slide 1

Zaaier week 39

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 23:1 ‘s avonds ps. 136:3.

Kinderoppas

Kristel Kool en Melanie Noteboom.

Bij de diensten

Afgelopen zondagmorgen stonden we stil bij de start van een nieuwe winterwerkseizoen. Vanuit Nehemia mochten we horen hoe iedereen er toe opgeroepen werd om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Ook in onze eigen gemeente worden we groepen om mee te bouwen aan de gemeente. Er zijn komend seizoen weer genoeg kringen, clubs en verenigingen die bij elkaar komen. Doet u/jij ook mee?

Collecten

De collecten voor aanstaande zondagen zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 22 september, bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk, heeft opgebracht € 250,25 waarvoor dank.

Pastoraat

Op de scan die bij Rob van Waveren is gemaakt is een bloeduitstorting te zien tussen het hersenvlies. Door de druk hiervan op de hersenen zijn er uitvalsverschijnselen van het lichaam. Bij het schrijven van de zaaier wacht Rob nog op een operatie.

Bijbelkring

Op 1 oktober start de Bijbelkring. U en jij zijn van harte uitgenodigd om met elkaar rond en vanuit de Bijbel elkaar te ontmoeten. We zullen op deze eerste avond ook bespreken wat we dit seizoen gaan behandelen. U bent welkom op dinsdag vanaf 20:00 uur in het KC.

Zangkwartiertje

Zondagavond na de dienst is er weer het maandelijkse zangkwartiertje, de volgende liederen gaan we zingen:  Heer ik kom tot U - Heer U bent mijn leven - Breng dank aan de Eeuwige  - Dan zingt mijn ziel - Ik zal er zijn.

Vrouwenochtend

Alvast voor uw agenda: woensdag 30 oktober is er weer Open Vrouwenochtend. Deze keer denken we samen met Lize Roest uit Houten na over het onderwerp 'Eigen grenzen zijn niet ver te zoeken'. Alle dames zijn van harte welkom! De ochtend begint om tien uur, inloop vanaf half tien.

Agenda

27-09: jeugdclub (19.00 uur)
28-09: schuur open & collectebonnen (10.00-12.00 uur)
29-09: viering jubileum kostersechtpaar en organist Jaap Kamp (11.00 uur)
29-09: jeugdvereniging (20.00 uur)
30-09: catechisatie 12-15 jaar (18.30 uur)
30-09: catechisatie 16+ (19.30 uur)
01-10: bijbelkring (20.00-22.00 uur)
04-10: it’s Friday (16.00 uur)
05-10: OJW strandwandelen (20.00 uur)

Tenslotte

Een hartelijk groet. H.P. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige