slide 1

Zaaier week 15

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 75:1, ‘s avonds ps. 86:3.

Kinderoppas

Carolien van der Lee en Willemijn Meijers.

Bij de diensten

Afgelopen zondagmorgen hebben we het winterwerk afgesloten. We stonden stil bij Hebreeën 12: 1 en 2. De loopwedstrijd, waarin publiek, de loper en de Voorloper aan de orde kwamen. Na de dienst hebben we een fijne preekbespreking gehad met een gezellige maaltijd. Mooi om ook op die manier gemeente te zijn met elkaar! Komende zondag ontvangen we twee gastvoorgangers. Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus. Een dieptepunt dat tegelijk een hoogtepunt is… We kijken vanuit Johannes 10 naar de Goede Herder die Zijn leven geeft voor de schapen. In Johannes 19:30 lezen we dat Jezus daadwerkelijk zijn leven opoffert: Hij buigt het hoofd en geeft de geest. Wat betekent de dood van de Herder voor Zijn kudde?

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 7 april voor de noodtoestand in zuidelijk Afrika, heeft het mooie bedrag van 782,95 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft zondag 7 april € 248,20 opgebracht. Via de HVD is €  5,- binnengekomen. Hartelijk dank.

Jubileum

Op zondag 14 april hoopt het echtpaar Frasa-Huisman, Achterweg 61 (4124 AE) 25 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Bijzonder dat u dit zo samen met kinderen en kleinkinderen beleven mag. We wensen u een goede dag toe en Gods zegen voor de toekomst!

Verhuisd

Roland Noteboom is verhuisd naar Schoonrewoerd (Masada 9, 4145 ND). Fijn dat je daar een huis voor jezelf hebt gevonden. Falco van Os is ook verhuisd, en wel naar hetzelfde adres als Roland. Mooi dat ook jij daar een plek hebt gevonden. Allebei hopen jullie voorlopig nog actief te blijven in Hagestein, daar zijn we blij mee. We wensen jullie al het goede tijd en Gods zegen toe in Schoonrewoerd.

Wijkavond

Maandag 15 april is iedereen die een taak heeft in een bepaalde ‘wijk’ in onze gemeente, van harte uitgenodigd op de wijkavond. Concreet denken we aan ouderlingen, bezoekbroeders, HVD, EC, verjaardagsfonds en kerkbalans. Maar als u een andere taak in de wijk heeft, bent u ook van harte welkom. Op deze avond wordt duidelijk wie er nog meer in uw wijk actief is en hoe we elkaar in het werken in de wijk kunnen helpen. Van harte welkom. We beginnen om 20:00 uur.

OPA

Zaterdag 20 april wordt het oud papier opgehaald door Falco van Os, William van Weverwijk en Bram de Groot.

Examens

Voor het VMBO zijn in deze periode de praktijkexamens gestart. We kijken ook alvast vooruit naar 9 mei, waarop de landelijke examens starten. Dat betekent dat de laatste fase van het voortgezet onderwijs voor een aantal jongeren in de gemeente aanbreekt. Graag leven we met jullie mee. Ik zou het leuk vinden als je even een berichtje doet dat je examen doet dit jaar, zodat ik je niet vergeet. In ieder geval: alvast heel veel succes en Gods zegen gewenst!

Agenda

13-4: ZAJW
14-4: Jeugdvereniging (20:00-22:00 uur)
15-4: Wijkavond (vanaf 20:00 uur)
16-4: Ontmoetingsmiddag – Paasochtend (10:00-14:00 uur)
19-4: Dienst Goede Vrijdag (19:30 uur)
20-4: JV- Paasontbijtactie (7:00-10:00 uur)
20-4: Oud papier (vanaf 8:00 uur)

Tenslotte

Met een hartelijke groet, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige