slide 1

Zaaier week 29 & 30

Zingen voor de dienst

19 juli : ’s morgens ps. 57:4, ‘s avonds ps. 60:7.
26 juli : ’s morgens ps. 61:4, ‘s avonds ps. 62:4.

Kinderoppas

19 juli : Anita Hazendonk en Mirthe Brouwer
26 juli : Kristel Kool en Willemijn Meijers

Bij de diensten

Zondagmorgen lezen we Mattheüs 13:1-9 met elkaar, de gelijkenis van de Zaaier. De Zaaier strooit Zijn zaad wijd uit, maar waar komt het terecht? Hoe zit dat bij ons? Gezegende diensten toegewenst.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Zou u daarbij het specifieke doel willen vermelden? Hartelijk dank!

Pastoraat

Mevr. Maat, Prins Johan Frisostraat 10 (4121 EX, Everdingen) is weer thuis na haar knie-operatie. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen. We wensen u kracht en Gods zegen in deze tijd van revalideren. We denken aan de ouderen en eenzamen in de gemeente. Het is vakantietijd en velen trekken er dan (toch) even op uit. We wensen u in het alleen zijn, Gods nabijheid toe.

Jubileum

Adriaan en Elly Noteboom – Looij, Maatgraaf 13 (4124 BE) hopen op 21 juli 25 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren jullie van harte met dit jubileum. Het is mooi om terug te kijken, en te zien dat God heeft samengebracht en samengehouden. We zijn dankbaar voor de plek die jullie innemen in de gemeente en de taken die jullie op de schouders hebben genomen. We bidden jullie, samen met jullie kinderen, Gods zegen en goedheid toe voor de toekomst.

Aanmelden kerkdienst

Voor a.s. zondag kunt u zich weer aanmelden voor de kerkdienst. We vragen of u zich telefonisch (06-12886459) aan wilt melden op vrijdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur. Er was afgelopen zondag nog plaats, dus daarvoor hoeft u niet te aarzelen…

Zingen

Sinds 1 juli is zingen in kerkgebouwen weer toegestaan, mits voldaan wordt aan de regels die het RIVM stelt. De kerkenraad heeft deze regels gewogen en nagerekend, en heeft besloten dat we vanaf aanstaande zondag weer kunnen zingen. Wel is de vraag aan u om dat ingetogen te doen. Omdat ventilatie een erg belangrijk punt is, zullen we ramen en deuren open laten staan. Het is verstandig om daar rekening mee te houden voor wat betreft uw kleding.

Beeld

Na vragen uit de gemeente heeft de kerkenraad besloten om het begin van de kerkdienst in beeld te brengen, zodat de beleving van de kerkdienst meer dichterbij komt.

Verkiezing

Afgelopen kerkenraadsvergadering heeft ouderling Ronald Reijersen van Buuren kenbaar gemaakt dat hij om persoonlijke redenen zijn ambt neer legt. Als kerkenraad betreuren we deze beslissing. We bidden Ronald en zijn gezin Gods zegen en rust toe op dit besluit. We bedanken hem voor al het (bezoek)werk dat hij in de gemeente in de afgelopen tien jaar gedaan heeft, en voor het werk als preekvoorziener.

Dit betekent dat er vanaf nu twee vacatures in de kerkenraad zijn, allebei voor pastoraal ouderling. We zullen eind augustus een nieuw stemmingsronde starten, en in september een stemmingsvergadering houden. We vragen om uw gebed om nieuwe broeders voor de kerkenraad.

Catechisatie

Voor de jaarplanning van komend jaar ben ik aan het kijken of de catechisatie dit jaar op maandag- of dinsdagavond valt. Zou je aan mij door kunnen geven op welke avond je echt niet kunt? Dan kijk ik welke avond het beste uitkomt. (Ouders, kunnen jullie dit bericht doorgeven aan jullie zoon/dochter?) Alvast bedankt!

Gebed vervolgde kerk

De coronacrisis komt extra hard aan voor vervolgde christenen. Bovenop de dagelijkse druk en vervolging, raakten velen hun werk en inkomen kwijt. Juist christenen worden buitengesloten van voedselhulp, daarom deelt Open Doors voedselpakketten uit aan onze vervolgde broeders en zusters om ze te helpen overleven. Uw hulp en gebed zijn heel hard nodig! We willen dan ook als gemeente bidden voor de vervolgde kerk:
- we bidden voor hen die honger lijden in onder meer Bangladesh, India en Indonesië,
- we bidden om bescherming en wijsheid voor de veldwerkers ter plaatse,
- we bidden om bescherming en moed voor geheime gelovigen die tijdens de lockdown extra risico lopen om ontdekt te worden. Ook een gift is heel hartelijk welkom! Een voedselpakket kost 23 euro. (Doneren kan via www.opendoors.nl/pakket of NL08INGB0000007733 onder vermelding van ‘voedselpakket’.)

Kaarten verkoop

Aartje van der Lee zal op donderdag 23 en 30 juli vanaf 14:00 uur in het KC aanwezig zijn om kaarten te verkopen. In de maand augustus zal ze niet aanwezig zijn.

OPA

18 juli wordt het oude papier opgehaald door Bas de Groot, Jakob de Greef en Kees de Leeuw.

Vakantie

Ik heb vakantie van 20 juli tot 16 augustus. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Zaaier

In verband met mijn vakantie kun u de berichten voor de komende twee Zaaiers doorgeven aan Leander van der Linden (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Agenda

23-7: Kaarten verkoop in het KC (14:00-15:00 uur)
30-7: Kaarten verkoop in het KC (14:00-15:00 uur)

Tenslotte

Het is fijn dat ik in deze tijd weer wat meer de gemeente in kan, en bij u en jou op bezoek kan komen. Goed om elkaar weer te zien en te spreken, dat heeft soms lang geduurd. Laten we de komende (vakantie)tijd elkaar ook niet vergeten. Voor veel van ons wordt het leven steeds meer ‘normaal’, maar er zijn ook gemeenteleden die door hun leeftijd of gezondheid nog erg voorzichtig zijn, en weinig contact hebben/zoeken. Stuurt u weer eens een kaartje (of appje), of bel je eens even? Mooi om op die manier de betrokkenheid op elkaar te uiten en te ervaren.

Vanaf maandag gaat mijn vakantie in. Ik merk dat het goed is om even tot rust te komen. De afgelopen tijd is, net als voor iedereen, intensief geweest. Ik hoop wat meer tijd voor gezin en (persoonlijke) ontspanning te hebben. Die tijd wens ik u en jou ook toe, onder Gods zegen! Met een hartelijke groet, mede namens Gesine, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige