slide 1

Zaaier week 24

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 105:3, ‘s avonds ps. 106:3.

Kinderoppas

Carolien van der Lee en Willemijn Meijers.

Bij de diensten

Aanstaande zondag is het zondag voor de vervolgde kerk. Daar zal ik in de verkondiging aandacht aan geven. Tegelijk bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal, zondag 23 juni. We weten ons verbonden met onze broeders en zusters over deze hele wereld, in het bijzonder met hen die vervolgd worden om hun geloof. Tegelijk zien we met hen uit naar dat moment waarop christenen uit alle volken en tijden, samen aan de tafel van het Lam mogen zitten. Daar proeven we al iets van in het Heilig Avondmaal. Gezegende diensten toegewenst!

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 30 mei heeft € 135,65 en die van zondag 2 juni € 157,50 opgebracht. De collecte voor de GZB van zondag 9 juni heeft € 421,35 opgebracht. Bedankt hiervoor.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft zondag 9 juni (1e Pinksterdag) het mooie bedrag van € 368,75 opgebracht. Via oud. Reijersen van Buuren kwam een gift van € 10,- binnen. Hartelijk dank.

Avondmaalscollecte

Zondag 23 juni zal er gecollecteerd worden voor Open Doors en wel specifiek voor India. De situatie voor de christen in dit land is de laatste jaren snel verslechterd. Met uw gift maakt u het mogelijk dat vervolgde christenen worden toegerust, pastors training ontvangen en huiskerken toerusting ontvangen om staande te blijven in de vervolging.

Nacht van Gebed

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij vragen dringend om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. In samenwerking met de Hervormde gemeente van Hagestein - Hoef en Haag en Zijderveld geven we hier dit jaar invulling aan door op vrijdagavond 21 juni in het Hervormd Centrum in Everdingen samen te bidden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 02.00 uur. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de tijd mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Neem voor vragen contact op met: Jacqueline Reijersen van Buuren 06-12904320. Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht.

Zomermarkt

D.V. zaterdag 15 juni is het weer zover. Dan is onze jaarlijkse zomermarkt van 09.00 – 14.30 uur achter het Kerkelijk Centrum. Voor iedereen is er weer van alles te doen en u kunt ook terecht voor leuke, mooie en lekkere koopjes. De opbrengst van de markt is bestemd voor het Zomermarktfonds, waaruit het onderhoud van de kerkelijke gebouwen wordt bekostigd. U en jij zijn van harte welkom! De evaluatie en afsluiting zal zijn op maandag 17 juni, ook om 19.30 uur.

Teksten belijdenis

De nieuwe belijdende leden hebben in de dienst de volgende teksten meegekregen:
- Janny Kers: ‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie.’ 2 Tim.2:8
- Gerit Kool: ‘Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.’ 2 Tim.2:11
- William van der Lee: ‘U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.’ 2 Tim.2:1
- Carolien van der Lee: ‘Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart.’ 2 Tim.2:22b

Censura morum

In verband de met viering van het Heilig Avondmaal, 22 juni, kunt u tot maandag 18:00 uur een censura morum gesprek aanvragen bij mij of uw wijkouderling.

OPA

Zaterdag 15 juni wordt het oud papier opgehaald door Rik de Heus, Albert van der Linden en Kenny de With.

Nascholing

Maandag 17 en dinsdag 18 juni zal ik in verband met de nascholing vanuit de PKN, in Doorn verblijven. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Kopij

Zou u, i.v.m. de nascholing, de kopij voor de komende Zaaier naar Leander van der Linden willen sturen? Alvast bedankt!

Agenda

15-6: OPA (vanaf 8:00 uur)
15-6: Zomermarkt (9:00-14:30 uur)
17-6: Evaluatie zomermarkt (19:30 uur, KC)

Tenslotte

We zijn dankbaar voor de Pinksterzondag. Het was wonderlijk om vier gemeenteleden in het midden van de gemeente, voor Gods aangezicht hun ja-woord te horen geven. Dankbaar voor hoe de Heilige Geest doorwerkt in het bouwen van de Kerk, en daarin ook binnen onze gemeente. Nu leven we in de voorbereiding toe naar de viering van het Avondmaal. We zijn God dankbaar voor zoveel gaven! We bidden om goede diensten, tot werking en versterking van het geloof en het kennen van Hem. Dat we daarin als gemeente in ons samenzijn maar ook in ons eigen persoonlijke leven, mogen groeien.

Met een hartelijke groet, ook namens Gesine, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige