slide 1

Zaaier week 33 & 34

Zingen voor de dienst

Zondag 18 augustus ’s morgens ps. 124:4 ‘s avonds ps. 125:1
Zondag 25 augustus ’s morgens ps. 126:3 ‘s avonds ps. 127:2

Kinderoppas

Zondag 18 augustus Emil, Mirthe Brouwer en Elise van der Lee
Zondag 25 augustus Reineke Bassa en Sophie de Groot

Bij de diensten

Komende zondagmorgen staan we stil bij de gelijkenis van Jezus over de onrechtvaardige rentmeester. Hij heeft door wanbeheer ontslag van zijn ‘heer’ gekregen. Maar voordat hij de boeken inlevert, laat hij eerst zijn debiteuren langskomen. Een flink bedrag van hun schuld wordt kwijtgescholden. Waarom doet hij dat? En wat heeft dit, op het eerste gezicht negatieve voorbeeld, ons te zeggen? Jezus wil zijn discipelen iets leren, en wij luisteren en leren mee. Ik verklap al iets: het heeft, zoals vaak zo is, alles te maken met geld. Gezegende diensten toegewenst.

Collecten

De collecten voor aanstaande zondagen zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. Zondag 18 augustus is de diaconie collecte bestemd voor Zilt. Zilt is een leefgemeenschap in Gorinchem, waar mensen die hun evenwicht kwijt zijn en de steun van andere mensen nodig hebben, terecht kunnen. De leefgemeenschap bestaat uit een aantal vaste kernbewoners en een aantal tijdelijke bewoners. De kernbewoners willen hun geloof handen en voeten geven door gastvrij en open te zijn naar anderen. Op zondag 25 augustus is de maandelijkse extra collecte bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 4 augustus, bestemd voor Stephanos, heeft opgebracht € 224,25. De collecte van 11 augustus € 192,50. Bij het rondbrengen van Lichtspoor werd een gift van € 10,00 ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.

Kerkrentmeesters

De collecten voor het werk van de kerkrentmeesters hebben opgebracht: zondag 4 augustus € 256,07, zondag 11 augustus € 255,95. Oud. D. van Os ontving bij bezoek € 10,00. Ds. Brendeke ontving € 30,00 en € 20,00 voor de kerk en € 5,00 voor de GZB. Hartelijk dank hiervoor.  

Pastoraat

We leven mee met mevr. Van Kekem-Middelkoop. Zij is vanwege diverse valpartijen tijdelijk opgenomen in Batenstein (kamer 35b, Hof van Batestein 1, 4131 HA, Vianen). Het valt niet mee om uw eigen huis en spullen zomaar onverwachts achter te laten. Ook hoe het in de toekomst zal gaan, is nog onzeker. We wensen u Gods zegen en rust toe in alles wat er speelt. Dat u zich veilig en getroost mag weten onder Zijn hoede.

Oud papier

Op zaterdag 17 augustus wordt het oud papier opgehaald door Ad Bergshoeff, Adriaan Noteboom en Kees de Leeuw.

VBW

Maandag 26 augustus zoeken we vrijwilligers die mee willen helpen om alles klaar te zetten voor de vakantiebijbelweek. Alle hulp is welkom om alle stoelen en tafels goed te zetten en spandoeken en aankleding op te hangen. We beginnen om 19.00 uur.

Koffiedrinken na de dienst

Na de morgendienst van zondag 1 september is er weer koffiedrinken in het KC. Deze morgen zullen Gerrie de Heer, Alie Kool, Aartje van der Lee en Jannie den Oudsten de verzorging hiervan voor hun rekening nemen. Iedereen hartelijk welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee of glaasje fris elkaar te ontmoeten.

Agenda

17-8: Oud papier (vanaf 8:00 uur)
20-8: Kerkenraadsvergadering (19:45 uur)

Tenslotte

De afgelopen dagen was het donker in huis. De lamp in de studeerkamer ging soms aan. Het is moeilijk voor te stellen dat we een paar weken terug nog een zinderende zonnige hittegolf hadden met temperaturen ver in de 30 graden. Toch is het mooi weer: de regen daalt vanuit de hemel en voedt de dorstige aarde. Je zou met een beetje regen de droogte snel vergeten. We ervaren de zorg van God in Zijn zorg voor deze aarde. Het weer lijkt ondertussen extremer dan vroeger. Het is goed om voor onszelf af te vragen wat de invloed van de mens daarop is en hoe we onze ‘voetafdruk’ op deze aarde kunnen verkleinen. Maar in al de hysterie die er soms ook is, geloven we juist in een God die zorgt. Wonderlijk hoe je dan van de regen kunt genieten! Elke druppel vertelt over Gods genade… Ik wens u een goede (vakantie)tijd toe. Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige