slide 1

Zaaier week 26

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 109:18 ‘s avonds ps. 110:2.

Kinderoppas

Marjet Bruijnes en Arco de Leeuw.

Bij de diensten

Komende zondagavond hoop ik te preken over zondag 22 uit de Heidelbergse Catechismus. Nadat we in de afgelopen tijd stil hebben gestaan bij wat we geloven (de geloofsbelijdenis) gaat het nu over wat het nut is van ons geloof. Waarom zou ik geloven, wat brengt het mij? Een actuele vraag, waarop de catechismus een mooi antwoord geeft: door het geloof worden wij voor God als Christus. Van harte welkom om daar zondagavond meer over te horen.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De maandelijkse extra collecte is ook bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 16 juni heeft € 208,30 en die van zondag 23 juni (bestemd voor Open Doors) heeft € 499,10 opgebracht.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft zondag 23 juni opgebracht € 214,05. Hartelijk dank.

Pastoraat

We zijn dankbaar dat mevr. Van Kekem – Middelkoop, Engweg 10 (4124 AH) afgelopen week weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We wensen u een goede tijd toe waarin u met Gods hulp weer aan mag sterken. Mevr. De Weijer – Van der Heide is vorige week ontslagen uit het ziekenhuis en heeft een kamer gekregen in Batenstein (Hof van Batenstein 1, 4131 HA Vianen. Blauwpoort, kamer B). Het is fijn dat u het ziekenhuis kon verlaten, tegelijk valt het niet mee om het vertrouwde aan de Esdoornlaan te verruilen voor een kamer in Batenstein. We bidden u, samen met uw man, Gods troost en nabijheid toe in deze moeilijke tijd.

Zangkwartiertje

Zondagavond na de dienst is er weer het maandelijkse zangkwartiertje, de volgende liederen gaan we zingen: Als een hert dat verlangt naar water - Psalm 72: 1 en 2 - Jezus alleen - Zouden wij ook eenmaal komen - Ere zij aan God de Vader.

Verjaardag

D.v. vrijdag 5 juli hoop ik jarig te zijn. U en jij zijn op die dag van harte welkom in de pastorie om dat met ons mee te vieren. We hebben open huis van 10:00-12:00 uur.

Agenda

30-3: Zangkwartiertje (na afloop van de avonddienst)

Tenslotte

We kijken terug op een mooie zondag waarin we met elkaar vanuit de hoogte, diepte, breedte en lengte stil mochten staan bij de liefde van Christus. Die kwam niet alleen door woorden, maar ook door brood en wijn tot ons. Zoveel liefde, gericht op zulke zondaren. Het blijft wonderlijk om dat te horen en te ervaren. Het maakt (blijvend) dankbaar voor God en voor zijn genade. Vanuit een warme studeerkamer een warme groet, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige