slide 1

Zaaier week 28

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 113:3 ‘s avonds ps. 114:1.

Kinderoppas

Kristel Kool en Melanie Noteboom.

Bij de diensten

Afgelopen zondagavond hoorden we vanuit de catechismus dat goede werken een kenmerk zijn van een Christen. Niet omdat we daardoor de hemel kunnen verdienen want dat is enkel uit genade. Goede werken produceren geen geloof, maar een geloof produceert wel goede werken. God beloont wel degelijk goede werken. niet naarmate wij ze verdienen maar ook hier uit genade. Het is Gods doel dat wij leven in goede werken tot eer van Hem. Kortom: je komt niet door goede werken maar ook niet zonder goede werken in de hemel.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 7 juli voor Woord en Daad heeft €251,15 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op zondag 7 juli €258,40 opgebracht. Hartelijk dank

Jubileum

Het echtpaar Van Os – Haaksman, Nijensteinseweg 32 (4124 AV) hoopt op 15 juli 60 jaar getrouwd te zijn. Wat is het een wonder om zoveel jaren bij elkaar te mogen zijn, geleid door Gods trouw en zegen. We zijn met u dankbaar voor al het goede dat u in al die jaren hebt ontvangen en ook voor het vele werk dat u beiden voor Gods Kerk en Koninkrijk hebt mogen doen (en nog doet!). Lijden en gemis is u in al die jaren niet gespaard gebleven, ook in gezinsverband niet. Ook in het afgelopen jaar is er veel gebeurd, en zijn er zorgen rondom het ouder worden. We wensen u, samen met kinderen en (achter)kleinkinderen een gezegende dag toe, en bidden u Gods nabijheid toe over uw verdere jaren samen. Samen leven onder Zijn hoede, dan leeft u veilig en getroost!

Nieuw ingekomen

We heten welkom Rick en Daniëlle van der Waal. Zij zijn onlangs in Vianen komen wonen (Langeweg 137, 4133AW) en sluiten zich aan bij onze gemeente. We hopen dat jullie zich snel thuis voelen in onze gemeente.

Koffiedrinken na de dienst

We willen u nog herinneren aan het koffiedrinken na de morgendienst van 14 juli. Iedereen van harte welkom!

OPA

Het oud papier word zaterdag 20 juli opgehaald door Bas de Groot, Stef Hekman en Leander van der Linden.

Bedankt

Iedereen die mij op welke manier dan ook gefeliciteerd heeft met mijn verjaardag: hartelijk dank! Ik heb een mooie verjaardag gehad met u als gemeente en met gezin en familie. Ik ben dankbaar dat God mij afgelopen jaar het leven heeft gegeven en bid om Zijn zorg voor de toekomst.

Kopij zaaier

Als u berichten heeft voor de zaaier houdt u er dan rekening mee dat de volgende zaaier voor twee weken is?

Agenda

20-7: OPA (vanaf 8:00 uur).

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige