slide 1

Zaaier week 29 & 30

Zingen voor de dienst

21-juli: ’s morgens ps. 115:6 ‘s avonds ps. 116:7. 28-juli: ’s morgens ps. 117:1 ‘s avonds ps. 118:3.

Kinderoppas

21-juli: Sonja van der Lee en Lars van der Lee. 28-juli: Leyla Kragten en Emi Bergshoeff.

Collecten

De collecten voor de komende zondagen zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. Op zondag 21 juli is de diaconiecollecte bestemd voor de GZB met als doel ons zendingsechtpaar Björn en Marlies van Veelen, die werkzaam zijn in Indonesië, op Java. Zij schreven ons het volgende; Inmiddels zijn we geland in Yogyakarta en hebben wij ons volledig gestort op de taalstudie. Hier in Yogyakarta gaan we naar de taalschool Wisma Bahasa. Daar volgen we de hele week 3 lessen per dag. Intensief. Maar tegelijkertijd ook zo nodig. Nodig om te kunnen samenwerken. Nodig om onze expertise te kunnen delen met de lokale kerken. En nodig om met elkaar ter zoeken naar de weg van Gods Koninkrijk voor de kerk in Indonesië. Maar daar zijn we nog niet. Voorlopig zijn we al blij dat we ons eten kunnen bestellen in een lokale warung en dat we eventueel de weg kunnen vragen. Kleine stapjes dus. Maar het begin is er. En daar zijn we echt heel dankbaar voor. We zijn ook heel dankbaar voor uw meeleven. Dat u, als gemeente, deze uitzending wilt ondersteunen. We merken aan alles dat we dit niet alleen doen. Naast onze God is het familie, vrienden, kennissen en dus ook gemeenteleden als u die ons ondersteunen. Ontzettend bedankt! Op zondag 28 juli is er de maandelijkse extra collecte voor het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 14 juli heeft €225,55 opgebracht. Bedankt voor uw gaven.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op zondag 14 juli €373,86 opgebracht. Ouderling Van Os ontving €5 tijdens huisbezoek. Hartelijk dank

Overleden

Vorige week woensdag 10 juli overleed op 84 jarige leeftijd Janna de Weijer – van der Heide. De laatste twee en halve week woonde zij in Hof van Batenstein. De afscheidsdienst heeft afgelopen dinsdag 16 juli plaatsgevonden in de aula van de algemene begraafplaats aan de Sparrendreef te Vianen. Aansluitend is Jannie naar haar laatste rustplaats begeleidt en bijgezet in het graf van haar ouders. Wij wensen haar man Henk en kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troost toe in het verdriet.

Geboorte

Op 15 juni is bij Kamal en Dominique Baboeram, 2e Graaf van Hollanddijk 8 (4125 TJ, Hoef en Haag) een zoon geboren: Boaz. Moeder en zoon maken het goed. Van harte gefeliciteerd met Boaz! We wensen jullie als gezin veel vreugde toe en Gods zegen in de opvoeding van jullie Boaz.

Meeleven

Gert van Dieren (Graaf Huibertlaan 34, 4121 EP Everdingen) laat weten dat uit de laatste onderzoeken is gebleken er geen leukemiecellen meer aanwezig zijn in het lichaam. Hoewel er bij dergelijke aandoening nooit gesproken wordt van genezing is er grote dankbaarheid dat de medicatie afdoende heeft gewerkt. Gert blijft nog wel jaren onder nauwe controle en heeft conditioneel nog veel te winnen. We wensen je daarbij veel sterkte en zegen toe samen met je vrouw Heleen en de kinderen.

Tenslotte

Gezegende diensten toegewenst. Uw/jouw kerkenraad

 

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige