slide 1

Zaaier week 17&18

Zingen voor de dienst

28 april: ’s morgens ps. 147:1, ‘s avonds ps. 92:3. 5 mei: ’s morgens ps. 121:1, ’s avonds ps.93:3.

Kinderoppas

28 april: Kristel Kool en Melanie Noteboom. 5 mei: Sonja van der Lee en Lars van der Lee.

Bij de diensten

Komende zondagavond hoop ik te preken over zondag 20 uit de Heidelbergse Catechismus. ‘Wat geloof je van de Heilige Geest?’ Mooi om zo, in aansluiting op Pasen, ons te richten op het werk van de Heilige Geest. Hij maakt ons levend, door ons te verbinden aan Christus. Of, in het woord dat de catechismus daarvoor gebruikte: ‘deelachtig’. Hij laat ons delen in Christus. Als schriftlezing denk ik nu aan Ezechiël 37. 

Collecten

De collecten voor komende zondagen zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. Op 28 mei is er de maandelijkse extra collecte voor het werk van de kerkrentmeesters. Op 5 mei is de diaconiecollecte bestemd voor het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Op een leerstoel zit een hoogleraar, die aan studenten onderwijs geeft. Jaarlijks is er voor het Leerstoelfonds een aanzienlijke som geld nodig. We hopen van harte dat ook u aan dit belangrijke werk wilt bijdragen.

Diaconie

De diaconiecollecte van 21-04-2019 bestemd voor de IZB, heeft opgebracht € 277,85. Waarvoor dank.

Kerkrentmeesters

De collecten voor het werk van de kerkrentmeesters hebben opgebracht: Op Goede Vrijdag 19 april € 164,-. Op 1e Paasdag 21 april € 298,50. Via de HVD is binnengekomen 1 x € 20,-. Nog 2 giften voor de Paasattentie 1 x € 5,- en 1 x € 10,-. Ds. Brendeke ontving 2 x € 10,- tijdens bezoekwerk. Hartelijk dank.  

Pastoraat

We leven mee met Arie Holl, Kerkeland 26 (4124 BA). Hij heeft last van clusterhoofdpijn, die voor enorme pijnen zorgt. In verband met gewenning aan bepaalde medicatie, moet hij nu tijdelijk zonder de medicatie die goed werkte. Dat zorgt ervoor dat hij nu een erg moeilijke tijd heeft met veel aanvallen. Het is zwaar voor jou, maar ook voor jullie als gezin. We bidden je verlichting van de pijn toe, en Gods nabijheid voor jou en voor Petra en Esmee. ‘O God, blijf niet ver van mij; mijn God, kom mij spoedig te hulp’ Ps.71:12.

Belijdenis

In de morgendienst op eerste Pinksterdag (9 juni) hopen de volgende personen belijdenis van hun geloof af te leggen:
- Janny Kers (Dorpsstraat 15a, 4124 AL)
- Gerit Kool (Tienhovenseweg 33, 4121 KT, Everdingen)
- William en Carolien van der Lee (Lekdijk 12a, 4124 KC)
We zijn dankbaar dat er opnieuw 4 mensen vanuit onze gemeente hun geloof in God willen uitspreken. Wilt u voor hen bidden als we ons voorbereiden op de belijdenisdienst?

Huwelijk

We hebben een kaart gekregen van Machiel Copier en Deline Koorevaar. Ze hopen op 1 mei te trouwen. In de kerkdienst, die begint om 18:00 uur, willen ze God danken en Hem vragen om Zijn zegen over hun huwelijk. Deze dienst vindt plaats in de Hervormde kerk van Groot-Ammers. Hun toekomstig woonadres is: Jan van Arkelstraat 33, 4131 ZR, Vianen. Machiel en Deline, we wensen jullie Gods zegen toe over jullie huwelijk. We heten jullie alvast welkom in onze gemeente, en hopen dat jullie hier een goede en gezegende tijd hebben!

Wijkavond

Vorige week maandag zijn we als wijken bij elkaar gekomen. Het was de eerste keer dat we elkaar in dit verband ontmoetten. We hebben teruggekeken op de nieuwe wijkindeling en ook gekeken naar verbeterpunten. Het was goed om te zien wie er in welke wijk actief zijn, en vanuit die invalshoek met elkaar over (het werk in) de wijk te spreken. Op onze website kunt u onder het kopje ‘onze gemeente’ doorklikken naar ‘Wijken en teams’. Daar vindt u meer informatie.

Zangkwartiertje

Zondagavond 28 april na de dienst is er weer het maandelijkse zangkwartiertje, de volgende liederen gaan we zingen:  Abba Vader - Psalm 150: 1 en 3 - Majesteit  - Zoek eerst het Koninkrijk van God - Wat de toekomst brenge moge.

Paasontbijtactie

Afgelopen zaterdag heeft u kunnen genieten van het ontbijtje dat door de JV verzorgd en gebracht werd. Hopelijk heeft u ervan genoten! De opbrengst van deze actie bedraagt € 592. De helft daarvan gaat naar het jaarthema, dat betekent dat er € 300 naar Mercy Ships gaat. Hartelijk dank voor het meedoen.

Open eettafel

Woensdag 8 mei kunt u weer aanschuiven voor een gezellige en lekker maaltijd. U bent welkom vanaf 12:00 uur in het Kerkelijk Centrum. U kunt zich opgeven tot 4 mei bij Annie Witkamp (0347-351387) of Corrie de Wildt (0347-351689) na 17:00 uur).

Achterbandag

Op DV zaterdag 18 mei hopen Marc en Angela voor hun hele achterban het 10-jarig jubileum van hun werk te vieren met een zeer afwisselende informatiemiddag. Noteer de datum alvast in uw agenda, nadere informatie volgt nog.

Zomermarktactie

DV zaterdag 25 mei is het weer tijd voor de Zomermarktactie van de JV. Dit jaar willen we het ‘Project Restaurant’ weer oppakken. Verder zullen er auto’s gewassen worden. Zet deze datum dus vast in uw agenda. Verder informatie volgt.

Vakantie

Van 6 tot 12 mei heb ik een week vakantie. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Agenda

27-4: Schuur open & collectebonnen (10:00-12:00 uur)
28-4: Zangkwartiertje (aansluitend aan avonddienst)
29-4: Kerkenraadsvergadering (19:45 uur)
  8-5: Open eettafel (12:00-14:30 uur)
18-5: Achterbandag Marc en Angela

Tenslotte

Vorige week vrijdag was het ineens gebeurd: ziek! En dat nog wel vlak voor de Paasdagen. Gelukkig kon er een andere voorganger gevonden worden voor Goede Vrijdag. En ik was dankbaar dat ik zelf met Pasen, hoewel nog wat slapjes, toch weer voor kon gaan. Het was mooi om met elkaar stil te staan bij het wonder van de opstanding van onze Heere! Dank ook aan onze Jeugdvereniging voor de mooie zangdienst van tweede Paasdag en het goede koffie+taart moment na de dienst. Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige