slide 1

Kerktuin

Herinrichting en renovatie kerktuin.

Al langere tijd waren er plannen om de kerktuin aan te passen. In eerste instantie voornamelijk omdat aan de kant van de stoep het materiaal wat slechter werd. Bovendien was de tuin nogal onderhoudsgevoelig. Op het moment dat dit onderwerp in de kerkenraad besproken werd, gingen er ook geluiden op om in de tuin meer plek voor ontmoeting te creëren. Deze vraag kwam ook naar voren tijdens de gemeenteavond over Hoef en Haag. Deze vraag is gedeeld in de commissie van advies en de jeugdraad die daar positief over waren. De kerkrentmeesters hebben toen besloten om de renovatie even uit te stellen zodat deze vraag meegenomen kon worden in het ontwerp. Samen met Edwin en Rik de Heus, "De vier jaargetijden" en de tuinmannen is toen een ontwerp gemaakt, dat u kunt zien op het plaatje. Dit ontwerp met het begrootte bedrag heeft eerst goedkeuring gehad van de kerkenraad en is aan de gemeente voorgelegd op de gemeenteavond van november. In januari is begonnen met het herinrichten en renoveren van de kerktuin. 
 
 

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige