar Van Waveren – De Jong, Hoevenweg 9 (4124 AZ) hoopt op 10 december 12,5 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum! We zijn dankbaar voor de plaats die jullie sinds ongeveer 2 jaar in onze gemeente mogen innemen. We wensen u, samen met uw beider kinderen een hele mooie en goede dag toe, en Gods zegen voor de toekomst!

Gebedspunten

Afgelopen zondagavond hebben we in de voorbede gebeden voor christenen in India. Zij staan onder grote druk om zich terug te bekeren tot het Hindoeïsme. We hebben gebeden om kracht en hulp voor hen die daarin grote druk ervaren. Blijft u mee bidden voor de vervolgde kerk?

Bijbelkring

Op dinsdag 11 december hopen we elkaar weer te ontmoeten. We bespreken met elkaar hoofdstuk 5 uit het boekje. Koning Saul wordt tot koning gezalfd. We hopen op een goede avond.

Open eettafel

Woensdag 12 december kunt u mee eten bij de open eettafel. U kunt zich opgeven tot 8 december bij Annie Witkamp (351387) of Corrie de Wildt (351689) na 17:00 uur. Van harte welkom!

Kerstochtend

U kunt zich nog tot aanstaande dinsdag 11 december opgeven voor de kerstochtend op DV dinsdag 18 december 10.00-14.00 bij Mw. Janny den Oudsten, tel. 0347-351986. Van harte welkom!  

Volks-kerstzangavond

Dit jaar wordt op D.V. za 15 december om 20:00u de Volks-kerstzangavond georganiseerd. Dit jaar niet in de kerk, maar in Dorpshuis de Biezen (de Bongerd 4, Hagestein) en niet op vrijdag, maar op zaterdag. In overleg is besloten om de locatie de komende jaren af te wisselen in de hoop dat onze beide doelgroepen de zangavond ook over en weer bezoeken. Excelsior hoopt met het hele orkest te begeleiden, maar ook Martijn Borsje en Anske Reijersen van Buuren zullen een rol spelen. Natuurlijk staat ook het met elkaar zingen van de bekende kerstliederen weer centraal. Iedereen van harte uitgenodigd, en neem gerust iemand mee!

Agenda

7-12: It’s Friday (16:00-18:00 uur)
9-12: Jeugdvereniging (20:00-22:00 uur)
11-12: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
11-12: Bijbelkring (20:15-22:00 uur)
12-12: Open eettafel (12:00-14:30 uur)
14-12: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)
15-12: Oud papier (vanaf 8:00 uur)
15-12: Volkskerstzangavond (in Dorpshuis ‘De Biezen’ vanaf 20:00 uur)

Tenslotte

Afgelopen zondag mochten we met elkaar van Gods genade proeven. Dankbaar voor de kostbare momenten die God ons daarin geeft. We mochten horen over de toegang die verkregen is, doordat Christus ons schone kleren geeft. We mogen in gehoorzaamheid toeleven naar omgang met God. Hij heeft het beloofd! Met een hartelijke groet, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige