slide 1

Zaaier week 27

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 111:3 ‘s avonds ps. 112:3

Kinderoppas

Anita Hazendonk en Bartjan de Leeuw.

Bij de diensten

Aankomende zondagavond zullen we met elkaar stilstaan bij zondag 24 uit de catechismus. Afgelopen zondag stonden we stil bij de rechtvaardiging: hoe komt het nu goed tussen mens en God? Alleen door geloof in Jezus. Komende zondagavond zullen we in aansluiting daarop nadenken over ons handelen, de goede werken. Hoe verhouden die zich tot ons geloof en onze rechtvaardiging? Bestaan er eigenlijk wel goede werken? En beloont God goede werken?

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De diaconiecollecte is bestemd voor Woord en Daad.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 30 juni heeft € 191 opgebracht.

Kerkrentmeesters

De collecten voor het werk van de kerkrentmeesters heeft zondag 30 juni opgebracht: gewone collecte € 202,91. Extra maandelijkse collecte €304,40. Ds. Brendeke ontving  2 x € 20,00 voor de kerk en € 5,00 voor de GZB tijdens bezoekwerk. Hartelijk dank.

Voorbede voor de vervolgde kerk

Deze zondag bidden we voor Azerbeidzjan. Een land gelegen in de Kaukasus, onder Iran. Pastor Hamid probeert al 25 jaar een vergunning te krijgen om samenkomsten te mogen houden. De gemeente verlangt ernaar om in veiligheid en rust samen te komen. Maar tot nu toe worden ze tegengewerkt door de regering en moeten hoge boetes betalen. We zullen bidden om volharding voor Pastor Hamid en een zegen voor alle pastors die werken in Gods Koninkrijk; om een wonder dat de christenen in veiligheid en rust mogen samenkomen; om kracht en verbondenheid voor de christenen dat ze zullen volhouden in het geloof ondanks de tegenwerkingen.

Koffiedrinken na de dienst

Na de morgendienst van zondag 14 juli is er weer koffiedrinken in het KC. Deze morgen zullen Annemarie Verhoef, Jacqueline Reijersen van Buuren, Anneke de Leeuw en Elly Noteboom de verzorging hiervan voor hun rekening nemen. Iedereen hartelijk welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee of glaasje fris elkaar te ontmoeten.

Vakantie

Van 8-28 juli zullen we als gezin van een paar weken rust genieten. Voor pastorale en andere zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Kopij

I.v.m. mijn vakantie kunt u de kopij voor de komende 3 weken inleveren bij Leander van der Linden.

Tenslotte

Ik vond het mooi om afgelopen zondagavond stil te staan bij de kern van het geloof: door Jezus Christus krijgen zondaars vergeving. De relatie tussen God en mens wordt hersteld door geloof in Zijn offer. In de week voorafgaand aan de dienst, vond ik het wel lastig. Hoe leg ik een zo groot en waardevol thema nu neer in de gemeente? Het verzoeningswerk van Christus vormt de basis onder de prediking, het klinkt altijd mee, in elke preek. Maar nu een hele preek. En toch is ook een hele preek zo weinig. Er is zoveel te verkondigen! Ik hoop dat u en jij iets hebben geproefd van de rijkdom die God ons in Christus aanreikt. De rijkdom van het leven met Hem, van vergeving, van nabijheid, van eeuwig leven. Opdat u zo gesterkt en zeker leven mag. God keurt jou, door geloof in Jezus, goed!

Met een hartelijke groet, en een goede (vakantie)tijd toegewenst, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige