slide 1

Beleidsplan

Iedere vijf jaar stelt de Hervormde Gemeente Hagestein - Hoef en Haag haar beleid vast in een zogenaamd beleidsplan. Het huidige plan is opgesteld in 2015. In 2019 wordt dit document herzien zodat in 2020 het nieuwe beleidsplan kan worden vastgesteld. 

In de eerste plaats geloven we dat God een plan heeft met onze gemeente en Hij alleen bestuurt en regeert. Toch is het goed om te bezinnen over de vraag wat onze rol en taak is in de breedte van de gemeente.

Een beleidsplan beschrijft dit en geeft aan hoe we dat willen bereiken. Het huidige beleidsplan is te downloaden op de pagina www.hervormdhagestein.nl/geloven

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige