slide 1

Zaaier week 31 & 32

Zingen voor de dienst

2-8: ’s morgens ps. 63:2, ‘s avonds ps. 64:10.
9-8: ’s morgens ps. 65:4, ’s avonds ps. 66:4.

Kinderoppas

2-9: Janienke en Lianne de Heus
9-8: Jeanine Kool en Elise van der Lee

Bij de diensten

Zondag 9 augustus gaat ds. T.J. Korten ’s ochtends zowel in Everdingen als in onze gemeente voor. Let u op de gewijzigde aanvangstijd?

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Diaconie

De collecte van de diaconie op 9 augustus is bestemd voor de stichting Stephanos. Zij werken aan de toekomst van kinderen in Malawi en Zambia. In Malawi bieden zij vanuit Bijbels perspectief diaconale hulp en (Bijbel) onderwijs aan de meest kwetsbaren, namelijk (wees)kinderen. In Zambia zetten zij zich in om mensen in aanraking te brengen met Gods Woord en om mensen in nood psychische materiële en geestelijke ondersteuning te bieden. Als u geld overmaakt, graag onder vermelding Stephanos.

Jubileum 1

Op 5 augustus hoopt het echtpaar Meijdam - Den Hartog, Buitengrachtsteeg 14 (4125 TT, Hoef en Haag) 60 jaar getrouwd te zijn. Wat is de dankbaarheid groot dat u al zoveel jaren onder Gods zegen bij elkaar mag zijn. We wensen u een goede dag toe, samen met uw kinderen en kleinkinderen en Gods zorg en zegen voor de toekomst.

Jubileum 2

Op 6 augustus hoopt het echtpaar Kers - Stuij, Dorpsstraat 15a (4124 AL) 55 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd met dit bijzondere feit. U mag dit samen met de kinderen en kleinkinderen vieren. Vooral is daar de dankbaarheid richting God, die u samengebracht heeft en tot hiertoe gezegend en gespaard. We bidden u Gods nabijheid toe voor de toekomst, ook in de verhuizing die voor de deur staat. Het is straks iets verder lopen naar de kerk, maar we wensen u een goede tijd toe in de nieuwe woning.

OPA

Het oud papier wordt op 15 augustus opgehaald door Stef Hekman, William van der Lee en Leander van der Linden.

Agenda

15-08 Oud Papier Actie (8.00 uur)

Tenslotte

Hartelijke groet voor u/jou namens de kerkenraad.

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige