slide 1

Kerkenraad

De kerkenraad is een door de gemeente gekozen groep mannen die zich geroepen weet om leiding te geven aan de gemeente. Leiding geven betekent voor een kerkenraad dat zij de mensen in de gemeente voor ogen heeft en werkt aan de opbouw van de plaatselijke kerk. De kerkenraad bestaat uit 11 personen, waarvan 7 ouderlingen, 3 diakenen en 1 predikant. 

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige