Kerkblad 'de Zaaier'

De kerkdiensten en het gemeentenieuws staan vermeld in het regionale kerkblad 'De Zaaier'. Om betrokken te blijven bij het gemeenteleven in de regio is een abonnement zeer aan te bevelen.

Voor een abonnement kunt u zich schriftelijk opgeven via info@kerkbode- dezaaier.nl
Advertenties kunt u opgeven bij onderstaand adres.
Rouwadvertenties zijn tot uiterlijk woensdag 08.30 uur op te geven.

Contactgegevens:
De Groot Drukkerij bv (o.v.v. De Zaaier) Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan
Tel. 0183-583333/Fax 0183-588220 E-mail: zaaier@degrootdruk.nl

Wie kopij wil aandragen voor onze kolom in de Zaaier kan contact opnemen met de predikant of mailen naar zaaier@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Zaaier week 13

Zingen voor de dienst

29-3 ps. 22:8
31-3 ‘s morgens liederen, ‘s avonds ps. 16:6

Kinderoppas

31-3 Lianne de Heus, Emi Bergshoeff en Jolieke de Leeuw
1-4 Carolien van der Lee en Marina de Leeuw

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekening van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052).

Bij de diensten

‘Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En Hij zei: Waarom vraagt u naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar’ (Gen. 32:29). Afgelopen zondag mochten we het winterwerk formeel afsluiten door stil te staan bij ‘kracht door zwakheid’. Als we de ontmoeting met God net als Jakob verlaten, kunnen we niet dezelfde blijven. Laten we biddend naar dit weekend toeleven dat de boodschap van het kruis en de opstanding ons leven voor het eerst en opnieuw zal vernieuwen. 

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 31 maart is bestemd voor de IZB. De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is hun passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen. De diaconiecollecte van tweede Paasdag is bestemd voor ons jaardoel Costa Rica.

Pastoraat

We leven mee met mevr. Liefhebber (Vosstraat 1, Hagestein) bij wie ernstige gezondheidszorgen zijn geconstateerd wat haar hart betreft. We leven ook mee met hen die te maken hebben met andere gezondheidszorgen en bevelen elkaar aan de God aan Die sterkte geeft in zwakheid.

Zomermarktcommissie

Op 15 juni a.s. wordt er weer een actiedag georganiseerd met als doel om met elkaar een financiële injectie te kunnen geven voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Jaarlijks lopen ook deze kosten op, maar als we met elkaar ons die ene dag inzetten en ons steentje bijdragen, op welke manier dan ook, brengt dat ieder jaar een mooi bedrag op. Het mes snijdt echter aan twee kanten, want het is namelijk ook heel verbindend om samen voor dit doel te werken en eens ongedwongen te spreken en kennis te maken met elkaar. Komt u ook helpen?? Tel: Joke van Weverwijk 0622976060. Let u erop dat de schuur open is op 20 april en 25 mei om tweedehands spullen te brengen.

Doopzitting

D.V. maandag 8 april is er om 20:00 uur doopzitting in verband met de Heilige Doop die op D.V. 14 april in de ochtenddienst bediend zal worden. Gemeenteleden die hun kind(eren) niet of nog niet hebben laten dopen kunnen met mij contact opnemen.

Paaszangdienst

Op 2e paasdag om 9.30u bent u allen van harte welkom bij de paaszangdienst die georganiseerd wordt door de Jeugdvereniging. Het thema is ´door lijden tot heerlijkheid´. We zullen veel met elkaar zingen en er zal ook een meditatie zijn. Na de zangdienst is er traditiegetrouw koffie met taart in het KC. We hopen u te ontmoeten! Groeten de JV.

Agenda (D.V.)

  • 29-3 Goede Vrijdagdienst 19:30-21:00
  • 30-3 JV Ontbijtactie 7:30-10:00
  • 30-3 Schuur open en collectebonnen 10:00-12:00
  • 1-4 2e Paasdag zangdienst 9:30-11:00
  • 1-4 JV Paas uitje 12:00-20:00
  • 2-4 Voorleesboek 15:00-15:30
  • 2-4 Belijdeniscatechisatie 19:45-21:15
  • 5-4 It’s Friday 14:30-16:30

Ten slotte

Een hartelijke groet, mede namens vrouw en kinderen. Ds. Matze

Bezorging van de Zaaier

Arthur Bergshoeff
Maatgraaf 27
4124 BE Hagestein
0347-352501

Dorpsstraat 26 4124 AM Hagestein +31347-351210 info(at)hervormdhagestein-hoefenhaag.nl Kerkdiensten: zo 9:30u en zo 18:30u