slide 1

Zaaier week 28

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 52:7, ‘s avonds ps. 56:5.

Kinderoppas

Sonja van der Lee en Mirthe Labadie

Bij de diensten

Zondagavond staan we vanuit de Heidelbergse Catechismus stil bij het tiende gebod dat gaat over ‘begeren’. De wet van God houden gaat niet alleen over ons handelen, maar ook over onze motieven. Hoe zuiver zijn die? De catechismus legt ook het verband met het andere begeren: verlangen naar het volkomen houden van Gods geboden. Dat lukt ons niet. Maar waarom preken we dan nog over de tien geboden? Zondagavond hoort u een antwoord op deze vraag.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Kerkrentmeesters

De collecten voor het werk van de kerkrentmeesters hebben in de maand mei 1260 euro opgebracht en in de maand juni 1362,50 euro. Hartelijk dank hiervoor.

Pastoraat

We denken aan de zieken in de gemeente. Rijk Simons, de Zijp 8 (4133 GR) zal deze week beginnen met een nieuwe kuur, die waarschijnlijk een heel aantal maanden zal duren. Het doel van deze kuur is de ziekte (van Kahler) onder controle te krijgen. We bidden jou en Helma, in alle onzekerheid die dit met zich mee brengt, Gods zegen en hulp toe voor de komende tijd. Mevr. Maat, Prins Johan Frisostraat 10 (4121 EX, Everdingen) wordt a.s. donderdag geholpen in het ziekenhuis. Daar zal ze een nieuwe knie krijgen. We bidden u Gods zegen toe deze week, tijdens de operatie, en in de weken daarna, in het herstel. We denken ook aan de andere zieken in de gemeente. We wensen u de kracht en zegen van God toe.

OPA

18 juli wordt het oude papier opgehaald door Bas de Groot, Jakob de Greef en Kees de Leeuw.

Kinderoppas

We zijn voor de kinderoppas nog op zoek naar nieuwe oppassers. Het is fijn dat de ouders/gezinnen ook naar de kerk kunnen als er op de kleinsten gepast wordt. Het zou mooi zijn als we dit ook samen als gemeente dragen. Je kunt je aanmelden bij Maaike de Leeuw.

Aanmelden kerkdienst

Voor a.s. zondag kunt u zich weer aanmelden voor de kerkdienst. We vragen of u zich telefonisch (06-12886459) aan wilt melden op vrijdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur.

Agenda

9-7: Kaartverkoop in KC (14:00-15:00 uur)

14-7: Kerkenraadsvergadering (19:45 uur)

16-7: Kaartverkoop in KC (14:00-15:00 uur)

Tenslotte

Met een hartelijke groet, mede namens Gesine, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige