slide 1

Hervormde Vrouwen Dienst

De Hervormde Vrouwendienst (HVD) brengt bezoeken aan:

 • Nieuw ingekomen gemeenteleden
 • Gezinnen waar gezinsuitbreiding is geweest (kraambezoek)
 • Echtparen die een huwelijksjubileum vieren
 • Hen die 70 jaar of ouder zijn, op of rond hun verjaardag
 • Hen die uit een zieken- of verpleeghuis zijn teruggekeerd
 • Hen die langdurig ziek of aan huis gebonden zijn

Deze bezoeken worden alleen gebracht, indien hier nadrukkelijk bericht van is gedaan aan de HVD, de predikant of kerkenraad. De HVD organiseert en verzorgt tevens de Kerstmiddag voor de ouderen, met een declamatorium en uitgebreide broodmaaltijd.

Bestuur

 • Vacature (voorzitter)
 • Mevr. A. de Heus (penningmeester)
 • Mevr. A. Bergshoeff (secretaresse)
 • Mevr. A. Bassa

Overige leden

 • Mevr. M.C. Bergshoeff
 • Mevr. A. van Os
 • Mevr. J.D. den Oudsten
 • Mevr. C.M. Ponssen
 • Mevr. A. Witkamp

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige