slide 1

Zaaier week 42 & 43

Zingen voor de dienst

21-10: ’s morgens ps. 100:1 ‘s avonds ps. 51:4. 28-10: ‘s morgens ps. 99:1 ‘s avonds ps. 52:1.

Kinderoppas

21-10: Sonja van der Lee, Lars van der Lee en Arco de Leeuw. 28-10: Daphne/Emil en Mirthe Brouwer.

Bij de diensten

Komende zondagmorgen zullen we de prekenserie vanuit Nehemia afsluiten. We kijken terug op hoe Nehemia leefde en geloofde. Ondanks alle tegenstand bleef bij hem het vaste vertrouwen op God! Als tekst heb ik gekozen voor de diverse gebeden die Nehemia bidt. Korte gebeden waarin hij vraagt aan God om aan hem, Nehemia, te denken. Die gebeden komen we tegen in Neh.5:19, en Neh.13:14, 22 en 31. Zondagavond 28 oktober hoop ik te preken over zondag 16. We wensen elkaar gezegende diensten toe.

Collecten

De collecten voor de komende zondagen zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De diaconiecollecte van zondag 21 oktober zal bestemd zijn voor de GZB met speciaal doel de noodhulpactie voor Sulawesi, Indonesië. Vrijdag 28 september werd het eiland getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. Er zijn honderden doden en velen zijn dakloos geraakt. Er is gebrek aan water, voedsel, onderdak en medicijnen. Uw hulp en gebed is ook hier dringend nodig. Op zondag 28 oktober zal de maandelijkse extra collecte gehouden worden voor het werk van de kerkrentmeesters.

Vacature kerkenraad

We zijn als kerkenraad dankbaar de dhr. A.P. Noteboom (Maatgraaf 13) zijn verkiezing tot ouderling heeft aanvaard. We wensen hem Gods zegen toe bij uitoefening van zijn ambt. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging, dienen uiterlijk vrijdag schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. 

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op zondag 14 oktober € 228,25 opgebracht. Ouderling Van Dieren ontving € 25 tijdens huisbezoek. Hartelijk dank.

Pastoraat

We denken aan gemeenteleden die ziek zijn, zij die behandelingen ondergaan of zij op uitslagen wachten en nog in onzekerheid verkeren. We bidden u in de zorgen rondom gezondheid Gods zegen en nabijheid toe. Er zijn er ook velen die een geliefde moeten missen. Het valt niet altijd mee, het gemis blijft als iemand overleden is. We bidden u in het verdriet en gemis Gods troostende aanwezigheid toe.

Zondagsschool

Op 21 oktober is er geen zondagsschool i.v.m. de herfstvakantie. Op 28 oktober zijn alle kinderen weer van harte welkom.

Ontmoetingsmiddag

We nodigen u weer van harte uit om op 30 oktober elkaar te ontmoeten op de Ontmoetingsmiddag. Deze middag hopen we met elkaar te luisteren naar een verhaal uit een zendingsgebeid. Vaak is dat een heel andere context dan waarin wij leven. Bent u benieuwd waar het verhaal over gaat? Komt u dan gerust luisteren. U bent welkom om 14:00 uur in het KC.

Bijbelkring

Op 30 oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten. We zullen dan hoofdstuk 2 uit het boekje Samuël met elkaar bespreken. Een ieder van harte welkom.

Open vrouwenochtend

Woensdag 31 oktober zal er weer een open vrouwenochtend zijn in het KC zijn van 10.00 tot 12.00 uur. Deze keer zal Gerrie de Heer haar ervaringen delen van haar tijd aan boord van het hospitaalschip van Mercy Ships. Zes weken lang werkte ze daar als vrijwilliger. Mercy Ships is een organisatie die mensen en middelen wil inzetten met als doel hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld; omdat ieder mens kostbaar is! Een prachtige organisatie die werkt met vrijwilligers. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar met wat lekkers. Er is kinderoppas aanwezig.

OPA

20 Oktober zal het oude papier opgehaald worden door Falco van Os, William van Weverwijk en Johan de Greef.

Agenda

19-10: Jeugdweekend (van 19 t/m 22 okt)
20-10: Oud Papier (vanaf 8:00)      
27-10: Schuur open & collectebonnen (van 10:00 tot 12:00 uur)
28-10: Zangkwartiertje (aansluitend aan kerkdienst)
28-10: Jeugdvereniging (van 20:00 tot 22:00 uur)
30-10: Ontmoetingsmiddag (van 14:00 tot 16:00 uur)
30-10: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
30-10: Bijbelkring (van 20:15 tot 22:00 uur)
31-10: Open vrouwenochtend (van 9:30 tot 12:00 uur)
31-10: Hervormingsdag
2-11: It’s Friday (van 16:00-18:00 uur)
2-11: Jeugdclub (van 19:00-20:30 uur)

Tenslotte

Komende zaterdag hoop ik samen met Gesine naar het zuiden af te reizen om daar een gedeelte van het jeugdweekend mee te maken. Ik vond het vorig jaar mooi om te zien hoe de jeugd, vanuit verschillende achtergronden, samen bezig was. En dat samen bezig zijn beperkte zich niet tot sport en spel, maar ook de Bijbel werd samen gelezen en daar werd over doorgesproken. We zien er naar uit om ook dit jaar elkaar te ontmoeten. Weliswaar op een andere plek dan gewoon, maar bij dezelfde Bijbel. Fijn dat we welkom zijn. We wensen de jeugd, samen met de jeugdleiders een goed en gezegend weekend toe. Met een hartelijk groet, ook namens Gesine, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige