slide 1

Zaaier week 25

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 107:1 ‘s avonds ps. 108:1

Kinderoppas

Hannah en Mirthe Labadie en Elise van der Lee.

Bij de diensten

Als voorbereiding op het Heilig Avondmaal mochten we afgelopen zondag horen over de verbondenheid die we als Christenen met elkaar hebben. Wereldwijd, landelijk, regionaal en ook in onze eigen gemeente zelf. Niet wij hebben elkaar uitgekozen maar God koos ons uit en gaf ons aan elkaar als gemeente. Door het bloed van Christus zijn wij met elkaar verbonden en zijn we vrijgekocht. Viert u dit mee aanstaande zondagmorgen?

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De diaconie- en avondmaal collecte zijn bestemd voor Open Doors en wel specifiek voor India. De situatie voor de christen in dit land is de laatste jaren snel verslechterd. Met uw gift maakt u het mogelijk dat vervolgde christenen worden toegerust, pastors training ontvangen en huiskerken toerusting ontvangen om staande te blijven in de vervolging.

Diaconie

De diaconie gaat de opbrengst van de collectebussen bij de uitgang, wat bestemd is voor de GZB, de komende jaren, voor het grootste deel ten goede laten komen voor het echtpaar (Björn en Marlies van Veelen) die vorige week door de GZB zijn uitgezonden naar Indonesië. Bjorn zal zich samen met de lokale kerken inzetten voor het jeugdwerk, terwijl Marlies zich op Java richt op het gehandicaptenwerk. Verdere informatie kunt u ook vinden op de website van de kerk.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op zondag 16 juni € 268,35. opgebracht. Ds. Brendeke ontving een gift van € 150 voor de Zomermarkt. Hartelijk dank.

Jaarrekening

In de kerkenraadsvergadering van 11 juni. jl. is de jaarrekening van 2018 van het College van Kerkrentmeesters besproken en vastgesteld, nadat eerder de Commissie van Advies hiermee akkoord was gegaan. Deze jaarrekening 2018 ligt in de week van zondag 23 juni 2018 ter inzage bij ouderling-kerkrentmeester Van der Water (Tienhovenseweg 21). Gelieve van te voren even uw bezoek aan te kondigen (0347-342378). Hartelijk welkom!

Pastoraat

We leven mee met mevr. Van Kekem – Middelkoop, Engweg 10 (4124 AH). Zij werd enige tijd geleden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een infectie. We hopen dat u snel herstellen mag en bidden u Gods zegen toe. We denken ook aan mevr. De Weijer – van der Heide Esdoorstraat 1 (4131 AD, Vianen). Zij werd vorige week ook in verband met een infectie opgenomen in het ziekenhuis. We bidden u herstel en Gods nabijheid toe. Dat bidden we ook men. De Weijer toe, in het zorgen voor zijn vrouw. Dat u zich beiden door God gedragen mag weten.

Geslaagd

Van Sophie en Lianne heb ik bericht gehad dat ze geslaagd zijn. Van harte gefeliciteerd! Mooi dat jullie op deze manier jullie middelbare schooltijd kunnen afsluiten met een diploma. Gods zegen toegewenst op jullie vervolgstudie.

Geslaagd 2

Op uitnodiging van organist Martijn Borsje is een afvaardiging van de kerkrentmeesters naar zijn eindexamen orgel gegaan in Rotterdam. Op het grote orgel van de Laurenskerk heeft Martijn een aantal stukken gespeeld voor een zeer deskundige jury en alle genodigden. Martijn is geslaagd en mag zich vanaf nu musicus noemen.

Jubileum

Het echtpaar Liefhebber – van Vulpen, Het Laantje 41 (4124 BD) hoopt op 24 juni 25 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Het is mooi dat u dat deze mijlpaal zo samen met uw kinderen en verdere familie mag vieren. We wensen u samen, met uw kinderen Gods zegen toe voor de toekomst.

Nacht van Gebed

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij vragen dringend om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. In samenwerking met de Hervormde gemeente van Hagestein - Hoef en Haag en Zijderveld geven we hier dit jaar invulling aan door op vrijdagavond 21 juni in het Hervormd Centrum in Everdingen samen te bidden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 02.00 uur. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de tijd mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Neem voor vragen contact op met: Jacqueline Reijersen van Buuren 06-12904320. Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht.

Zomermarkt

Zaterdag 15 juni hebben we met elkaar een mooie Zomermarkt beleefd. Toen ik ’s ochtends over de markt liep, zag ik dat de flinke regenbuien ook Hagestein hadden getroffen. De ‘vroege vogels’ liepen er hier en daar wat verwaterd bij. Toch stond alles in de kraam en hebben we met elkaar een nagenoeg droge dag gehad. Het was gezellig en het was goed om te zien hoeveel mensen zich ingezet hebben, zodat we een mooie marktdag hebben gehad. Met elkaar hebben we, min de kosten, plus de giften, het mooie bedrag van ongeveer €8.550 opgehaald. Nogmaals hartelijk dank voor alle inzet!

Agenda

21-6: Nacht van Gebed (20:00-2:00 uur, Everdingen)

Tenslotte

Een hartelijke groet, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige