slide 1

Zaaier week 36

Zingen voor de dienst

’s morgens 74:16, ‘s avonds ps. 75:4.

Kinderoppas

Anita Hazendonk en Arco de Leeuw. 

Bij de diensten

A.s. zondagmorgen lezen we met elkaar Ruth 2. Het verhaal waarin Ruth en Boaz elkaar treffen op de akker van Boaz. Een verhaal waarin het leven met God in de dagelijkse dingen doorklinkt, en waarin een verwonderde Ruth de genade van Boaz proeft, en ‘vol’ naar Naomi terug keert. Mooi om daar in de voorbereidingsdienst bij stil te staan.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Diaconie

De collectes die overgemaakt zijn, hebben € 2667,50 opgebracht. Van dit bedrag wordt € 2000 overgemaakt voor noodhulp Beiroet. Hartelijk dank voor u gaven!

Pastoraat

Eef den Oudsten heeft in de afgelopen week de uitslag van zijn jaarlijkse scan en bloedonderzoek gekregen. We zijn God dankbaar dat de uitslagen goed zijn. Het is wonderlijk dat het na de diepe weg die jullie gegaan zijn, nu zo goed mag gaan. Gods zegen toegewenst! We zijn blij met het goede nieuws over Bart Korevaar, de vriend van Janice de Leeuw. Op moment van schrijven (dinsdag) is hij helemaal ontwaakt uit zijn coma. Het is mooi om te horen dat er bij Bart herkenning en herinnering is. We zijn God dankbaar hoe het op dit moment met hem gaat. Wonderlijk om te ervaren dat er zo ineens een positieve omslag plaatsvond. Zondag baden we om herstel, maandag en dinsdag trad de verbetering in…! We wensen Bart, samen met Janice, hun ouders en verdere familie Gods zegen toe in de weg die voor hen ligt.

Huwelijk 1

Op woensdag 9 september hopen Marieke Dolman en Martijn Borsje te trouwen. Ze vragen Gods zegen over hun huwelijk in een kerkdienst in de Domkerk in Utrecht. De dienst begint om 15:00 uur. Het belooft een bijzondere dienst te worden, waarin ds. E. van der Poel uit Schoonrewoerd, ds. H. Schipper uit Dordrecht, ds. H. Rijken uit Utrecht en ik een ambtelijke rol vervullen. Het is mooi om zo betrokken te zijn op het huwelijk van onze organist, die samen met Marieke ook veel voor Hagestein betekent. We wensen Martijn en Marieke een mooie, gezegende dag toe, en Gods zegen over hun toekomst. Het toekomstig adres is: Spartaveld 24, 4142 TB Leerdam.

Huwelijk 2

Op 11 september hopen Jeanine Kool en Thijs de Lange in het huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk zal plaatsvinden in de kerk in Hagestein, om 15:00 uur. De dienst zal door mij geleid worden. In verband met corona zal dit een besloten kerkdienst zijn, die wel via internet en kerkradio zal worden uitgezonden. Het is mooi om op deze dag te vieren dat God jullie samen gebracht heeft en dat jullie ook Gods zegen en nabijheid verlangen voor jullie toekomst als man en vrouw samen. Jullie hebben een mooi plekje gevonden in Asperen waar jullie gaan wonen (Middelweg 12, 4147 AV). We wensen jullie een gezegende toekomst toe, aan Gods hand.

Gemeenteleden elders

Een aantal gemeenteleden verblijft elders. Hieronder staan hun namen en adressen. Denkt u aan hen in uw gebed, maar ook door een kaart of een bezoekje? Het betreft de volgende gemeenteleden: mevr. Burggraaff – Bergshoeff, Ruinkamp 1 (4133 GX Vianen) en mevr. G.M. Simons – van Dijk, Hof van Batenstein 314 (4131 HD, Vianen). We bidden u Gods zegen en nabijheid tot op de plek waar u woont.

Catechisatie

Het komend seizoen zal op maandag catechisatie worden gegeven in het KC. Er zijn twee groepen. De groep van 12-15 jaar komt van 18:30-19:15 uur bij elkaar. De groep 16+ van 19:30-20:15 uur.

Heilig Avondmaal

Op DV. 13 september hopen wij voor het eerst weer Heilig Avondmaal te vieren. Dit moet echter volledig veilig kunnen gebeuren, zonder dat er kans is op besmetting. Om dit te kunnen doen blijft iedereen op zijn of haar plaats zitten, en wordt het brood en de wijn door de diakenen uitgedeeld en aangereikt aan diegenen die willen deelnemen aan het HA. De diakenen zullen hierbij handschoenen en mondkapjes dragen. Omdat niet iedereen ’s morgens in de kerk kan zijn, zal er zowel ’s morgens als ’s avonds avondmaal gehouden worden.

Er zal woensdag 9 september een bezinningsuurtje gehouden worden. Dit vindt niet zoals gewoonlijk plaats in het KC, maar dit keer in de kerk. Het bezinningsuurtje zal ook worden uitgezonden d.m.v. beeld en geluid.

Censura morum

U kunt vanwege de viering van het Heilig Avondmaal een censura morum gesprek aanvragen bij uw wijkouderling of mij, voor maandag 7 september 18:00 uur.

Ontmoetingsmiddag

Als commissie hebben we besloten om dit jaar ook de ontmoetingsmiddag weer te organiseren. Dat zal wel iets anders zijn vanwege alle corona-maatregelen. U bent op 29 september weer van harte welkom om 14:00 uur, maar dan in de kerk. Daar hebben we meer ruimte en kunnen we de middag ook uitzenden via kerkradio en internet voor degenen die het niet zien zitten om te komen. We hebben besloten om de middag iets in te korten en om 15:00 uur te stoppen.

Voorleesboek

Vanuit de ontmoetingsmiddag hebben we nagedacht hoe we elke week iets kunnen laten horen, vooral in de ‘donkere maanden’. Vanuit dat oogpunt hebben we bedacht om elke week in het winterseizoen, op dinsdagmiddag van 15:00-15:30 uur, voor te lezen uit een boek. We beginnen op 29 september, na de eerste ontmoetingsmiddag. Dit voorleesmoment zal uitgezonden worden vanuit de kerk, en is dus via kerkradio en internet te volgen. Het boek dat we willen gaan lezen is: ‘De vrouw met het boek’. Het gaat over een meisje in Engeland dat op een bijzondere manier door God geroepen wordt om naar China te gaan, om daar het evangelie te brengen. We hopen dat u op deze manier een mooi moment in de week heeft om naar uit te zien.

Kaartenverkoop

Aartje van der Lee zal donderdag 10 september niet aanwezig zijn in het KC om kaarten te verkopen. Op de donderdagen 17 en 24 september kunt u wel in het KC terecht voor mooie kaarten. U bent welkom van 14:00-15:00 uur.

Agenda

8-9: Kerkenraadsvergadering (19:30 uur)
9-9: Bezinningsuurtje (20:00-21:00 uur)

Tenslotte

Het was bijzonder om afgelopen zondag als gezin bij het doopvont te staan. Onze kleine Naomi was voor een ‘doopbaby’ al weer redelijk groot, maar gelukkig paste één van de familiedoopjurken nog. Het blijft wonderlijk dat God zich al naar kinderen uitstrekt, al zijn ze nog zo klein. Het is een teken van genade. God toont zijn betrokkenheid op dit jonge leven, en op dat van een ieder die gedoopt is. De drie-enige God verbindt Zich van Zijn kant door de rijke beloftes die er klinken. Het is mooi om dat ook als gemeente weer te horen. God zei het immers ook tegen u/jou. Beloftes die wachten op geloof, geloof dat zichtbaar wordt in vruchten, vruchten die strekken tot Gods eer. Ik hoop dat de doop ook in jouw leven zo’n uitwerking heeft! Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige