slide 1

Zaaier week 35

Zingen voor de dienst

’s morgens 72:4, ‘s avonds ps. 73:13.

Kinderoppas

Sonja van der Lee en Sophie de Groot

Bij de diensten

Aanstaande zondagmorgen zal onze dochter Naomi worden gedoopt. Het is bijzonder om als predikant en ouder(s) bij het doopvont te staan. In de dienst zullen we stilstaan bij Ruth 1, waarin het ook gaat over een Naomi. Voor de komende zondagen die in het teken staan van de avondmaalsviering, zullen we verder lezen in het boek Ruth. Gezegende diensten toegewenst.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Denkt u bij het overmaken ook aan de extra collecte voor het werk van de kerkrentmeesters? Hartelijk dank!

Pastoraat

Bart Korevaar, de vriend van Janice de Leeuw, Achterweg 2 (4124 AG) heeft zaterdag voor een week geleden een ernstig waterongeluk gehad. Hij heeft enige tijd onder water gelegen en is daardoor ernstig gewond geraakt. Momenteel ligt hij in een kunstmatig coma in het Erasmus MC te Rotterdam. Het is een moeilijke tijd voor Barts ouders en zusje en ook voor Janice, haar ouders en verdere familie/vrienden. We hopen en bidden dat Bart uit zijn coma mag komen, en dat de impact van het ongeluk beperkt blijft. We wensen Janice, haar familie en Barts familie Gods zegen en kracht toe in deze onzekere tijd.

Aart de Jong (Gasperdenstraat 18) kreeg een teleurstelling toen afgelopen maandag tijdens de behandeling het plaatsen van de stents uiteindelijk toch niet doorging. De behandelend arts vond het plaatsen toch niet nodig. Het is erg vervelend om daar dan pas achter te komen, en het geeft ook onzekerheid in alles. We wensen Aart, samen met Anneke, Gods steun en kracht toe in deze tijd.

We denken aan andere zieken in de gemeente, waarvan sommigen al lange tijd ziek zijn. Het valt niet mee als herstel erg langzaam verloopt, of als de ziekte chronisch blijkt te zijn. We bidden u Gods nabijheid toe op uw levensweg.

Geboorte

Op 15 augustus is Jasmijn Maria van Lagen geboren. Jasmijn is de dochter van Gert en Mirjam, Het Laantje 29 (4124 BD). Van harte gefeliciteerd met jullie dochter! Na een nacht in het ziekenhuis mochten moeder en dochter weer naar huis. Op het kaartje schrijven jullie: ‘Jij bent ons gegeven. Wij hopen jou een toekomst te geven in een wereld van geloof, hoop en liefde.’ Mooi om zo als ouders vanuit deze drie Bijbelse woorden Jasmijn voor te gaan in het leven met God. We wensen jullie samen Gods zegen toe.

Huwelijk

Op vrijdag 11 september hopen Jeanine Kool en Thijs de Lange in het huwelijk te treden. Ze zullen de zegen van God over hun huwelijk vragen in een dienst in de kerk in Hagestein. Deze dienst zal beginnen om 15:30 uur en zal door mij geleid worden. In verband met corona zal dit een besloten dienst zijn, die wel via onze website live uitgezonden wordt. Na hun trouwen zullen Jeanine en Thijs gaan wonen in Asperen (Middelweg 12, 4147 AV).

Verkiezing

Binnen de kerkenraad zijn op dit moment twee vacatures voor het ambt van ouderling. De kerkenraad nodigt de gemeente uit om namen in te dienen. U hebt daartoe de mogelijkheid tot 4 september. Het formulier om namen in te dienen ligt in het portaal van de kerk. Mocht u (nog) niet in de kerk komen, maar wilt u wel een formulier? Neem dan even met mij contact op, dan zorg ik dat u een formulier krijgt. In de kerkenraadsvergadering van 8 september hoopt de kerkenraad dubbeltallen op te stellen. We vragen u om uw gebed voor deze verkiezing.

Belijdeniscatechese

‘Ja’ zeggen; dat doe je best vaak. En toch zijn sommige ‘ja-woorden’ van meer gewicht dan andere. Onder meer het ‘ja’ zeggen tegen God. “Ja, ik hoor bij U. Ja, ik geloof. Ja, ik kan niet zonder U…” Komend seizoen hoop ik weer te starten met een belijdenisgroep. Een jaar waarin we ons verdiepen in God, bezig zijn met wat geloven inhoudt en wat ‘ja’ zeggen tegen God betekent. Meld je gerust aan als je mee wilt doen. Ook als je het nog niet allemaal precies weet, twijfels hebt: mail, bel of spreek me gerust aan. Ik hoop van u en jou te horen!

It’s Friday

Helaas moeten we jullie vertellen dat de It's Friday nog niet van start kan gaan in verband met de corona maatregelen. We gaan eind december kijken of evt een start in 2021 mogelijk is. We houden jullie op de hoogte! Hartelijke groeten voor jullie allemaal van het It's Friday team!

VBW

De Vakantie Bijbel Week ging deze week i.v.m. corona niet door. In de herfstvakantie hoopt de VBW op 20, 21 en 22 oktober wel activiteiten te organiseren voor de kinderen.

Gebed voor de vervolgde kerk

Open Doors maakt zich grote zorgen over het effect van corona op christenen in de vervolgde kerk. Niet alleen geweld vanwege religie of geloofsovertuiging, maar corona richt minstens zoveel schade aan. Vooral christenen in kwetsbare landen hebben het zwaar te verduren. Duizenden christenen in ontwikkelingslanden hebben als gevolg van corona hun werk verloren. Bij het uitdelen van voedsel staan christenen vaak achter in de rij of worden helemaal overgeslagen. We willen juist nu bidden voor deze vervolgde en achtergestelde christenen. De crisis kan de kerk schaden of juist met Gods hulp en met het gebed en uw betrokkenheid, sterker maken.

Kaarten schrijven voor de vervolgde kerk

Graag willen we ook weer kaarten gaan schrijven voor de christenen in vervolging die het juist nu zo moeilijk hebben. Doet u ook mee? Woensdag 2 september 14-15.00 in het KC. Welkom!! Voor info: 06-12904320

Aanmelden kerkdienst

Voor a.s. zondag kunt u zich weer aanmelden voor de kerkdienst. Ons verzoek is om dat ook echt te doen, zo voorkomen we lastige situaties. We vragen of u zich telefonisch (06-12886459) aan wilt melden bij voorkeur op vrijdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur. Meldt u zich op een ander tijdstip aan, doet u dat dan wel uitsluitend bij de scriba.

Agenda

2-9: Kaarten schrijven Open Doors (14:00-15:00 uur)

Tenslotte

De afgelopen weken ben ik weer aan het werk gegaan. Het was goed om even een paar weken tot rust te komen. Maar dan is het ook zo weer bijna september! Dat betekent dat het werk in de gemeente weer langzaam opgestart gaat worden. Het is wel anders dan normaal. Bij alles wat we doen, plannen en indelen houden we rekening met corona. We zijn voorzichtig, maar hopen en bidden dat het gemeentewerk (ook al gaan dingen wellicht wat anders) zoveel mogelijk door mag gaan. Tot zegen van onze gemeente, tot eer van God.

Met een hartelijke groet, mede namens Gesine, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige