slide 1

Zaaier week 10

Zingen voor de dienst

10-mrt: ’s morgens ps. 17:4, ‘s avonds ps. 79:4. 13-mrt: ’s avonds ps. 80:1.

Kinderoppas

10-mrt: Leyla Kragten en Emi Bergshoeff. 13-mrt: Maaike de Leeuw.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie, met als bijzondere bestemming de Voedselbank, en het werk van de kerkrentmeesters. Op biddag is de collecte ’s morgens voor het jaardoel, Mercy Ships, en ’s avonds voor de diaconie.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 24 februari heeft € 192,60 opgebracht. Zondag 3 maart € 207,85. Bedankt hiervoor.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft zondag 23 februari opgebracht € 171,75. De maandelijkse extra collecte op die zondag heeft € 289,40 opgebracht. De collecte van zondag 3 maart bracht op € 280,15. Via oud. van Os kwam binnen 1 x € 5,- en 1 x € 20,- Via de HVD 1 x € 10,-. Hartelijk dank.

Pastoraat

Aartje van der Lee, Lekdijk 12 (4124 KC) is in de afgelopen week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat de operatie mocht slagen. We wensen je kracht toe in deze tijd van herstel. 13 maart vertrek je weer voor een aantal weken naar de Herberg. We hopen dat de weken daar goed en zegenrijk mogen zijn. We denken ook aan andere gemeenteleden die onder behandeling zijn, of zij die behandeld zijn maar daar nog de gevolgen van ervaren. We wensen u Gods nabijheid toe.

Gemeenteleden elders

De volgende gemeenteleden verblijven elders: mevr. T. Bikker – Wiersma, Kortenburglaan 4 (3941 HR Doorn), mevr. Burggraaff – Bergshoeff, Ruinkamp 1 (4133 GX Vianen) en dhr. A. Kool, Hof van Batenstein 1, huiskamer A, kamer 29 (4131 HA Vianen). We denken aan u en bidden u Gods zegen toe op de plaats waar u woont.

Jubileum

Op 11 maart hopen Gerit en Ali Kool, Tienhovenseweg 33 (4121 KT, Everdingen) te gedenken dat ze 25 jaar geleden hun ja-woord aan elkaar gegeven hebben. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum! God heeft jullie jaren geleden bij elkaar gebracht en in al die jaren bij elkaar gehouden, daarom is het goed om Hem daarvoor te danken. Fijn dat jullie het samen met jullie kinderen, Jeanine en Sander, en anderen om jullie heen mogen vieren. We wensen jullie in huwelijk en gezin Gods zegen toe.

Bidden voor de vervolgde kerk

Zondag zullen we weer voorbede doen voor de vervolgde kerk, deze keer in het bijzonder voor broeders en zusters in Somalie. Somalie waar het nauwelijks mogelijk is als christen te leven. We bidden voor Omar en zijn zoon Hassan. Door een droom is Omar tot geloof in de Heere Jezus gekomen, maar dit kostte hem wel zijn huwelijk en wraakacties door dorpsgenoten. Zijn zoon Hassan zag hoe zijn vader veranderde en vertrouwde op God en wilde ook leven zoals zij vader. Hassan werd ook christen maar voelt zich nu eenzaam nu z’n familie niets meer met hem te maken wil hebben. We bidden om veiligheid voor Omar en Hassan. We bidden dat ze mogen groeien in geloof en Gods aanwezigheid en kracht dagelijks mogen ervaren. We danken voor de hulp die ze van Open Doors mogen krijgen waardoor Hassan naar school kon en ze een discipelschapstraining konden volgen.

Voedselbankactie 2019

Woensdag 13 maart is het biddag en dan willen wij, als diaconie, voor de Voedselbank Vianen blikken/pakken met verschillende soorten houdbaar voedsel inzamelen. Vooral koffie, waspoeder en zeep/toiletartikelen zijn artikelen die erg worden gewaardeerd. U kunt de artikelen achterlaten in het portaal van de kerk of (al eerder) afgeven bij B.A. de Groot op Biezenweg 39 te Hagestein, telefoon 06-53344203.

OPA

16 Maart wordt het oud papier opgehaald door Roland Noteboom, Jan van der Linden en Bert van Os.

Open eettafel

Op 20 maart bent u van harte welkom om mee te eten met de open eettafel. U kunt zich hiervoor opgeven voor 16 maart bij Annie Witkamp (351387) of Corrie de Wildt (351689).

Meeleven

Als predikant en ouderlingen willen we graag met u meeleven. Schroom daarom niet om contact op te nemen met mij of uw wijkouderling in geval van ziekte, operatie of (andere) zorgen. 

Agenda

8-3: It’s Friday (16:00-18:00 uur)
13-3: Koffiedrinken na de avonddienst
16-3: OPA (vanaf 8:00 uur)

Tenslotte

Vorige week hebben we fijn genoten van een weekje rust. We troffen het met het zachte weer: we zijn veel buiten geweest. Ondertussen is het werk weer begonnen. We bereiden ons voor op biddag. Een dag midden in de week waarop we als gemeente bij elkaar mogen komen, fijn! Ik wens u allen Gods zegen toe. Juist ook als u of jij in een moeilijke tijd zit. Met een hartelijke groet, ds. Brendeke.

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige