slide 1

Zaaier week 14

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 133:3 ‘s avonds ps. 85:3.

Kinderoppas

Reineke Bassa en Nelianne de Leeuw.

Bij de diensten

Komende zondagmorgen hopen we met elkaar in de kerk zowel de Bijbelleesweek als het winterwerk af te sluiten. Afgelopen week hebben we gelezen over Abraham, David, Zacheüs, mensen rondom Jezus en Jezus zelf. Allemaal voorbeelden in geloof. Zij lieten in hun concrete leven zien wat het geloof betekent. A.s. zondag zal Hebreeën 12:1 en 2 centraal staan. We worden omringt door een menigte van getuigen, zij sporen ons aan om met volharding te lopen. Wij lopen, terwijl anderen ons aanmoedigen. Maar in dat alles houden we ons oog gericht op Jezus: Hij ging ons voor. Na de dienst hopen we elkaar te ontmoeten en verder over dit thema door te spreken. Van harte uitgenodigd. Voor de avonddienst heb ik geruild met ds. Van Wijk. Heb een goede ontmoeting met elkaar onder het Woord van God.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De Diaconiecollecte van zondag 7 April is bestemd voor de GZB met bijzonder project de noodtoestand in zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de enorme regenval hebben de afgelopen twee weken in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoestingen aangericht aan huizen en gewassen. De natuurramp vindt plaats vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Er zijn vele doden en gewonden, duizenden huishoudens zijn naar droge gebieden vertrokken. De roepstem klinkt: bid en help mee.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft zondag  31 maart opgebracht € 236,10.  De maandelijkse extra collecte heeft € 319,70 opgebracht. Hartelijk dank.

Pastoraat

Afgelopen week is Aartje van der Lee, Lekdijk 12 (4124 KC) weer thuisgekomen uit de Herberg. Fijn dat je na een tijd van rust en aansterken, weer thuis mag zijn. We wensen je Gods zegen toe, samen met Nico en de kinderen. Gert van Dieren, Graaf Huibertlaan 34 (4121 EP, Everdingen) is in de afgelopen week kort opgenomen geweest in het ziekenhuis. Het lichaam reageert sterk op de lage weerstand. Het is een tegenvaller, omdat het gezien de omstandigheden, redelijk leek te gaan. Ondertussen ben je weer thuis om verder aan te sterken. We wensen je, samen met Heleen en de kinderen, Gods kracht en nabijheid toe in deze dagen.

Preekbespreking en lunch

A.s. zondag, 7 april, is iedereen van harte welkom in het KC, om daar de preek met elkaar na te bespreken. Alle leeftijden zijn welkom. De bespreking duurt tot ongeveer 12 uur. Na de bespreking staat er een lunch klaar, om zo met elkaar het winterwerk op een leuke manier af te sluiten.

Verhuisd

We heten Gert en Mirjam van Lagen van harte welkom in onze gemeente. Ze zijn op 29 maart getrouwd en gaan wonen op het Laantje 29 (4124 BD). Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en ook van harte welkom in Hagestein. We vinden het mooi om te horen dat jullie van plan zijn om met ons mee te leven. We wensen jullie een goede en gezegende tijd toe in jullie huwelijk en in de gemeente.

Bidden vervolgde kerk

Komende zondag bidden we voor Egypte. 90% van de inwoners van Egypte is moslim. Christenen worden behandeld als tweederangsburgers. We bidden in het bijzonder voor het gezin van Mariam en Wahib. Wahib is door islamitische extremisten om het leven gebracht. Mariam bleef achter met 3 kleine kinderen. Open Doors steunt deze gezinnen, onder meer door taal en schrijflessen, zodat ze ook zelf de Bijbel kunnen lezen. We bidden voor Miriam en haar kinderen, maar ook voor andere gezinnen in Egypte die getroffen zijn. Ook bidden we voor het werk van Open Doors.

Kaarten schrijven Open Doors

Op dinsdag 9 april willen we weer kaarten gaan schrijven voor vervolgde broeders en zusters. We beginnen om 14.00 in het KC. We zullen ook voor deze mensen bidden. Doe je mee? Welkom! Voor meer informatie: 06-12904320

Open eettafel

Op woensdag 10 april bent u om 12:00 uur welkom voor een gezellige maaltijd in het KC. U kunt zich voor deze open eettafel opgeven bij Annie Witkamp (0347-351387) of Corrie de Wildt (0347-351689 na 17:00 uur.

Dankwoord

Namens de kinderen van Bob en Nelly van Slooten-Van Walsum. In ruim een jaar tijd hebben we onze beide ouders verloren. In het verleden zijn zij, en wij als kinderen, deel geweest van jullie gemeente. Het is voor ons nog onvoorstelbaar om nu geen ouderlijk huis meer te hebben. We rouwen om wat we niet meer hebben. We rouwen om wat we niet zullen hebben in de komende jaren. Voor ons van heel dichtbij. Voor velen van jullie meer op afstand. Onze ouders hebben enorm veel meeleven ervaren in de tijden dat zij ziek waren. Het was voor ons steeds weer bijzonder om zoveel medeleven te zien. Dat was kostbaar. We zijn dankbaar voor die menselijke betrokkenheid en geestelijke steun in gebed. Langs deze weg hartelijk dank daarvoor.  Marjolein en Gerco, Robert en Marieke, Niels en Esther, Elserike en Kevin.

Bijbelkring

Dinsdag 9 april is de laatste Bijbelkringavond van dit seizoen. In het eerste deel willen we met elkaar stilstaan bij Jeremia 18:1-12. In het tweede deel zullen we op een ontspannen en creatieve manier het seizoen afsluiten. U bent van harte welkom!

Agenda

5-4: It’s Friday (16:00-18:00 uur)
7-4: Dienst afsluiting winterwerk + preekbespreking (9:30-13:00 uur)
9-4: Themakring (20:00-22:00 uur)
9-4: Bijbelkring (20:15-22:00 uur)
10-4: Open eettafel (12:00-14:30 uur)
11-4: Jongerenkring (20:00-22:00 uur)
13-4: ZAJW

Tenslotte

De zon schijnt uitbundig, weliswaar tussen de buien door. De natuur reageert op de hogere temperaturen: het frisse groen wordt zichtbaar, voorjaarsbloemen bloeien kleurrijk. In de moestuin worstelt het jonge groen zich door de aarde heen naar boven. Lente! Het begin van het voorjaar betekent ook altijd het einde van het winterwerk. Het meeste kring/jeugdwerk stopt. Afgelopen winter is er veel gedaan, gezegd, gedacht. Iedereen bedankt die op zijn of haar plek in woord en daad van betekenis mocht zijn. Ik hoop dat het voor jou, maar ook voor hen die ‘onder je hoede stonden’ zegenrijk is geweest. Dat er in de winter wat is gaan bloeien en groeien in je leven, en dat je zo dichter bij God bent gekomen. En dat je voor mensen om je heen een weg naar God mocht zijn, zodat zij dichter bij God kwamen. Dichter bij God, daar groeien we als gemeente naartoe. Naar het ‘bij Hem zijn’. We strekken ons uit naar Hem, zoals bloemen naar het licht. Dat is soms een worsteling ‘door de aarde heen’, maar in het sterven aan onszelf, ontvangen we kracht vanuit de hoogte. Kracht door het sterven en opstaan van Jezus. Hij is de basis onder de kerk, onder het werk in de kerk, onder ons leven. Hij schenkt Zijn Geest en zo maakt Hij van dood, levend. Ik hoop dat u en jij in het afgelopen seizoen iets gemerkt hebben van die Geest, van fris groen, van verdere groei. Tot eer van God! Met een hartelijke groet, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige