slide 1

Zaaier week 23

Zingen voor de dienst

’s morgens pinksterliederen, ‘s avonds ps. 104:1.

Kinderoppas

Reineke Bassa, Sophie de Groot, Emil en Mirthe Brouwer.

Bij de diensten

Aankomende zondagmorgen zal een bijzondere morgen zijn: we staan met elkaar stil bij de uitstorting van de Heilige Geest en vier broeders en zusters uit de gemeente hopen belijdenis van hun geloof af te leggen. In een jaar waarin we intensief met elkaar hebben opgetrokken, zijn alle vier de belijdeniscatechisanten toegegroeid naar hun ja-woord richting God. We mogen God dankbaar zijn dat Hij zo doorgaat met zijn werk in onze gemeente. Het werk van Jezus door de Heilige Geest wordt zichtbaar! In de verkondiging hoop ik stil te staan bij 2 Timotheüs 1:14: ‘Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is.’ Ik wens u allen en in het bijzonder Janny, Gerit, William en Carolien, een gezegende dienst toe!

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De diaconiecollecte heeft als bijzonder doel het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Het doel van de GZB is: mensen bereiken met het Evangelie, zodat mensen wereldwijd God leren kennen en groeien in geloof. Deelt u ook dit verlangen? Doe mee.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op Hemelvaartsdag 30 mei opgebracht € 167,55. Op 2 juni werd € 224,50 opgehaald. Via oud. Van Os kwam een gift van  € 20,- binnen. Hartelijk dank.

Tweede Pinksterdag

In de afgelopen jaren is op Tweede Pinksterdag een zangdienst georganiseerd. Helaas lukte het dit jaar niet om de planning rond te krijgen. Omdat het te kort dag was om iets anders te regelen, heeft de kerkenraad besloten om de dienst op Tweede Pinksterdag daarom dit jaar te laten vervallen. We zullen ons in de komende tijd bezinnen op hoe we in de toekomst op Tweede Pinksterdag een samenkomst zullen organiseren.

Gemeenteleden elders

De volgende gemeenteleden verblijven elders: mevr. T. Bikker – Wiersma, Kortenburglaan 4 (3941 HR Doorn), mevr. Burggraaff – Bergshoeff, Ruinkamp 1 (4133 GX Vianen), dhr. A. Kool, Hof van Batenstein 1, huiskamer A, kamer 29 (4131 HA Vianen) en mevrouw G.M. Simons – van Dijk, Hof van Batenstein 314 (4131 HD, Vianen) We denken aan u en bidden u Gods zegen toe op de plaats waar u woont.

Open eettafel

Woensdag 12 juni bent u van harte welkom op de open eettafel. U kunt zich tot 8 juni opgeven bij Annie Witkamp (0347-351387) of Corrie de Wildt (0347-351689) na 17:00 uur.

It's Friday reünie

14 juni is het weer zo ver. De afsluiting van het seizoen door middel van de reünie. We starten om 16.00 uur op de Vogelenzangseweg 11 en eindigen om 18.00 uur. Kosten €2 pp. Neem afhankelijk van het weer, extra kleding en/of zwemkleding mee. We hopen jullie allemaal te zien!

OPA

Zaterdag 15 juni wordt het oud papier opgehaald door Rik de Heus, Albert van der Linden en Kenny de With.

Agenda

12-6: Open Eettafel (12:00-14:30 uur)
12-6: Opening Zomermarkt (20:00-21:00 uur)
14-6: It’s Friday, reünie (16:00-18:00 uur)
15-6: Oud Papier
15-6: Zomermarkt (9:00-14:30 uur)

Tenslotte

We leven toe naar Pinksteren, het moment waarop de Geest in kracht en met overtuiging uitgestort wordt en in mensen werkt. Wat hebben we Gods Geest nodig, ook in deze tijd. Het is de Heilige Geest die ons betrekt op Christus, die ons deel geeft aan het heil. Het is de Geest die van ons getuigen maakt, zodat ook wij van het evangelie gaan delen. Onmisbaar in het leven met God. Laten we daarom bidden om het werk van de Geest, in ons persoonlijk leven, in gezinsverband, op onze school, ons werk, in kerk en maatschappij. Dat de Heilige Geest mensen God laat zien, en mensen meer van God laat zien. Want Hem kennen en uit Hem leven, dat geeft levensvreugde! Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige