slide 1

Diaconie

Het is de diaconale roeping van de christelijke gemeente om barmhartigheid te bewijzen in materiële, sociale, psychische en lichamelijke noden, zowel binnen als buiten de gemeente. De Heere Jezus was onder Zijn discipelen als Eén Die diende. Hij heeft in Zijn bewogen houding en ook met Zijn daden ons de opdracht en het voorbeeld gegeven voor de dienst der barmhartigheid.

De diakenen dragen de verantwoordelijkheid om hierin leiding te geven. Zij zorgen verder voor de praktische uitvoering van een belangrijk deel van de diaconale arbeid. De diaconie zamelt ook middelen in om die te verdelen onder diaconale doeleinden.

Het college van diakenen

Voorzitter: A. de Jong
Secretaris: B.A. de Groot
Penningmeester: S.C. de Leeuw

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige