slide 1

Zaaier week 44

Zingen voor de dienst

4-nov: ’s morgens ps. 62:5 ‘s avonds ps. 53:6. 7-nov: ’s avonds ps. 116:10.

Kinderoppas

4-nov: Anneke de Leeuw en Willemijn Meijers. 7-nov: Maaike de Leeuw.

Collecten

De collecten voor zondag en dankdag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De diaconiecollecte van zondag 4 november is bestemd voor de Voedselbank. De diaconiecollecte van woensdagmorgen (kinderviering) is bestemd voor Mercy Ships, die van de avonddienst voor de diaconie.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 14 oktober heeft € 268,65 en die van 28 oktober heeft € 185,90 opgebracht. De diaconiecollecte van zondag 21 oktober voor Sulawesi heeft, inclusief giften via de bank, het prachtige bedrag van bedrag € 2700,97 opgebracht. Een ieder hartelijk dank voor deze gulle gave voor mensen in nood.

Voedselbankactie 2018

Woensdag 7 november is het dankdag en dan willen wij, als diaconie, voor de Voedselbank Vianen blikken/pakken met verschillende soorten houdbaar voedsel inzamelen. Vooral koffie, waspoeder en zeep/toiletartikelen zijn artikelen die erg worden gewaardeerd. U kunt de artikelen achterlaten in het portaal van de kerk of (al eerder) afgeven bij B.A. de Groot op Biezenweg 39 te Hagestein, telefoon 06-53344203.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op zondag 21 oktober € 225,25 opgebracht. Op zondag 28 oktober werd € 226,50 ingezameld. De extra maandelijkse collecte bracht op zondag 28 oktober € 292,45 op. Via de HVD werd een gift van € 10 ontvangen. Ouderling Van Os ontving € 10 tijdens huisbezoek. Hartelijk dank voor uw gaven.

Pastoraat

Dhr. Lukas Holl, de Poort 2 (4124 AL) wordt deze week opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Het doel van de operatie is het weghalen van het gezwel. We wensen u Gods nabijheid toe in aanloop naar de operatie, tijdens de operatie zelf, maar ook in de tijd erna. We bidden om een geslaagde operatie en voorspoedig herstel. Weet u, samen met uw vrouw en (klein)kinderen, veilig bij God. Dhr. Rijk Simons, de Zijp 8 (4133 GR, Vianen) is vorige week gestart met de kuur waarmee de ziekte van Kahler bestreden zal worden. We bidden u kracht van omhoog toe in deze weg die u moet gaan. We hopen en bidden dat de behandeling effect zal hebben. Gods zegen gewenst, samen met uw vrouw en de (klein)kinderen. In deze dagen waarin de duisternis toch meer naar binnen lijkt te trekken denken we ook aan hen die somber zijn, neerslachtig, depressief. Deze tijd is meestal niet zo gemakkelijk. We bidden u Gods nabijheid en Zijn licht toe.

Kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van woensdag 17 oktober heeft de kerkenraad een begin gemaakt met de herziening van het beleidsplan. Het ‘oude’ beleidsplan staat ondertussen op de website. Wij als kerkenraad zouden het erg fijn vinden als u actief met ons meedenkt. Daarom roepen we u op om het beleidsplan eens door te nemen en uw gedachten met ons te delen. De kerkenraad zal in de komende vergaderingen telkens een hoofdstuk van het beleidsplan bespreken. We houden u hiervan op de hoogte!

Gemeenteavond

Op donderdagavond 29 november zal er een gemeenteavond gehouden worden. Deze avond zal er een spreker vanuit Mercy Ships komen om ons meer te vertellen over ons jaardoel. De avond begint om 20:00 uur. Verder informatie volgt nog, maar noteer alvast de datum!

Belijdeniscatechese

Ik ben dankbaar dat ik ook dit jaar weer belijdeniscatechese mag geven aan een aantal mensen uit de gemeente. We hopen op een goed seizoen met elkaar. Als u of jij nog wilt aanschuiven: neem gerust contact op.

Vacature ouderling

In de diensten van zondag 14 oktober is het al afgekondigd, maar het is ook goed om het hier te vermelden. We vinden het fijn u te kunnen meedelen dat dhr. A.P. Noteboom zijn verkiezing tot het ambt van ouderling heeft aanvaard. Dat betekent dat de vacature die ontstaat door de verhuizing van ouderling F.L.T. den Oudsten is opgevuld. We zijn dankbaar dat God de weg zo geleid heeft.

Bevestingsdienst

Op zondagmorgen 18 november zal de bevestigingsdienst gehouden worden waarin dhr. A.P. Noteboom wordt bevestigd tot pastoraal ouderling en waarin we afscheid nemen van ouderling F.L.T. den Oudsten.

Preekbespreking

Op zondagavond 11 november is er preekbespreking voor de jeugd. I.v.m. de bevestigingsdienst van 18 november is dat is anders dan op het jaarrooster vermeld staat. Alle jeugd (en aanhang) van 12 jaar en ouder is van harte welkom in het KC na afloop van de avonddienst. Ik hoop deze dagen contact te hebben met een aantal van jullie, om te overleggen over de inhoud en het thema van deze dienst. Ik hoop jullie zondagavond 11 november te zien!

Mutatie

Rijk en Helma Simons zijn in de afgelopen tijd verhuisd. Hun nieuwe adres is: De Zijp 8, 4133 GR te Vianen. We wensen jullie ondanks alles, een goede en gezegende tijd toe op deze nieuwe plek!

Open eettafel

Woensdag 14 november bent u weer van harte welkom voor een maaltijd in het KC. U kunt zich opgeven tot en met 10 november bij Annie Witkamp (0347-351387) of Corrie de Wildt (0347-351689) na 17:00 uur.

OJW

Op zaterdagavond 3 november wordt er voor de jeugd van 12-15 jaar een sportavond georganiseerd. De avond begint om 19:30 uur en duurt tot 22:00 uur. Locatie: Gymzaal Sidewende in Zijderveld. De kosten voor deze avond zijn 5 euro. Wil je mee doen? Geef je dan z.s.m. op bij Marc Kok 06-52189964 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zangkwartiertje

zondagavond 3 november na de dienst is er weer het maandelijkse zangkwartiertje, de volgende liederen gaan we zingen:  De Heer is goed en Hij is genadig (jeugdweekend lied) - Trouwe God wij zijn U dankbaar (jeugdweekend lied) - Psalm 103: 6 - Zouden wij ook eenmaal komen - Zegen ons algoede.

Agenda

2-11: It’s Friday (van 16:00-18:00 uur)
2-11: Jeugdclub (van 19:00-20:30 uur)
7-11: Koffiedrinken na de dankdagavonddienst
11-11: Preekbespreking na de avonddienst

Tenslotte

Het weer is omgeslagen. De winterjas is van zolder gehaald; die hebben we wel nodig om met dit weer nog een beetje warm te blijven. In deze dagen, waarin veel te doen is over wanneer het nu licht dan wel donker wordt op onze klok, schijnt het tijdloze licht van God door de Bijbel naar ons toe. Ook in dagen waarin geestelijk de duisternis zichtbaar is rondom Halloween, mogen we weten van en geloven in de God van het licht. Met een hartelijke groet, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige